Steekmuggen herkennen

Er zijn veel insecten die erg op steekmuggen lijken, maar steekmuggen zijn te onderscheiden van andere insecten met behulp van de volgende drie kenmerken:

  1. Een steekmug heeft een naar voren wijzende zuigsnuit die ongeveer half zo lang is als het lijf van de mug. Dit zijn eigenlijk de kaken en de lippen van de mug die geëvolueerd zijn tot een zeer geavanceerd stekend en zuigend orgaan.
  2. De vleugels van steekmuggen zijn langer dan het achterlijf.
  3. Ook staat het borststuk, in tegenstelling tot bij andere vliegen, ietwat omhoog als de steekmug in rust is.
Een steekmug is te onderscheiden van andere mug- en vliegachtigen op basis van drie kenmerken Een steekmug is te onderscheiden van andere mug- en vliegachtigen op basis van drie kenmerken (Bron: Hans Smid)

Als het insect dus geen duidelijke zuigsnuit heeft, hebben we niet te maken met een steekmug. Toch is er een groot aantal insecten dat alsnog sterk op een mug lijkt. Ook hun Nederlandse naam doet vermoeden dat het om een steekmug gaat. Zo zijn er bijvoorbeeld de venstermug, langpootmug en dansmug. Echter, deze insecten leven niet van bloed en hebben een geheel andere leefwijze. Wel kunnen ze overlast veroorzaken omdat ze soms in grote aantallen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de dansmug.

Een drietal look-a-likes. In alle gevallen is de zuigsnuit afwezig. (a) Dansmug, waarbij de vleugels korter zijn dan het achterlijf, (b) venstermug, (c) langpootmug Een drietal look-a-likes. In alle gevallen is de zuigsnuit afwezig. (a) Dansmug, waarbij de vleugels korter zijn dan het achterlijf, (b) venstermug, (c) langpootmug (Bron: (a) en (b): Entomart, (c): Wikimedia Commons)