Jonge levendbarende hagedis

Een nazomer vol reptielen

Stichting RAVON
30-AUG-2017 - De zomer gaat zo zoetjes aan over in de herfst en daarmee komt het einde van het reptielenseizoen in zicht. Gelukkig is het juist nu een drukte van jewelste in de leefgebieden van onze soorten. Van zowel eierleggende soorten (ringslang, muurhagedis en zandhagedis) als levendbarende soorten (adder, gladde slang, hazelworm en levendbarende hagedis) zijn de jonge dieren nu in de terreinen aanwezig.

Uitzonderingen daargelaten worden bij onze soorten (zowel de eierleggende als de levendbarende soorten) de jongen in de maanden juli, augustus en september geboren. In uitzonderlijke gevallen kunnen er in jaren met een warm voorjaar in terreinen met een zeer gunstig microklimaat al in juni juvenielen aanwezig zijn. Dit jaar was dit het geval bij de muurhagedissen in Maastricht. De zomer, nazomer en de eerste helft van de herfst zijn dan ook leuke periodes om reptielen waar te nemen!

Jonge zandhagedis

Subadult of juveniel

Een veelgestelde vraag bij waarnemers is wanneer een reptiel nu een juveniel of een subadult is. Dit is eigenlijk best eenvoudig. Vanaf de geboorte tot de eerste overwintering spreken we van een juveniel. Na de eerste overwintering spreken we van een subadult dier, hetgeen het blijft tot het dier volwassen is. In onze streken, afhankelijk van de soort en groeisnelheden, duurt dit 1 tot 3 jaar. Juvenielen zijn goed te herkennen aan hun formaat en in het geval van gladde slang, hazelworm, levendbarende hagedis en zandhagedis ook aan het uiterlijk. Vorig jaar is in onze nieuwsbrief Schubben en Slijm een uitgebreid artikel verschenen over de verschillen tussen juveniele- en subadulte reptielen (pdf; 3,2 MB) met een aantal zeer bruikbare vuistregels.

Jonge hazelworm

Jonge gladde slang

Reptielen tellen

Het tellen van reptielen is niet alleen leuk maar ook erg nuttig. Het Meetnet Reptielen is altijd op zoek naar enthousiaste monitoorders. Vanuit het meetnet worden de Nederlandse reptielen al 24 jaar gemonitord, een unicum in de wereld! Zodoende kan van elke soort jaarlijks de populatietrend bepaald worden, wat de bescherming van de soorten weer ten goede komt. Lijkt het je leuk om hier ook aan bij te dragen meld je dan aan!

 

Kijk voor meer informatie op www.ravon.nl

 

Tekst: Tariq Stark, RAVON
Foto’s: Tariq Stark (leadfoto: jonge levendbarende hagedis zonnend op een boomstam); Jelger Herder