Vleermuiskasten voor bomen en gebouwen

Vijf nominaties voor Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen

Vogelbescherming Nederland
12-NOV-2019 - Voor de eerste Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierverening zijn vijf projecten genomineerd. De onafhankelijke jury van de award heeft de projecten geselecteerd uit een groslijst van in totaal zestien aangemelde projecten.

Alle inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke vakjury met expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling en stadsnatuur, bestaande uit Gertjan van der Baan (Vesteda), Jelle de Jong (IVN, DuurzaamDoor) en Jacques Vink (Ruimtelab, co-auteur Stadsnatuur Maken).

De jury toonde zich blij verrast door de grote diversiteit aan aanmeldingen. In alle geledingen van de gebouwde omgeving denken partijen serieus na over de wijze waarop natuurinclusief gebouwd en herontwikkeld kan worden. Positief is ook dat veel genomen maatregelen betrekkelijk eenvoudig te kopiëren zijn. Juist die kwaliteit helpt om natuurinclusief bouwen en ontwerpen een stap verder te brengen.

Huismussen

De schaal waarop natuurinclusief bouwen en ontwerpen vorm en inhoud krijgt is divers, waardoor de projecten niet altijd even goed vergelijkbaar bleken. Ook werd duidelijk dat natuurinclusief bouwen en ontwerpen voor een deel nog pionierspraktijk is. Er wordt nog veel geëxperimenteerd en er valt nog het nodige te ontdekken. Maar dat heeft ook een voordeel: er kan het nodige worden geleerd van de projecten die zijn genomineerd.

Nominaties

Na rijp beraad en toetsing aan de meegegeven beoordelingscriteria is de jury tot de volgende nominaties gekomen:

  • Stadhouderspark, Vught
  • Het Meerveld, Emmen
  • Genderdal, Eindhoven
  • Triodos De Reehorst, Zeist
  • Happy Days, Zoetermeer

De vijf genomineerde natuurinclusieve projecten zijn verdeeld over het land en betreffen een stedelijke herontwikkeling, twee grootschalige woningrenovaties, een woningbouwproject en een kantoorgebouw.

De winnaars van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen, die mede mogelijk is gemaakt door de provincie Noord-Brabant, zullen op donderdag 19 december bekend worden gemaakt. Dat gebeurt tijdens het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in ’s Hertogenbosch.

Gierzwaluw

Genomineerde projecten Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen

Stadhouderspark, Vught – Natuurinclusieve stedelijke herontwikkeling

Alleen daar waar de natuur dat toelaat zijn twee voormalig kazerneterreinen herontwikkeld tot een duurzame, groene woonwijk met circa 650 koop- en huurwoningen in verschillende typen en prijsklassen.

De jury over Stadhouderspark: op originele én navolgbare wijze geeft het project invulling aan de ambitie de belangen van mens en dier met elkaar in verbinding te brengen.

Het Meerveld, Emmen – Natuurinclusieve woningrenovatie

De verbetering van 94 huurwoningen is aangegrepen om de kwaliteit van zowel het openbaar als het particulier groen in deze typische volksbuurt te verhogen en in ruime mate te voorzien van nestkasten.

De jury over Het Meerveld: een project met laagdrempelige maatregelen, waarmee feitelijk de norm wordt gesteld voor natuurinclusieve woningrenovaties in Nederland.

Triodos De Reehorst, Zeist – Natuurinclusieve utiliteitsbouw

Bij de bouw van het uiterst duurzame kantoorgebouw op een historisch landgoed zijn op ingenieuze wijze tal van vogel- en vleermuisvriendelijke maatregelen getroffen, waarmee de inbreuk op het natuurlijk leven tot een minimum is beperkt.

De jury over Triodos: deze ontwikkeling toont aan dat een integrale kijk op duurzaamheid in combinatie met voldoende respect voor de omgeving tot maximale natuurinclusiviteit leidt.

Genderdal, Eindhoven – Natuurinclusieve woningrenovatie

Een typisch jaren zestig-appartementencomplex is voorzien van bloemrijke tuinen en uitgerust met een groot aantal nestkasten voor vogels en vleermuizen, die uiteindelijk in steeds groener wordende gevels zullen opgaan.

De jury over Genderdal: de wijze waarop hier samen met de bewoners met de natuur aan de slag is gegaan is simpel en effectief, makkelijk te kopiëren en op grote en kleine projecten toepasbaar.

Happy Days, Zoetermeer – Natuurinclusieve nieuwbouw

Dit ambitieuze plan voor de bouw van 205 duurzame woningen en wooneenheden stelt natuurinclusiviteit en leefkwaliteit van alle bewoners centraal door de woningen in blokjes van vier over een groen en autovrij park te verdelen.

De jury over Happy Days: hoewel het plan nog niet volledig is uitgewerkt, biedt het nu al scherp zicht op de volledig natuurinclusieve woonomgeving die het in de toekomst belooft te zijn.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Erik Korsten, Zoogdiervereniging (leadfoto: vleermuizenkast); Rudmer Zwerver, Saxifraga; Raymond de Smet