Natuurberichten

Uitgever: Bosgroepen

Wij adviseren en ontzorgen onze leden bij het duurzaam beheer en de ontwikkeling van bos en natuur. Onze expertise richt zich op alle onderdelen van het beheer; van onderzoek, advies en het opstellen van een beheer- of projectplan tot de uitvoering in het veld. De aanpak is realistisch en doelgericht, gebaseerd op deskundigheid, jarenlange ervaring en onze kennis van de leden en hun terreinen. Er zijn meer dan 1700 leden bij de drie regionale Bosgroepen aangesloten, verspreid over heel Nederland. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen, defensie en gemeenten. Samen hebben de leden bijna 500.000 hectare bos en natuur in eigendom of beheer. Onze beheerders, (landschaps)ecologen, bodemkundigen en andere specialisten werken veel samen met hogescholen, universiteiten en natuurbeschermingsorganisaties binnen en buiten Nederland. Nieuwe kennis en technieken kunnen we dan ook snel in de praktijk toepassen.

Pagina 1 van 9 - 90 Resultaten

Veenbesparelmoervlinder

Hoge stikstofdepositie en bodemverzuring veranderen de bodemchemie en daarmee ook de kwaliteit van planten. Metingen op een gradiënt van hoge naar lage stikstofdepositie – van Nederland tot en met Zweden – moeten laten zien..


Lees verder 16 juli 2024   4 dgn oud
haas

Onze bosecosystemen zijn kwetsbaar. Continue bosverjonging is een belangrijk middel om de veerkracht van bossen te verhogen. Het is alleen lastig om die verjonging van de grond te krijgen. De belangrijkste reden: schade aan de..


Lees verder 2 juli 2024   2 wkn oud
Beuken met bruine bladrand door verstikking

Naast extreme droogte is ook overmatige regenval een bedreiging voor de gezondheid van bomen. Hoewel water uiteraard essentieel is voor het leven van bomen, kan te veel water in de bodem de wortels verstikken. Dit voorjaar zien we..


Lees verder 18 juni 2024   1 maand oud
Wilgengriend

Wilgengriend valt in Nederland onder de cultuurhistorische bossen. Waar we er rond 1920 nog 14.000 hectare van hadden, is daar nu nog maar 450 hectare van over. Wilgengriend is cultuurhistorisch en ecologisch ontzettend waardevol,..


Lees verder 11 juni 2024   1 maand oud
Veenmosontwikkeling Wisselse veen

Er zijn zorgen over de Veluwe vanwege droogtestress, bodemverzuring en een gebrek aan mineralen. Wanneer we de Veluwe als systeem bekijken, blijken er toch volop kansen te liggen voor revitalisering. Zonder dat dit enorme..


Lees verder 4 juni 2024   1 maand oud
Kavelplaats Nederlandse Rondhoutveiling

Eind februari vond de 28e editie van de Nederlandse Rondhoutveiling plaats. Een veiling in het leven geroepen om mooie stammen van dit natuurproduct een duurzame bestemming te geven, en de aanbieder een goede prijs. Het hout gaat..


Lees verder 21 mei 2024   1 maand oud
startschep

Landgoed De Utrecht is een prachtig gebied in de Brabantse Kempen. Op de ruim 2.500 hectare liggen bos- en natuurterreinen, akker- en graslanden, een golfbaan, natuurbegraafplaats, woonhuizen, boerderijen en horeca. Rentmeester..


Lees verder 14 mei 2024   2 mnd oud
Aanplant dubbele rij walnoten - Landgoed Weleveld

Twee dubbele rijen walnoten markeren de plek waar op Landgoed Weleveld in Zenderen (Twente) honderden jaren geleden een oprijlaan liep. De eigenaresse blies dit stukje cultuurhistorie onder supervisie van Bosgroep Noord-Oost..


Lees verder 23 april 2024   2 mnd oud

Veel bosgebieden op droge zandgronden hebben het moeilijk. Als we deze bossen willen behouden voor de toekomst, moeten we nu ingrijpen. Dat geldt ook voor de Kronenbergse Bossen in Limburg. Deze particuliere eigenaren deden mee..


Lees verder 17 april 2024   3 mnd oud

Het is de hoogste tijd voor bosbeheerders om na te denken over hoe om te gaan met klimaatverandering. Klimaatverandering en andere veranderingen in ons milieu zorgen ervoor dat de bosgroeiplaats blijvend verandert met een..


Lees verder 11 april 2024   3 mnd oud

Archief