Vliegenorchis

Bladrozetten van de Vliegenorchis vroeger dan voorgaande jaren

Werkgroep Europese Orchideeën
11-DEC-2015 - Begin november trof Mark Meijrink bladrozetten aan van de Vliegenorchis. Normaliter worden bladrozetten van deze zeldzame orchidee pas medio december boven de grond aangetroffen.

VliegenorchisDe Werkgroep Europese Orchideeën (WEO) voert sinds 2011 samen met Staatsbosbeheer beheerwerkzaamheden uit in een klein kalkgraslandje in Zuid-Limburg. Samen proberen zij een populatie van de Vliegenorchis te behouden. De afgelopen jaren lijkt het beheer succesvol en is het aantal planten toegenomen. 

Om een vinger aan de pols te houden, volgt de WEO de populaties van deze soort. Tijdens een bezoek aan het natuurgebied begin november waren de eerste bladrozetten van de Vliegenorchis reeds zichtbaar boven de grond. Normaliter worden bladrozetten van deze soort pas medio december aangetroffen. In het verleden was er een verschil merkbaar tussen populaties uit graslanden met een optimale exponentie (overwegend op het zuiden gericht) en overige populaties. Aangenomen wordt dat temperatuur een grote rol speelt in dit proces. Mogelijk zijn de relatief warme herfst en zachte winter tot op heden een oorzaak van de vroege bladrozetten.

Meer informatie

  • Luister naar de radio-uitzending van Vroege Vogels waarin Mark Meijrink (WEO) en Patrick Kloet (Staatsbosbeheer) worden geinterviewd over de samenwerking.
  • Wil je weten hoe een bladrozet van de Vliegenorchis eruit ziet? In een eerder verschenen natuurbericht legt de WEO uit welke bladrozetten er in de winter zichtbaar zijn.

Tekst en foto: Mark Meijrink, Werkgroep Europese Orchideeën