De graafwants Ochetostethus nanus

Ochetostethus nanus, nieuwe soort voor Nederland aan het Haringvliet

ARK Rewilding Nederland, EIS Kenniscentrum Insecten, WWF Nederland
7-APR-2017 - Tijdens de 1000-soortendag die in september 2016 werd georganiseerd langs het Haringvliet is een nieuwe soort voor Nederland gevonden. Het gaat om de graafwants Ochetostethus nanus. Daarnaast werd een motmug gezien die pas één keer eerder in Nederland was waargenomen en werd een nieuwe populatie van de ernstig bedreigde zandhommel ontdekt.

De graafwants Ochetostethus nanusTijdens het weekend van 17 tot en met 19 september 2016 organiseerde EIS in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling een 1000-soortendag in en om het Haringvliet. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer stelden hun natuurgebieden voor deze gelegenheid open, het Droomfondsproject Haringvliet organiseerde in hetzelfde weekend met het IVN de 'Dag van het Haringvliet'. De gebieden werden bezocht door diverse specialisten. Er werden talloze bijzondere waarnemingen gedaan. Zo werden het hele weekend, verspreid over het gebied, zeearenden waargenomen. Natuurmonumenten verwacht dat deze nu een broedpoging wagen op Tiengemeten.

Graafwants en motmug

De meest spectaculaire waarneming betrof die van een graafwants op de Meneersche Plaat. De soort Ochetostethus nanus werd nooit eerder in Nederland aangetroffen. Het gaat om een Atlantisch-mediterrane soort die voorkomt langs de kust van Portugal, Spanje, Frankrijk en België. En nu dus ook in Nederland. Er is niet zoveel bekend over Ochetostethus nanus. Het is een graafwants (familie Cydnidae), die leeft op en in de bodem en zuigt aan de wortels van planten. Er is een enkel vrouwtje gevangen en we weten niet of het een zwerver is, die vliegend vanuit het zuiden ons land heeft bereikt, of dat er sprake is van een lokale populatie. Nader onderzoek ter plekke zal dat moeten uitwijzen.

Een andere bijzondere soort die werd aangetroffen, is de motmug Panimerus goetghebueri. Deze motmug werd pas één keer eerder in Nederland aangetroffen.

Bijzondere bijen

Op de Korendijkse slikken werd ook nog een nieuwe populatie ontdekt van de ernstig bedreigde zandhommel. Deze soort komt tegenwoordig nog uitsluitend in en rond het Haringvliet voor en scoorde daarmee hoog in de analyse van karakteristieke Deltasoorten die is uitgevoerd. Daarnaast werden nog drie andere bijen uit die lijst deltasoorten aangetroffen tijdens de 1000-soortendag, waaronder de schorzijdebij en zijn nestparasiet de schorviltbij. Het verslag van de 1000-soortendag is te downloaden van www.eis-nederland.nl/rapporten, hier is ook het rapport van de analyse van de karakteristieke Deltasoorten te downloaden.

Schorzijdebij Colletes halophilus, deze heeft een grote populatie in het dorp Ooltgensplaat

Tekst: John Smit, EIS Kenniscentrum Insecten en Berend Aukema
Foto's: Theodoor Heijerman (leadfoto: de nieuwe graafwants Ochetostethus nanus); Sandra Lamberts