Smient

Natuurjournaal 1 oktober 2020

Nature Today
1-OKT-2020 - Minder roerdompen, maar meer smienten.

De mysterieuze misthoorn uit het riet is al een poosje uitgedoofd. Een groot deel van de roerdompen, die verantwoordelijk zijn voor dit geluid, zijn al vertrokken naar het verre zuiden. De vogels die wel in Nederland achterblijven, zijn vrijwel onzichtbaar dankzij hun camouflage tussen het riet. Alleen als het hard gaat vriezen of wanneer er veel sneeuw ligt, moet de roerdomp zich noodgedwongen vaker laten zien. De baltsroep, die net klinkt als een misthoorn, zal je echter pas weer horen in het nieuwe voorjaar.

De roerdomp valt dankzij haar camouflage bijna niet op tussen het riet

Een van de vogelsoorten die nu juist wel veel gezien wordt, is de smient. Op tal van locaties worden de vogels geteld die overvliegen. De smient is een echte wintergast die nu met duizenden per dag ons land binnenvliegt. Een kwart van deze fluiteenden leeft in de winter in Nederland. Deze soort is dan ook sterk afhankelijk van ons waterland. Helaas gaat het aantal overwinterende smienten achteruit. Om deze soort te helpen is het schieten van smienten al deels gestopt. Hopelijk helpen dit soort maatregelen om de afname van de smient te keren. 

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Hidde Hofhuis, Nature Today Go
Foto's: Frans Vandewalle, Flickr; Kentish Plumber, Flickr