Kommavlinder

Drie jaar SNL-monitoring op de Hoge Veluwe: veel en bijzondere waarnemingen

Bosgroepen
15-SEP-2020 - In opdracht van Het Nationale Park De Hoge Veluwe hebben we de afgelopen drie jaar het veldwerk voor de SNL-monitoring in dit bijzondere gebied uitgevoerd. Ecologen Tim Termaat, Jaap Bouwman en Maarten Immerzeel inventariseerden het gehele Park op flora, dagvlinders, sprinkhanen en libellen. Dat leidde, ook heel recent nog, tot bijzondere waarnemingen, die de komende tijd verwerkt worden.

Heivlinders en kommavlinders volop aanwezig

Tim Termaat: “Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een heel groot gebied, het was een enorme klus, we hebben heel veel waarnemingen gedaan en veel nieuwe plekken ontdekt met interessante soorten. Een leuk resultaat van de afgelopen weken was bijvoorbeeld dat we op De Hoge Veluwe nog relatief veel heivlinders en kommavlinders zagen vliegen. Deze soorten doen het op landelijke schaal erg slecht, dus we waren heel blij met deze waarneming.”

Heivlinder

Resultaten bieden handvatten voor beheer

De ecologen gaan de resultaten nu uitwerken in verspreidingskaarten, waarbij ze ook de biodiversiteitshotspots markeren. Daarbij wordt ook een groot aantal waarnemingen betrokken dat de afgelopen jaren door vrijwilligers van het Park is verzameld, waaronder broedvogelgegevens. Daarna gaan ze analyseren hoe de verschillende hotspots zich verhouden tot het beheer van de ‘open ruimte’ (alles wat geen bos is) in het Park, zodat dit waar nodig kan worden bijgestuurd. Het beheer van de openbare ruimte (BOR) is een ander project waar de Bosgroepen samen met Het Nationale Park aan werken.

Monitoring gekoppeld aan SNL-subsidie

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Het monitoren van de aanwezige flora en fauna is een verplichting vanuit deze subsidieregeling SNL. Hierbij worden kenmerkende soorten van verschillende soortgroepen vlakdekkend in kaart gebracht. Bosgroep Midden Nederland heeft dit voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe gedaan voor de planten, dagvlinders, sprinkhanen en libellen.

Eén van de plekken binnen Het Nationale Park De Hoge Veluwe waar gemonitord is. Een voorbeeld van geschikt habitat van heivlinder en kommavlinder

Tekst: Bosgroepen
Foto’s: Tim Termaat, Bosgroepen (leadfoto: kommavlinder)