Nature Today

Natuurberichten

Pagina 1 van 735 - 7345 resultaten

Na een aanvankelijke opmars vanaf de jaren ‘90 tot ongeveer 2006, werd de Platte zwanenmossel, de zeldzaamste van onze grotere zoetwatermossels, nauwelijks meer aangetroffen in het benedenrivierengebied. Sinds vorig jaar zijn er..


Lees verder 26 maart 2017   2 uur oud

Dat de vergroening van het Europese landbouwbeleid niet echt het succes is dat de beleidsmakers voor ogen hadden is al langer bekend. Maar wat zijn nu de feiten en cijfers achter deze bewering? Anne van Doorn en Rob Smidt van..


Lees verder 25 maart 2017   1 dag oud

Sinds de lancering afgelopen zondag van de GrowApp hebben al vele honderden mensen de GrowApp geïnstalleerd. Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 1250 fotolocaties aangemaakt. Veel bomen en tuinen zijn nog kaal maar dat zal..


Lees verder 24 maart 2017   1 dag oud

Wat gebeurt er met weidevogels die hun broedgebied verliezen? Kunnen ze een alternatief broedgebied vinden? In de afgelopen jaren zijn daarover waarnemingen verzameld aan gekleurringde Grutto’s in Friesland. In reactie op de..


Lees verder 24 maart 2017   2 dgn oud

De grote vos was eind vorige eeuw vrijwel verdwenen uit ons land. De laatste jaren wordt hij weer vaker gezien en er zijn ook eitjes afgezet. In 2010 en 2011 zijn rupsen gevonden, maar de jaren daarna niet meer. Nu staat er een..


Lees verder 23 maart 2017   2 dgn oud

Deze week trekt de das veel mediabelangstelling. In Amelisweerd wordt een bewoonde dassenburcht naast de A27 gevonden en met gejuich ontvangen, terwijl Das&Boom in Limburg constateert dat bijna de helft van 68 bezochte..


Lees verder 23 maart 2017   3 dgn oud

Met de eerste lentedagen zullen binnenkort de struiken en bomen weer gaan uitlopen en dan ziet de wereld er weer een stuk vriendelijker uit. Als het eerste blad aanwezig is, kan je na een zachte lenteregen in tuinen en parken op..


Lees verder 22 maart 2017   3 dgn oud

De jaarlijkse amfibieëntrek en de voortplanting van gewone pad, bruine kikker en heikikker bereikt in de tweede helft van maart de jaarlijkse piek. De afgelopen weken zijn er relatief veel meldingen binnengekomen van dode dieren,..


Lees verder 22 maart 2017   4 dgn oud

Arctische kabeljauw vervult een sleutelrol in de arctische voedselketen, omdat het een belangrijke voedselbron vormt voor zeehonden, walvissen en zeevogels. Jonge kabeljauw, van onder het zee-ijs van de centrale Arctische Oceaan,..


Lees verder 21 maart 2017   4 dgn oud

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de industrialisering van de landbouw. Daardoor is sinds 1960 meer dan 60% van onze weidevogels verdwenen. Grutto’s, veldleeuweriken, kieviten, scholeksters… het is stil..


Lees verder 21 maart 2017   4 dgn oud

Archief