Vliegende roerdomp

Verdroogd moeras Wieden weer klaar voor roerdomp

Vogelbescherming Nederland
20-FEB-2018 - Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten hebben in De Wieden (één van de belangrijkste laagveenmoerassen van West-Europa) een verdroogd en dichtgegroeid stuk moeras geschikt gemaakt voor de roerdomp en andere moerasbewoners. Het is er weer open en nat. ‘Het gaat hier in de toekomst wemelen van de moerasvogels.’

De Wieden is een van de belangrijkste laagveenmoerassen van West-Europa. Het maakt deel uit van Nationaal Park Weerribben-Wieden, een enorm meren- en moerasgebied in de Kop van Overijssel. Toch bleven de aantallen moerasvogels in De Wieden achter bij de potentie van het natuurgebied. Door wetenschappelijk onderzoek weten we bij Vogelbescherming precies wat bijvoorbeeld een bedreigde vogelsoort als de roerdomp nodig heeft om met succes jongen groot te brengen. Met deze kennis helpen we terreinbeheerders en particulieren hun gebieden optimaal in te richten voor de roerdomp en andere moerasvogels. Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten (beheerder van het gebied) gingen daarom samen aan de slag in De Wieden om leefgebied voor moerasvogels te verbeteren. Door het verwijderen van bomen en struiken, plaggen en afgraven ontstond weer een mooi stuk open moeras in de Zuideindigerwijde. Riet kan in dit deel van De Wieden weer ongehinderd groeien en er zijn weer veel overgangen tussen riet, ruigte, ondiep en dieper water gemaakt. Daar houden roerdompen van.

Paradijs voor rietvogels en rallen

Roerdompen zijn meesters van de camouflage. Ook op deze foto staat er weer een knap verborgen.‘Het Zuideindigerwijde kan de komende jaren een magneet voor moerasvogels worden,’ aldus Bernd de Bruijn, ecoloog bij Vogelbescherming. De Bruijn zet zich in voor de verbetering van moerasnatuur in Nederland. ‘Dit jaar al kunnen rietzangvogels en rallen ervan gaan profiteren. Een groot deel van het gebied is afgeplagd dus daar gaat zich dit voorjaar jong riet en lage moerasvegetatie ontwikkelen. Dat weten bijvoorbeeld porseleinhoentjes snel te vinden, maar ook de nog zeldzamere kleinst of klein waterhoentjes zijn niet uitgesloten. Dat hebben we vaker gezien in nieuwe moerassen. Naarmate het riet ouder wordt, dus de komende jaren, wordt de kans op roerdompen steeds groter. Overigens is er ook nu nog veel oud riet in de omgeving, en gaat roerdomp het projectgebied benutten als voedselgebied. Er is lekker veel zogeheten 'randlengte'. Dat is riet langs water of langs ruigte. Langs dat soort randen zoeken roerdompen graag voedsel. Laat het voorjaar maar beginnen!’

Van dichtbegroeid en verdroogd naar open en nat

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Dronebeelden projectgebied (bron: Natuurmonumenten)

De werkzaamheden werden mogelijk gemaakt dankzij giften van leden van Vogelbescherming, sponsoring van Stichting Zabawas en een bijdrage van Natuurmonumenten. Het gebied heeft een ware metamorfose ondergaan. Beheerder Arco Lassche van Natuurmonumenten is er blij mee: ‘Bomen, struiken en rietruigte zijn verdwenen. In plaats daarvan is er open water bij gekomen met veel randen. We hebben na de werkzaamheden dit filmpje (zie hierboven, red.) gemaakt met een drone. Je ziet dat het heel open en veel natter is geworden. Het ziet er nu misschien allemaal nog heel kaal uit, maar in het voorjaar gaat de vegetatie-ontwikkeling razendsnel. Omdat moerasvogels heel goed zijn in het snel ontdekken van nieuwe leefgebieden, denk ik dat het hier al vlug gaat wemelen van de moerasvogels.’ 

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Fotografie: Jan Lok
Video: Natuurmonumenten