waarnemer noteert

Puzzeldag voor natuurwaarnemers

De Vlinderstichting
3-DEC-2015 - Vogels, paddenstoelen, insecten, mossen, vissen en zoogdieren, bijna alles wordt wel geteld in Nederland. Er zijn vele duizenden enthousiaste waarnemers en daardoor zijn we zo’n beetje het best onderzochte stukje aarde. Die kennis kan gebruikt worden om de biodiversiteit hier, die sterk onder druk staat, te behouden en herstellen.

Vele duizenden waarnemers brengen de planten en dieren in Nederland minutieus in kaartDe meeste waarnemers zijn vrijwilliger en doen de tellingen en onderzoeken in hun eigen tijd. Er zijn specialisten bij die alles van een soortgroep afweten, maar ook veel mensen die veel breder geïnteresseerd zijn, maar daardoor nog lang niet alles weten. Op zaterdag 19 december komen waarnemers samen op Natuurplaza in Nijmegen om daar te leren, genieten, netwerken en nieuwe ideeën op te doen. Zo zijn er presentaties over (nieuwe) onderzoeksmethoden, gaan we in op actuele problemen en zal er druk worden gepuzzeld.

Presentaties

Er zijn presentaties, bijvoorbeeld  over het onderzoek dat gebeurt aan paddenstoelen en hoe men daaraan kan bijdragen, over de digitale verspreidingsatlassen die worden ontwikkeld, over hoe je bestuivers als vlinders, bijen en hommels kunt monitoren, over wat waarnemers zullen merken van klimaatverandering en over hoe je vleermuizen kunt ontdekken met een bat-detector. Er zal worden ingegaan op een nieuwe manier van onderzoek (eDNA) waarbij door het nemen van watermonsters kan worden bepaald welke soorten er in dat water zitten. Is het inderdaad zo dat we over een paar jaar geen veldwaarnemingen en veldwaarnemers meer nodig hebben?

Aan allerlei soortgroepen wordt aandacht besteed tijdens de waarnemersdag

Puzzelen

Samen puzzelen om tot de juiste naam te komenHerkenning van veel soortgroepen is niet eenvoudig en voor mensen die net beginnen is het niet altijd gemakkelijk om aan de juiste literatuur en internetsites te komen. Tijdens de waarnemersdag wordt hier veel aandacht aan besteed, want er is een schat aan digitale informatie te vinden. De deelnemende organisaties van de VOFF en Waarneming.nl zijn aanwezig voor zogenaamde ‘meets and greets’. Ze zijn de hele dag beschikbaar voor vragen over hun groep, hun onderzoeken en natuurlijk over de herkenning. Zo kunt u eigen foto’s meenemen om die, samen met experts, op naam te brengen. En dan inderdaad samen, want het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de expert even naampjes plakt op de foto’s, maar dat u ook leert op welke manier u bij de juiste naam terecht komt. Hebt u dus nog foto’s van die rare beestjes in uw tuin, die planten van die herfstwandeling of die prachtige vlinders tijdens uw vakantie in Zuid-Frankrijk, nu is de kans om achter de naam te komen.

Medewerkers van natuurorganisaties en Waarneming.nl zijn aanwezig voor 'meet and greet' en voor het puzzelen met foto's

Bij uw opgave kunt u aangeven welke speciale onderwerpen u graag aan de orde wilt hebben en er zal worden gekeken in hoeverre we daar rekening mee kunnen houden. De waarnemersdag is in Nijmegen op zaterdag 19 december van 10 tot 16 uur.

Opgeven kan via dit formulier.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting