Groene gevels, supermarkt in Woudenberg

Natuurinclusief bouwen, het nieuwe normaal in Overijssel

Vogelbescherming Nederland
6-OKT-2019 - Natuurinclusief bouwen: je hoort het gelukkig steeds vaker, maar het is nog lang niet de norm. Daar willen Natuur en Milieu Overijssel, de Provincie Overijssel en Vogelbescherming Nederland verandering in brengen. Dit doen we onder andere door een netwerk van groene vrijwilligers op te zetten, dat projectontwikkelaars kan helpen hun bouwprojecten natuurinclusief te maken.

Zet groene vrijwilligers nou eens aan tafel bij projectontwikkelaars! Voor een succesvol natuurinclusief bouwproject is immers ecologische kennis nodig: volop aanwezig bij groene vrijwilligers. Hoe logisch de link ook is, het groen wordt nog weinig vertegenwoordigd aan de tekentafel. Maar niet voor lang meer, als het aan de provincie Overijssel, Vogelbescherming en Natuur en Milieu Overijssel ligt. Voor iedereen met liefde voor flora en fauna worden dit najaar een aantal workshops, netwerkbijeenkomsten en masterclasses georganiseerd. Allemaal met als thema ‘natuurinclusief bouwen’.

Waarom natuurinclusief bouwen?

Onze steden veranderen de komende jaren ingrijpend, en een hoop planten en dieren staan nu al flink onder druk! Want: meer (ver)bouw betekent vaak nog minder groen, minder groen betekent minder insecten en minder insecten betekent weer minder vogels en vleermuizen. Om nog maar te zwijgen over de nadelige gezondheidseffecten van minder groen! Om het groen, en daarmee de biodiversiteit, in de stad weer op te krikken zal de natuur van de tekentafel tot de gebruiksfase onderdeel moeten zijn van elk bouwproject.

Nieuwe omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2021 van kracht wordt, is goed nieuws voor natuurinclusief bouwen: volgens deze nieuwe wet moeten ontwikkelende partijen participatie al aan de voorkant regelen. Zo kunnen projectontwikkelaars, met de inbreng van groene vrijwilligers, de natuur al in een vroeg stadium in het projectplan verweven. Welke kansen, maar ook uitdagingen, deze nieuwe planpraktijk biedt komt ook aan bod.

Huis met groene gevel

Bijeenkomsten natuurinclusief bouwen

Natuur als onderdeel van elk bouwproject. Graag! Maar hoe integreer je natuur in een bouwproject? Hoe ga je als vrijwilliger in gesprek met een projectontwikkelaar? En hoe zit dat nu eigenlijk precíes met die omgevingswet? Al deze vragen, en meer, komen aan bod tijdens de verschillende bijeenkomsten over natuurinclusief bouwen:

Bijeenkomst: Groene kennis als ontwikkelkracht

03 oktober: Kampen
19 oktober: Hardenberg
20 november: Olst

Aan de hand van praktijkcases uit Overijssel zoomen we in op: hoe kan ecologische kennis dienen als ontwikkelkracht?

Masterclass

30 november: Zwolle
14 december: Zwolle

Tijdens deze masterclass verdiepen we ons in de nieuwe omgevingswet, natuurinclusief bouwen en communicatiestijlen.

Interesse?

Voor meer informatie of aanmelden: website Natuur en Milieu Overijssel

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Nanda Sluijsmans, CC BY-SA 2.0 (leadfoto: groene gevels bij supermarkt in Woudenberg)