Idylle Tilburg - primair

Idylles voor meer bloemen, bijen en vlinders

De Vlinderstichting
11-JAN-2018 - Verspreid over Nederland zijn de afgelopen jaren idylles aangelegd. Bloemrijke graslanden voor vlinders, bijen en mensen. Plekken waar bestuivers weer voedsel en leefgebied vinden, en mensen kunnen genieten van kleur, geur en soortenrijkdom. Ook in 2018 zullen er idylles bijkomen: in Noord-Brabant en Zuid-Holland gebeurt dit met hulp van de provincie. Weet u een goede locatie? Meld hem aan!

Icarusblauwtjes kom je veel tegen in idyllesEen sportveld dat geen functie meer heeft, een groenstrook langs een bejaardentehuis, een braakliggend stuk grond bij het station, of een deel van de vele hectares gazon in een stadspark: allemaal prima locaties om idylles te maken. Plekken die nu groen, saai en soortenarm zijn veranderen in bloemrijke oases waar het wemelt van de bijen, zweefvliegen en vlinders. Bovendien is het er heerlijk toeven voor bezoekers. Soms lukt het al door alleen het beheer aan te passen en op een andere manier te gaan maaien. Dan blijken in die saaie groene grasmat toch al flink wat kruiden verborgen te zitten. Ze krijgen alleen door de wekelijkse maaibeurt geen kans om zich te laten zien. Zodra ze een klein stukje boven het maaiveld uitkomen, komt de maaimachine weer langs. Soms is de grasmat zo dicht, dat er nauwelijks kruiden in kunnen komen: dan is het nodig om een handje te helpen. Veel idylles zijn opengemaakt en ingezaaid. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van inheems en bij voorkeur streekeigen zaad. Ook worden er vooral meerjarige planten ingezaaid. Daarmee krijgen we na een jaar of twee een duurzame bloemenweide die ook kleurrijk blijft.

De idylle in Tilburg voor (2013) en na (2017)

De wormkruidbij voelt zich goed thuis in de idylle in TilburgIn Zuid-Holland zijn in het kader van Groene Cirkels Bijenlandschap al op diverse plaatsen idylles gemaakt. Maar er zijn nog steeds plekken waar nog veel te verbeteren valt voor bijen en vlinders. Als de bevolking een plek wil voordragen, kan zij deze aanmelden op de Idylle website. Uit de aangemelde locaties kiezen medewerkers van De Vlinderstichting kansrijke plekken. Vervolgens maken zij samen met de intitiatiefnemers plannen en gaan ze in overleg met de eigenaar: vaak de gemeente. Samen proberen we dan om de plek om te toveren van groene woestijn tot kleurige bloemenzee. Het gaat dus nadrukkelijk om plekken waar mensen bij betrokken zijn en zich voor willen inzetten. De eigenaar moet ook altijd meebetalen aan de idylle. In Noord-Brabant gaat het met name om plekken in woonwijken, waar dit soort initiatieven niet vanzelfsprekend zijn. In wat oudere wijken, waar bijvoorbeeld veel flats staan en weinig natuur te vinden is, kunnen mooie idylles ontstaan. In 2013 is in de wijk Stokhasselt in Tilburg een idylle aangelegd op een grauwe, grijze plek: die locatie is nu fantastisch bloem- en kleurrijk geworden. Dat is een prima voorbeeld van wat er mogelijk is. Heeft u een goede locatie op het oog, en wilt u zich ervoor inzetten daar een idylle te maken meld uw plek dan aan. Misschien komen we binnenkort bij u langs om de plek te bekijken en samen plannen te maken.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting