Zwartstreeplieveheersbeestje

Zwartstreeplieveheersbeestje vestigt zich in Nederland

EIS Kenniscentrum Insecten, Nederlandse Entomologische Vereniging, Waarneming.nl
26-JUN-2017 - Het zwartstreeplieveheersbeestje is een Midden-Europese soort die zich afgelopen jaren voorzichtig lijkt uit te breiden. In 2016 is voor het eerst een klein aantal individuen gevonden in Nederland, in een sparrenbos in Noord-Limburg. In 2017 is de soort op verschillende plekken in Noord-Limburg en Oost-Brabant aangetroffen en het lijkt erop dat ze van plan is om in Nederland te blijven.

Lieveheersbeestjes zijn een populaire insectengroep. Ze worden gewaardeerd om hun vrolijke kleuren en rol als bladluisbestrijder. De verspreiding van de 39 soorten lieveheersbeestjes was tot enkele jaren geleden slecht bekend. EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl hebben daarom afgelopen jaren hun vrijwilligers opgeroepen waarnemingen van lieveheersbeestjes door te geven. Naast een goed beeld van de verspreiding van de soorten heeft dit in 2016 geleid tot de eerste Nederlandse vondst van het zwartstreeplieveheersbeestje (Adalia conglomerata).

Kaft atlas lieveheersbeestjesHet eerste exemplaar werd gevonden door Lo Troisfontaine in een sparrenbosje ten westen van Venray. Gerichte zoekacties leverden in de weken daarna nog enkele vondsten op, maar het bleef onduidelijk of het een levensvatbare populatie was. De vondsten op verschillende andere plekken in 2017 maken duidelijk dat de soort echt bezig is om zich in Nederland te vestigen en vermoedelijk zal ze in de komende jaren ook in andere Nederlandse regio’s gaan opduiken. De soort lijkt vooral voor te komen op sparren en is mogelijk gespecialiseerd in het eten van aan spar gebonden bladluizen.  

De vondst van deze nieuwe Nederlandse soort is samen met de overige resultaten van de inventarisatie van lieveheersbeestjes verwerkt in de nu net verschenen verspreidingsatlas lieveheersbeestjes. In deze atlas zijn naast nieuw verzamelde waarnemingen ook oude gegevens uit de collecties van Naturalis en van keverspecialisten opgenomen. Hierdoor is er ook een beeld verkregen van de voor- en achteruitgang van de verschillende soorten. De atlas is gepubliceerd als onderdeel van een themanummer van het tijdschrift Entomologische Berichten. Het themanummer is geheel gewijd aan lieveheersbeestjes en bevat ook zeven andere artikelen. De atlas geeft een uitgebreid overzicht van de kennis over de verspreiding, fenologie, biotoop en levenswijze van de Nederlandse lieveheersbeestjes. Het themanummer is voor 3 euro (exclusief btw) te bestellen op www.eis-nederland.nl/lhb.

Tekst: Vincent Kalkman, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto’s: Lo Troisfontaine en Arp Kruithof