Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 1 van 16 - 160 Resultaten

Insectenhotel

De Rijksoverheid wil graag de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur versterken. Hoe betrokken bij de natuur voelen inwoners van Nederland zich nu al? Er zijn de laatste tijd verschillende onderzoeken uitgevoerd om hier meer..


Lees verder 27 november 2022   6 dgn oud

In de afgelopen eeuw hebben zich zeven exotische rivierkreeften in Nederland gevestigd. Ze veroorzaken schade aan ons ecosysteem, waterkeringen en oevers. Binnen het Kennisplatform Rivierkreeft II wordt samengewerkt om antwoorden..


Lees verder 18 november 2022   2 wkn oud
Voedselbos illustratie

Zoogdieren en vogels spelen een rol in het ecosysteem van een voedselbos. Ze vormen een bedreiging, maar ook een oplossing. Sturen in hun aanwezigheid is dan ook geoorloofd. Dat concluderen masterstudenten van Wageningen..


Lees verder 16 november 2022   2 wkn oud
Orang-oetan

In een nieuwe studie van 33 orang-oetandeskundigen uit de hele wereld, waaronder professor Douglas Sheil, is nagegaan wat er in de komende tien jaar met de Borneose orang-oetans zou gebeuren onder verschillende visies op beheer. ..


Lees verder 16 oktober 2022   1 maand oud
Platteland, windmolen, schapen, weiland, landschap

Overgangszones kunnen een belangrijke rol spelen bij het beschermen van natuurgebieden tegen invloeden van buitenaf. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben verkend welk beleid er bij provincies is voor..


Lees verder 15 oktober 2022   1 maand oud

Voor de inrichting en het beheer van Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie van de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland. Wat je precies met deze kaarten kunt doen en hoe ze actueel worden gehouden..


Lees verder 28 september 2022   2 mnd oud
Een kijkje bij een boerenbedrijf

Om de hoeveelheid ammoniak die in de natuur terechtkomt te verminderen, streven Rijk en provincies naar extensivering van een deel van de landbouw, vooral in zones rond stikstofgevoelige natuur. Ook het verbeteren van..


Lees verder 26 september 2022   2 mnd oud
Tiny Forest de Bostimist aangelegd op het schoolplein van de basisschool De Optimist in de gemeente Almere.

Tiny Forests vormen een goede oplossing in de strijd tegen droogte en hittestress in de stad. Onderzoek van Wageningen Environmental Research laat zien dat de temperatuur in de zomer in een Tiny Forest meer dan 20 graden lager kan..


Lees verder 5 september 2022   2 mnd oud
Wolfhezer heide

Momenteel is er veel discussie over het loslaten van kritische depositiewaarden voor gebruik in beleid vanwege twijfels die worden ingebracht over de betrouwbaarheid ervan. Onderzoekers van WUR leggen in dit natuurbericht uit dat..


Lees verder 5 september 2022   2 mnd oud
Droog grasland

Dat het droog is in Nederland weten we. Dat de planten daar last van hebben ook. Maar in welke mate en waar precies is nu ook te zeggen middels satellietbeelden uit de Groenmonitor.nl. Deze laten zien dat het grasland op dit..


Lees verder 24 augustus 2022   3 mnd oud

Archief