Buijtenland van Rhoon, rondweg Rhoon, wind, vogels, akker, akkernatuur, natuurinclusieve landbouw

Op weg naar akkernatuur in het Buijtenland van Rhoon

Provincie Zuid-Holland
4-JUL-2018 - In het Buijtenland van Rhoon, een poldergebied bij Rotterdam, komt extra ruimte voor natuur en recreatie. Er zijn plannen voor wandel-, fiets- en vaarroutes. Lokale boeren gaan laten zien hoe zij het gebied onderhouden en hun streekproducten verbouwen. Een gebiedscoöperatie gaat invulling geven aan de plannen; er is geld beschikbaar vanuit het project Mainportontwikkeling Rotterdam.

Streefbeeld

Onlangs hebben landbouw- en natuurorganisaties een gezamenlijk streefbeeld gepresenteerd voor de toekomstige ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. De ondernemers in het gebied zullen zich meer gaan toeleggen op het realiseren van akkernatuur en de productie van streekeigen producten. Zij gaan hun bedrijf op zodanige wijze leiden, dat er ook ruimte blijft voor bijvoorbeeld bijzondere plantensoorten als korenbloem en wilde weit, en akkervogels zoals veldleeuwerik, kwartel en velduil. De maatregelen die voor deze soorten genomen worden, vergroten ook de kansen voor insecten zoals bijen en vlinders, voor bodemdieren en zoogdieren. Recreanten kunnen straks een kijkje nemen op een boerenbedrijf, en zien hoe producten zoals appels, spruiten en kaas geteeld en verwerkt worden.

Essendijk

Zelf een bezoek brengen?

Wilt u nu al een bezoek brengen aan het Buijtenland van Rhoon? Dat kan! We noemen enkele mogelijkheden: 

  • Bezoek de Carnisse grienden: wilgenbossen die nog beheerd worden zoals de boeren dat vroeger deden, om de gekapte takken te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld manden en als oeverbescherming. De grienden liggen langs de Oude Maas en er is eb en vloed. Laarzen aan dus, al is er in de Rhoonse grienden ook een route die toegankelijk is voor rolstoelen.
  • Klein Profijt is een 72 hectare groot zoetwatergetijdengebied met bos, wilgengrienden, rietvelden en ruig grasland. Een wandeling in dit gebied is beslist de moeite waard. Het is wel belangrijk om vooraf na te gaan wanneer het hoogwater is, want dan bestaat de kans dat de wandelroute niet of moeilijk te volgen is.
  • Neem de Blauwe Verbinding die op 6 juli geopend wordt: een 15 kilometer lange waterverbinding tussen het Zuiderpark in Rotterdam en het Buijtenland van Rhoon. Geschikt voor kano’s, kleine roeiboten en fluisterboten. Een leuke manier om het gebied vanaf het water te verkennen.
  • Het Buijtenland van Rhoon is ook goed met de fiets te verkennen. Bijvoorbeeld door de knooppuntenroute ‘rondje Albrandswaard’ (28 kilometer) te nemen. Via de prijswinnende wandel- en fietsbrug van de Groene Verbinding bent u er zo!
  • Naast het Buijtenland van Rhoon ligt de Johannapolder, een recreatiegebied met een klimbos, twee horecagelegenheden en een recent aangelegde wandelpromenade met uitzichtpunt over de Oude Maas.

Meer weten? Kijk dan op de webpagina van het Buijtenland van Rhoon wat er allemaal te doen is.

Tekst: Sjoerd Steenbergen, Provincie Zuid-Holland
Foto's: Isabelle Boon