idylle Ottoland - primair

30 nieuwe idylles in Zuid-Holland

De Vlinderstichting
8-MRT-2017 - De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging hebben de afgelopen jaren, gesteund door de Nationale Postcodeloterij, mensen geholpen met het inrichten en beheren van een idyllische plek met veel bloemen voor vlinders, bijen en mensen. De komende twee jaar worden nog dertig idylles aangelegd in Zuid-Holland, met steun van de provincie Zuid-Holland en Fonds1818.

Vlinders en bijen

Idylles: voor vlinders, bijen en mensenVeel van de graslandvlinders, die vroeger overal in het landbouwgebied voorkwamen, hebben het moeilijk. Het intensieve agrarisch gebruik en het maaibeheer van de bermen in het buitengebied zorgen voor grote perioden zonder bloemen en dus zonder nectar. Die nectar is essentieel voor vlinders, want dat is hun brandstof. Zonder bloemen kunnen ze niet vliegen en verdwijnen ze. Voor bijen geldt hetzelfde als voor vlinders: het buitengebied wordt steeds ongeschikter, maar in steden en dorpen kunnen prima leefomstandigheden ontstaan als er rekening wordt gehouden met de eisen die ze stellen. Het gaat nadrukkelijk om alle bijen en dus niet alleen maar de honingbij. Er komen in ons land meer dan 350 soorten bijen voor en allemaal hebben ze bloemen nodig, van voorjaar tot najaar.

 

Een idylle is geen vlindertuin, maar grasland met bloemen

Met en voor mensen

Samen met de provincie, Fonds1818, Groene Cirkel Bijenlandschap, de Groene Motor en IVN kunnen de komende jaren 30 nieuwe idylles in Zuid-Holland worden gemaakt. Idylles moeten ‘bottom-up‘ ontstaan. Mensen, bijvoorbeeld imkers, IVN-ers of omwonenden en organisaties melden potentiële locaties voor een idylle aan op de site van De Vlinderstichting. Vervolgens wordt bij een selectie van de locaties met de aanmelders gekeken naar de haalbaarheid en wordt contact gelegd met de gemeente. Gezamenlijk met de drie partijen worden vervolgens de plannen gemaakt en wordt de idylle aangelegd.

 

 

Selectiecriteria

Bij de keuze of er daadwerkelijk wordt doorgegaan met een aangemelde idylle spelen onder andere de volgende afwegingen:

  • Is de locatie groot genoeg? Het moet gaan om een redelijke oppervlakte om de investering ook echt nut te laten hebben. We gaan uit van een gemiddelde grootte van 3.000 vierkante meter. De minimumgrootte is 1.000 vierkante.
  • Is de locatie vrij toegankelijk voor bezoekers? Een idylle moet kunnen worden bezocht door iedereen die er belangstelling voor heeft.
  • Zijn er meerdere mensen en het liefst ook meer organisaties betrokken bij het initiatief? Voor de duurzaamheid van de idylle is draagvlak belangrijk. Ook om de gemeente ‘mee’ te krijgen is van belang dat het niet om een eenpersoonsinitiatief gaat, maar dat het breder wordt gedragen.

Voor meer informatie en om een potentiële locatie aan te melden, ga naar de webpagina van Idylles Zuid-Holland.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting