Huiszwaluw kunstnest

Vechtdal Wonen ontvangt als eerste Overijsselse woningcorporatie ontheffing Wet natuurbescherming

Provincie Overijssel
14-NOV-2020 - Na een traject van circa drie jaar heeft de Provincie Overijssel Vechtdal Wonen een ontheffing verleend inzake de Wet natuurbescherming. De ontheffing is verleend om duurzaamheids- en nieuwbouwprojecten te realiseren. Daarmee is Vechtdal Wonen de eerste organisatie in de provincie Overijssel die mag werken met vooraf opgestelde regels in het kader van de Wet natuurbescherming.

Uniek project

Vechtdal Wonen wil de komende jaren honderden woningen verduurzamen. Voorheen moest voor ieder onderhoudsproject een toetsing Flora en Fauna uitgevoerd worden om vervolgens een ontheffing aan te kunnen vragen. Zo staat het in de nieuwe Wet Natuurbescherming (2017). Een tijdrovende kwestie, waardoor de kans bestond dat er voor de uitvoering al vertraging zou optreden. Om die reden heeft Vechtdal Wonen aan adviesbureau Eelerwoude gevraagd om met haar mee te denken hiervoor een oplossing te vinden. Na diverse overleggen tussen de Provincie Overijssel, Eelerwoude en Vechtdal Wonen heeft Eelerwoude een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. En met succes! Toetsing van dit plan door de Provincie heeft geleid tot de nu verleende vergunning.

Een behoorlijke klus

Een SMP wordt pas opgesteld na uitvoerig veldonderzoek. Gerard Lubbers, ecoloog bij Eelerwoude, legt uit: “Dat was een behoorlijke klus, want het ging om de gehele stad Hardenberg en een tiental omliggende kernen. Van De Krim tot aan Sibculo. Iedere kern hebben we meerdere keren bezocht. Hier zijn we dagelijks en vooral ‘s nachts mee bezig geweest, dorp voor dorp. Dat leverde ook leuke verrassingen op, zoals de aanwezigheid van de zeldzame kleine dwergvleermuis en de meervleermuis, die eerder niet of nauwelijks bekend waren in het gebied.”

Generieke ontheffing

Huiszwaluw bij kunstnestIn een SMP staat hoe de instandhouding van soorten wordt gewaarborgd door op tijd maatregelen te nemen. Hierdoor is dus een generieke ontheffing afgegeven voor de komende tien jaar. Gerard: “Zo weet Vechtdal Wonen precies wat zij de komende tien jaar kan doen. Wanneer de woningcorporatie een wijk gaat verduurzamen, kan ze direct de maatregelen nemen die nodig zijn voor de soorten op die specifieke plek. Denk dan​ bijvoorbeeld aan geschikte ruimte onder het dak voor mussen en vleermuizen.”

Vooruitstrevend

Martijn Rink, directeur Vechtdal Wonen: "Iedereen wil natuurlijk graag een goed geïsoleerde woning met zo min mogelijk energieverlies. Maar de kieren en gaten in een woning zijn voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen juist heerlijke verblijfsplekken. Ons bezit ligt in natuurrijk gebied, dus wij hebben als woningcorporatie de verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen.

We zijn er trots op dat we gezamenlijk zo’n vooruitstrevend traject hebben doorlopen. Met dit positieve oordeel van de Provincie Overijssel kunnen we de komende jaren ons woningbezit op de juiste manier verduurzamen, zonder daarbij schade toe te brengen aan de flora en fauna.

Het levert alle partijen veel duidelijkheid op over de beschermde soorten in een gebied en de benodigde maatregelen. Dat scheelt veel tijd en geld. En het zorgt voor structurele bescherming van diersoorten. Hiermee bewijzen we dat verduurzaming en soortenbescherming heel goed samen kunnen gaan.”

Natuurlijk, het congres voor Natuurinclusief Bouwen

Meer weten over hoe het Soortenmanagementplan tot stand kwam bij Vechtdal Wonen? Ecoloog Gerard Lubbers vertelt tijdens het digitale congres 'Natuurlijk' hoe verduurzaming van woningen en bescherming van soorten hand in hand kunnen gaan, aan de hand van zijn werk bij Vechtdal Wonen. Aanmelden voor Natuurlijk, hét congres over natuurinclusief bouwen, is nog mogelijk. Kijk voor meer informatie op Natuurlijk2020.nl.

Tekst: provincie Overijssel
Foto: Vivara