Colofon

Redactie Nature Today

Postbus 570
6700 AN Wageningen
Email: info@naturetoday.nl

Uitgever

Stichting voor Duurzame Ontwikkeling

Coördinator

Arnold van Vliet

Hoofdredacteur

Wichertje Bron

Eindredactie

Wichertje Bron, Sara Mulder en Nienke Lameris

Redactie

Lars Soerink – ARK Natuurontwikkeling
Sanne de Wit - Atlas Natuurlijk Kapitaal en Atlas Leefomgeving
Christian Jansen - BIJ12
Laurens Sparrius - BLWG
Babette Saris - Bosgroepen
Kars Veling – De Vlinderstichting
Tineke van Bussel - Dutch Caribbean Nature Alliance
Johan van't Bosch – EIS Kenniscentrum Insecten
Leonie Tijsma – FLORON
Hanneke Jelles - Hortus Botanicus Leiden
Nadine Zeelen - IFAW
Sylvia de Vries – Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
Maaike Hoogland - Kennisnetwerk OBN
Bart Braun - Naturalis Biodiversity Center
Martijn Oud - Nederlandse Mycologische Vereniging
Jenneke Leferink - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Froukje Rienks - NIOO-KNAW
Kim Sauter - NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Annemiek Leuvenink en Petra Kanters - Provincie Gelderland
Sander Barendregt - Provincie Noord-Brabant
Jessica Winter - Provincie Overijssel
Iris Jautze - Provincie Utrecht
Myrthe Fonck - PWN
Albert de Jong - Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jorien Dekker - Staatsbosbeheer
Adriaan Gmelig Meyling – Stichting Anemoon
Raymond Creemers – Stichting RAVON
Marieke Dijksman – Vogelbescherming Nederland
Marieke Reijneker - Wageningen Environmental Research
Cecile Leuverink - Wageningen Marine Research
Mark van der Meijs - Wageningen University
Annemiek Heuvelmans-Driessen - Wereld Natuur Fonds
Glenn Lelieveld – Zoogdiervereniging

Technische ondersteuning

New Story

Advertenties

Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
Email: info@naturetoday.nl