Natuurberichten

Dossier: Droogte

Deel deze pagina

Pagina 1 van 25 - 242 Resultaten

Waterberging op en in de bodem.

Weten hoe water zich gedraagt in de bodem is van groot belang voor het gebruik van de bodem. Wageningen Environmental Research verzamelt daarom al sinds de jaren vijftig hydrofysische gegevens van de bodem in Nederland, waarmee..


Lees verder 23 mei 2022   1 dag oud
Een van onze droogte-experimenten op de Veluwe lead

Het is een droog voorjaar, zoals steeds vaker de afgelopen jaren, en er is weer volop aandacht voor de effecten van droogte op landbouw en natuur. Daarbij is het van groot belang om ook te kijken naar de gevolgen van droogte voor..


Lees verder 19 mei 2022   5 dgn oud
Bloei vlier

Van veel planten en dieren in ons land wordt weer het uiterste gevergd. De zeer hoge temperaturen in combinatie met de zeer droge omstandigheden hebben op allerlei manieren invloed op hun overlevings- en voortplantingskansen. We..


Lees verder 15 mei 2022   1 week oud

Het voorjaar van 2022 kenmerkte zich door droog en zonnig weer. Ook waren in april de nachten behoorlijk koud. Ongunstig voor de meeste paddenstoelen. Voorjaarspaddenstoelen werden hierdoor maar mondjesmaat waargenomen. Zelfs in..


Lees verder 12 mei 2022   1 week oud

Was het voor jullie ook zo’n apart jaar? Weer een lockdown… Om moedeloos van te worden. Maar wat kan er nog wel? Omdenken is de energie van een probleem(situatie) gebruiken voor iets nieuws. Atlas-redacteur Jeannine Brand..


Lees verder 6 januari 2022   4 mnd oud

Klimaatverandering heeft grote invloed op de Nederlandse natuur. Eén van de gevolgen is verdroging, wat soorten en gebieden onder enorme druk zet. In 2021 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds geld beschikbaar gesteld voor..


Lees verder 10 december 2021   5 mnd oud

Het is de droom van elke mycoloog om verrast te worden door twaalf reuzendikhoeden in je eigen voortuintje. Dat overkwam de bewoners van een nieuwbouwhuis in Koedijk op 18 september. De Reuzendikhoed staat bekend om zijn voorkeur..


Lees verder 6 oktober 2021   7 mnd oud

Heksenboleten en andere roodporieboleten zijn populaire paddenstoelen, maar hun determinatie verlangt nogal eens een zorgvuldige bestudering van diverse specifieke kenmerken. Deze kenmerken worden in dit artikel besproken. In een..


Lees verder 8 september 2021   8 mnd oud
European hare

Wekenlang werden grote delen van Europa en Rusland geteisterd door enorme natuurbranden. Door een combinatie van droogte, hoge temperaturen en harde wind werden veel vuurzeeën oncontroleerbaar. Vele hectaren natuur gingen in..


Lees verder 7 september 2021   8 mnd oud
Koe in wei met Jakobskruiskruid (lead)

Jakobskruiskruid heeft deze zomer massaler gebloeid dan afgelopen jaren. De soort heeft een slechte naam in de agrarische wereld, met name bij paardenliefhebbers. Dat heeft alles te maken met de giftigheid van de plant. Dit jaar..


Lees verder 31 augustus 2021   8 mnd oud

Archief