Platgeslagen mug bloed Muggenradar

Aantal ingestuurde steekmuggen overweldigend; oproep stilgezet

Muggenradar, Wageningen University
26-FEB-2021 - Aan de oproep om muggen op te sturen naar Wageningen University is massaal gehoor gegeven. Met ruim zesduizend ingestuurde enveloppen is het aantal dusdanig hoog, dat we de mogelijkheid om muggen in te sturen stopzetten. De reeds ingestuurde steekmuggen zijn enorm waardevol voor het onderzoek. Meldingen van mate van muggenoverlast kunnen nog wel doorgegeven worden op Muggenradar.nl.

Vanaf 16 februari konden muggen worden ingestuurd naar het Laboratorium voor Entomologie van Wageningen University. Diverse media berichtten over deze bijzondere oproep, zoals onder andere NOS.nl en NU.nl

Platgeslagen mug in dopje opgestuurd

Verspreid over de daaropvolgende week, is er aandacht geweest in verschillende geschreven media en bij meerdere radioprogramma’s, waaronder Vroege Vogels, FunX en BNR. Ook het Jeugdjournaal wijdde er een leuk bericht aan en bracht daarmee het onderzoek bij de jeugd onder de aandacht.

Op 25 februari stond de teller al op meer dan zesduizend opgestuurde muggen vanuit heel Nederland (zie kaart). Met dit aantal schatten we dat we gemiddeld genomen één melding per vijftienhonderd Nederlandse huishoudens hebben. Dat is een dusdanig groot aantal dat we onze vragen over landelijke patronen in aanwezigheid en overlast van steekmuggen prima kunnen beantwoorden. Daarnaast kunnen we hiermee onderzoeken hoe het bijzondere weer van de afgelopen weken invloed heeft gehad op de muggenstand.

Plaatsen van waaruit steekmuggen zijn opgestuurd tot 25 februari 2021

Postzakken gevuld met enveloppen met ingestuurde muggen in de postkamer van Wageningen University

Postzakken vol

De ingestuurde enveloppen leveren letterlijk bergen met post op, met soms leuke persoonlijke boodschappen daaraan toegevoegd (zie foto’s). Eerst wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk een steekmug is opgestuurd, want sommige insecten lijken sterk op een steekmug, maar zijn dat niet. Op basis van eerdere ervaringen verwachten we dat zo’n tachtig procent daadwerkelijk steekmug is. Daarna wordt bekeken tot welke soort de mug behoort en volgt er eventueel nadere analyse van het DNA van de mug. Van de huissteekmug (Culex pipiens) bestaan namelijk twee varianten die aan de buitenkant niet van elkaar te onderscheiden zijn. De pipiens-variant gaat in winterrust en is ons meestal niet tot last, terwijl de molestus-variant in de winter actief bloed blijft zuigen. Door al deze gegevens te koppelen aan de ingevulde informatie op het webformulier, krijgen we inzicht in waar welke soorten voorkomen, in welke mate ze tot overlast zijn en of dat bijvoorbeeld gekoppeld is aan het hebben van een kruipruimte waar water in staat.

Ingestuurde envelop met persoonlijke boodschap

Melden mate van muggenoverlast kan wel gewoon

De onderzoekers danken alle inzenders voor hun hulp bij het onderzoek én voor hun leuke en ludieke persoonlijke berichtjes. Het is de bedoeling om alle inzenders binnen enkele maanden te informeren over de resultaten van het onderzoek. En wie nog een mug wilde insturen en nu baalt dat dat niet meer kan: mogelijk volgt komend najaar een nieuwe oproep.

U kunt wel via Muggenradar.nl door blijven geven welke mate van muggenoverlast u ervaart. De opties zijn: Geen overlast, Een beetje overlast, Veel overlast of Heel veel overlast. De ervaring leert dat de meldingen van de mate van overlast een goed beeld geven van de muggensituatie in Nederland. Mogelijk dat het insturen van muggen later in het jaar weer geopend wordt. Houd de berichtgeving op Muggenradar.nl in de gaten.

Tekst: Sander Koenraadt, Rody Blom en Arnold van Vliet, Wageningen University & Research
Foto’s: Sander Koenraadt, Jeroen Spitzen, Muggenradar.nl