Colofon

Redactie Nature Today

Postbus 570
6700 AN Wageningen
Email: info@naturetoday.nl

Uitgever

Stichting voor Duurzame Ontwikkeling

Coördinator

Arnold van Vliet

Hoofdredacteur

Wichertje Bron

Eindredactie

Wichertje Bron, Sara Mulder en Nienke Lameris

Redactie

Lars Soerink - ARK Rewilding Nederland
Sanne de Wit - Atlas Leefomgeving
Christian Jansen - BIJ12
Laurens Sparrius - BLWG
Barbara Groen - Bosgroepen
Kars Veling - De Vlinderstichting
Tineke van Bussel - Dutch Caribbean Nature Alliance
Johan van't Bosch - EIS Kenniscentrum Insecten
Leonie Tijsma - FLORON
Hanneke Jelles - Hortus Botanicus Leiden
Olaf Klaassen - Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
Donya Danesh - Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED)
Bart Braun - Naturalis Biodiversity Center
Martijn Oud - Nederlandse Mycologische Vereniging
Jenneke Leferink - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Froukje Rienks - NIOO-KNAW
Kim Sauter - NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Maaike Hoogland - OBN Natuurkennis
Annemiek Leuvenink en Petra Kanters - Provincie Gelderland
Sander Barendregt - Provincie Noord-Brabant
Jessica Winter - Provincie Overijssel
Iris Jautze - Provincie Utrecht
Myrthe Fonck - PWN
Albert de Jong - Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jorien Dekker - Staatsbosbeheer
Adriaan Gmelig Meyling - Stichting Anemoon
Marijn Nijssen - Stichting Bargerveen
Raymond Creemers - Stichting RAVON
Marieke Dijksman - Vogelbescherming Nederland
Marieke Reijneker - Wageningen Environmental Research
Cecile Leuverink - Wageningen Marine Research
Mark van der Meijs - Wageningen University
Annemiek Heuvelmans-Driessen - Wereld Natuur Fonds
Glenn Lelieveld - Zoogdiervereniging

Technische ondersteuning

New Story

Advertenties

Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
Email: info@naturetoday.nl