Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 1 van 18 - 180 Resultaten

Belgie, Liege, stroom bij Plombieres

Sinds 2010 is de biodiversiteit in stromende wateren niet meer verbeterd. Dit blijkt uit een analyse van de trends van ongewervelde dieren in Nederlandse en andere Europese beken en rivieren. Sinds de bouw van de..


Lees verder 12 september 2023   1 week oud
Kievit met kuikens

Kieviten hebben in Nederland een tekort aan geschikt leefgebied voor hun opgroeiende kuikens. Hierdoor worden er te weinig kuikens groot en neemt het aantal Kieviten in Nederland af. Dit blijkt uit onderzoek dat OBN natuurkennis..


Lees verder 4 september 2023   2 wkn oud
Stuifzandheide op de Veluwe (beeld in overleg te gebruiken, contact communicatie.esg@wur.nl)

De gemiddelde kritische depositiewaarde voor stikstof in Nederland ligt lager dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De waarde die aangeeft hoeveel stikstof de natuur aankan zonder dat er schade optreedt,..


Lees verder 31 augustus 2023   2 wkn oud
Winterlinde, april 2022 met verse en oude drinkgaatjes

In het Renkums Beekdal werden in april 2022 bij een groepje van drie jonge gezonde winterlindes veel merkwaardige, ondiepe gaatjes in ‘parelsnoeren’ op de stammen waargenomen. Sommige gaatjes leken vers en voelden vochtig aan,..


Lees verder 15 juli 2023   2 mnd oud
Sloot in agrarisch landschap, Alblasserwaard

De Nederlandse natuur staat onder druk en haar kwaliteit vermindert, ook in de stad en agrarisch gebied. Daardoor nemen steeds meer soorten in aantal af en verdwijnen er soorten. Voor het veenweidegebied in de Alblasserwaard en de..


Lees verder 9 juli 2023   2 mnd oud
Hoogveenlandschap in de Belgische Hoge Venen

Hoogvenen zijn geen ongerepte wildernis, maar op verschillende manieren gebruikt in het verleden. De sporen hiervan in het huidige landschap kunnen mogelijk helpen bij het halen van natuurhersteldoelen. Tot die conclusie komt..


Lees verder 5 juli 2023   2 mnd oud
Duinlandschap Terschelling (beeld in overleg te gebruiken, contact communicatie.esg@wur.nl)

Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur van de lucht, ook de bodem wordt warmer. Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben onderzocht hoe de bodemtemperatuur in Nederland de komende dertig jaar..


Lees verder 24 mei 2023   3 mnd oud
Westerveld, Achterlandseveen

Internationaal is afgesproken dat in 2030 dertig procent van het land- en wateroppervlak op aarde beschermd natuurgebied moet zijn. De bescherming van deze gebieden is een belangrijk middel om de achteruitgang van de..


Lees verder 19 mei 2023   4 mnd oud
Bever (foto voor eenmalig gebruik)

Dassen hebben met hun gegraaf een hoop teweeggebracht de afgelopen weken. Treinverkeer in delen van Brabant en Friesland werd stilgelegd, en onder de A50 zijn dassenburchten ontdekt. Net als de das, graaft ook de bever zich een..


Lees verder 12 april 2023   5 mnd oud
Voortuinen in Pijnacker

Meer groen in particuliere tuinen is niet alleen nodig voor klimaatadaptatie en biodiversiteit in steden. Het lijkt ook grote invloed te hebben op de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Dat is een van de conclusies uit een..


Lees verder 6 april 2023   5 mnd oud

Archief