Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 1 van 20 - 199 Resultaten

Veluwe

Klimaatverandering heeft gevolgen voor bomen en bossen. Ze hebben te lijden onder hittegolven en droogte. Hoewel we boomsterfte zien toenemen, is er nog veel onbekend over de onderliggende mechanismen. ..


Lees verder 17 april 2024   1 maand oud
Blauwe metselbij (Osmia caerulescens)

In Nederland komen 360 bijensoorten voor. Ze zijn onmisbaar voor de bestuiving van onze eetbare gewassen en wilde planten. Toch is ruim de helft van deze bijensoorten bedreigd. Wat kun je doen om een bijdrage te leveren aan hun..


Lees verder 6 april 2024   1 maand oud
Strand Terschelling

Lekker naar het strand en genieten van de zon en de zee. Voor velen is dit een belangrijke manier om te ontspannen als het warm is. Maar de Nederlandse stranden worden steeds drukker. Dit betekent dat het niet alleen moeilijk is..


Lees verder 6 april 2024   1 maand oud
Klimplanten in een voortuin in Leiden

Insecten hebben het moeilijk. Een belangrijke oorzaak is het verdwijnen van bloemrijk groen en rommelige plekken in zowel de stad als het buitengebied. Toch is elke tuin te veranderen in een bloeiende oase met voedsel en..


Lees verder 4 april 2024   1 maand oud
De aanleg van de houtsnipperreactor in het Brabantse Westerbeek

Op veel plekken komt nog te veel stikstof in het oppervlaktewater voor. Bemesting is een belangrijke bron. Via drainagebuizen spoelt er bijvoorbeeld nitraat naar de sloot. Verschillende organisaties, waaronder Wageningen..


Lees verder 21 maart 2024   2 mnd oud
Zwemmende otter

Voor een gezonde, levensvatbare otterpopulatie in Nederland moet er uitwisseling kunnen plaatsvinden tussen otters in Nederland en in buurlanden. Dat waarborgt de noodzakelijke genetische variatie. Er blijken in principe voldoende..


Lees verder 14 februari 2024   3 mnd oud

Rijk en provincies zien veel potentie in doelsturing om verduurzaming van de landbouw in Nederland te bevorderen. Doelsturing geeft boeren speelruimte om zelf te kiezen welke maatregelen ze willen nemen en biedt mogelijkheden voor..


Lees verder 10 februari 2024   3 mnd oud
Extensief kruidenrijk grasland - primair

Recent zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar kruidenrijk grasland. De conclusie is dat productief kruidenrijk grasland een betere basis vormt voor het behoud van bovengrondse biodiversiteit in het agrarisch..


Lees verder 8 februari 2024   3 mnd oud
Proefvak met zoden op een dijk

Hoe passen we onze dijken aan zodat ze ons in de toekomst kunnen blijven beschermen? Een team wetenschappers heeft het gebruik van zoden onderzocht. Deze historische techniek kan de Nederlandse dijken op klimaatverandering..


Lees verder 30 januari 2024   3 mnd oud
Lentevliegende zwarte sachembij op voederwikke

Sinds 2018 meten onderzoekers van Wageningen University & Research bijen en bloemen in het Geuldal in Zuid-Limburg om te begrijpen hoe de leefomgeving voor bijen kan worden verbeterd. De studie laat zien dat de afgelopen vijf jaar..


Lees verder 26 januari 2024   3 mnd oud

Archief