Colofon

Redactie Nature Today

Postbus 47
6700 AA Wageningen
Email: naturetoday@wur.nl

Uitgever

Stichting voor Duurzame Ontwikkeling en Wageningen UR

Eindredactie

Wichertje Bron, Sara Mulder en Arnold van Vliet – Wageningen University en Stichting voor Duurzame Ontwikkeling

Redactie

Raymond Creemers – Stichting RAVON
Leonie Tijsma – FLORON
Laurens Sparrius - BLWG
Kars Veling – De Vlinderstichting
Glenn Lelieveld – Zoogdiervereniging
Peter van Bragt – Stichting Anemoon
Marieke Dijksman – Vogelbescherming Nederland
Martijn Oud - Nederlandse Mycologische Vereniging
Karsten Reiniers – ARK Natuurontwikkeling
Jinze Noordijk – EIS Kenniscentrum Insecten
Oike Vlaanderen – Werkgroep Grauwe Kiekendief
Froukje Rienks - NIOO-KNAW
Miranda Mesman - Atlas Natuurlijk Kapitaal en Atlas Leefomgeving
Willem Drok - Provincie Gelderland
Violet van Houwelingen - Provincie Zuid-Holland
Saskia Meijs - Provincie Noord-Brabant
Albert de Jong - Sovon Vogelonderzoek Nederland
Tineke van Bussel - Dutch Caribbean Nature Alliance
Jenneke Leferink - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Iris Jautze - Provincie Utrecht
Cecile Leuverink en Floor Foole - Wageningen Marine Research

Technische ondersteuning

Aan Zee

Advertenties

Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
Email: arnold.vanvliet@wur.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen