Bos-klimaatpilots succesvol: meer dan 80.000 bomen aangeplant

Wageningen Environmental Research
7-FEB-2020 - In 2019 zijn er meer dan 80.000 bomen aangeplant voor onderzoek naar klimaatslim bos- en natuurbeheer. Op verschillende locaties zijn aangetaste essenbossen opnieuw ingeplant met loofhoutsoorten, oude dennenbossen zijn gerevitaliseerd en nieuwe voedselbossen zijn aangeplant. De maatregelen passen in de Bossenstrategie, die afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De proefonderzoeken (pilots) naar klimaatslim bos- en natuurbeheer zijn een belangrijke stap in de realisatie van de klimaatambities van het kabinet. Het doel is het opdoen van nieuwe ervaringen en leren over onder andere technische en economische haalbaarheid. In zes pilots worden verschillende praktijkmaatregelen getest: uitbreiding bos, bosbeheer, agroforestry, natte natuur, kustsystemen en de houtketen.

Gereedschapskist

De ervaringen worden verzameld en beschreven in de digitale Gereedschapskist. Deze website biedt handvatten voor beheerders die aan de slag willen met klimaatmitigatie en -adaptatie. Daarnaast fungeert de Gereedschapskist als vraagbaak voor alle geïnteresseerden. Het merendeel van de pilots staat hier inmiddels beschreven. Daarnaast worden de komende tijd meer ervaringen gedeeld op de Gereedschapskist, aan de hand van maatregelen en voorbeeldprojecten.

Klimaatenvelop

De pilots worden uitgevoerd onder de Klimaatenvelop Bos, Natuur en Hout. Dit bestaat uit een consortium van 38 partners, gecoördineerd door Wageningen Environmental Research; in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Klimaatenvelop Bos, Natuur en Hout maakt deel uit van de algehele klimaatenvelop die opgenomen is in het regeerakkoord. Deze loopt tot 2030 en heeft als doel om demonstratie- en pilotprojecten op te zetten, die op termijn tot substantiële kosteneffectieve CO2-emissiereductie kunnen leiden.

Tekst: Bas Lerink en Gert-Jan Nabuurs, Wageningen Environmental Research
Foto: Marte Hofsteenge