Hoeveel populaties van mediterrane draaigatjes worden er dit jaar ontdekt?

EIS Kenniscentrum Insecten, Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
4-JAN-2021 - De invasieve mediterrane draaigatjes doen het goed in Nederland. Sinds de ontdekking in 2013 is er geen jaar geweest dat er geen nieuwe kolonies zijn gemeld. De mieren beginnen een serieuze kostenpost te worden in verschillende gemeentes.

Huidige buitenpopulaties (zwarte stippen) en binnenmeldingen zonder (?) populatie (grijze stippen)

Na de ontdekking van het mediterrane draaigatje in Nederland heeft de soort een vlucht genomen. Begin vorig jaar werd melding gemaakt van 18 kolonies, maar dit was aan het eind van 2020 al opgelopen tot 24! Het is natuurlijk gissen hoeveel populaties er in 2021 ontdekt of gemeld worden, maar dat er meer bij komen staat vast.

Alle bekende populaties zijn in stedelijk gebied en op elke plek komen de mieren ook massaal in tuinen en binnenshuis voor. Hier zoeken ze naar voedsel, laten ze hun broed ontwikkelen en bijten ze om zich te verdedigen, waardoor er flink overlast wordt ervaren. Deze sterk invasieve en overlastgevende soort zorgt voor aanzienlijke bestrijdingskosten in de getroffen gemeentes, terwijl er nog steeds druk gezocht wordt naar een goede combinatie van toegelaten middelen en de juiste wijze van toepassing. De toename in aantal vindplaatsen wijst erop dat de mieren een serieus landelijk probleem aan het worden zijn.

Snelle actie

Mediterrane draaigatjes kunnen snel zeer grote kolonies opbouwen en langdurig voor overlast zorgen. Directe herkenning en actie kan ervoor zorgen dat de kolonie beheersbaar blijft. Bij een melding van flinke mierenoverlast is het dus zeer aan te raden dat de betreffende gemeente de klachten serieus neemt en een betrouwbare determinatie laat uitvoeren door EIS of het KAD. Door uitgekiende bestrijding, waarbij gedetailleerde gebiedsmonitoring en bestrijding vanaf de kolonieranden centraal staat, kan een kolonie in sommige gevallen verdwijnen. Daarnaast verdient bestrijding aan de bron, namelijk verspreiding vanuit tuincentra met potplanten, veel meer aandacht om het stijgende aantal problemen in woonwijken te voorkomen.

Tekst: Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Jitte Groothuis & Mike Brooks, Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
Foto: Jitte Groothuis
Kaart: EIS Kenniscentrum Insecten