Natuurberichten

Dossier: Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen kunnen overlast veroorzaken door de honderdduizenden microscopisch kleine brandharen die elke rups op zijn rug draagt. De processierups heeft zich in de afgelopen 30 jaar vanuit het zuiden naar het noorden verplaatst. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft de afgelopen jaren vele tientallen natuurberichten op Nature Today gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen waaronder de invloed van weersomstandigheden op de ontwikkeling van de rupsen en de eikenprocessievlinder, de karakteristieke nesten die ze vormen maar ook over de uiteenlopende natuurlijke vijanden van de processierups.

Pagina 1 van 18 - 176 Resultaten

Plakkaat eikenprocessierupsen laag op de stam in Nieuwleusen, juni 2024

Het aantal eikenprocessierupsen, en daarmee de overlast, nam de afgelopen jaren sterk af. De vraag is wanneer de populatie weer gaat stijgen. In de noordelijke helft van het land lijkt het aantal rupsen weer toe te nemen...


Lees verder 20 juni 2024   1 maand oud
Koolmees voor nestkast

De overlast van de eikenprocessierups is aanzienlijk verminderd in de provincie Utrecht. Preventief bestrijden is niet meer nodig. Is er wel overlast, dan wordt deze zoveel mogelijk bestreden met ‘natuurlijke’ plaagpreventie. Zo..


Lees verder 8 juni 2024   1 maand oud
Nestvorming eikenprocessierupsen

Rond deze tijd krijgen de eikenprocessierupsen brandharen en gaan ze nesten vormen. Ze zijn er vroeg bij. We verwachten een lage plaagdruk door het lage aantal vlinders dat vorig jaar geteld is. Het blijft afwachten of dit jaar..


Lees verder 24 mei 2024   2 mnd oud
Ei-uitkomst eikenprocessierups op zomereik (Quercus robur) op 31 maart 2024

Op zondag 31 maart zijn de eerste eikenprocessierupsen uit het ei gekropen. Zoals verwacht een zeer vroege ei-uitkomst. Ook de eerste eiken ontplooien momenteel hun bladeren. Met de verwachte hoge temperaturen later deze week..


Lees verder 2 april 2024   3 mnd oud
bladontplooiing eik

Door de recordwarme februari en de zeer warme maart tot nu toe verwachten we dat rond deze tijd de eerste zomereiken hun bladeren ontplooien. Dat zou recordvroeg zijn. De piek van de bladontplooiing zou dan al rond 7 april zijn...


Lees verder 21 maart 2024   4 mnd oud
eikenprocessierupsen

De afgelopen maanden is het aantal eikenprocessievlinders gemonitord. De aantallen zijn net als vorig jaar laag, met in het noorden de hoogste dichtheden. Op basis van deze vlinderdichtheid koersen we aan op een lage plaagdruk van..


Lees verder 25 oktober 2023   9 mnd oud
Stevig ingesponnen nest van de eikenprocessierups.

Voor het eerst is in Nederland vastgesteld dat eikenprocessierupsen ook in boomnesten in verlengde diapauze kunnen gaan. De rupsen verpoppen zich minimaal een jaar later dan verwacht. Dit fenomeen was al bekend in grondnesten. De..


Lees verder 5 september 2023   10 mnd oud
Nest eikenprocessierups van voetbalformaat en tennisbalformaat (links)

Tot nu toe zijn in 8 % van de eiken eikenprocessierupsen aangetroffen en wordt er lokaal overlast gemeld. Om meer inzicht in de variatie in plaagdruk te krijgen vragen we om van minimaal 30 eiken in jouw buurt door te geven..


Lees verder 6 juli 2023   1 jaar oud
eikenprocessierups

De zomer is begonnen, en het is dus ook hoogseizoen voor de overlast veroorzakende eikenprocessierups. Goed nieuws: het aantal eikenprocessierupsen is landelijk afgenomen. Daarom heeft de provincie Utrecht ervoor gekozen de rupsen..


Lees verder 5 juli 2023   1 jaar oud
Kaalvraat bij eiken op 18 mei 2023 in Wageningen

En dan zijn eiken opeens kaal. Zeer veel rupsen en larven van bladwespen doen zich te goed aan het malse blad. Bij zware aantasting laten veel rupsen zich aan spinseldraden naar beneden zakken en kun je de rupsenpoepregen horen...


Lees verder 19 mei 2023   1 jaar oud

Archief