Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 10 - 97 Resultaten

Gegordelde gordijnzwam

Gordijnzwammen zijn paddenstoelen die horen tot de samenlevers en dus altijd bij bomen voorkomen. Het is het meest soortenrijke geslacht van plaatjeszwammen in Nederland, met vermoedelijk 275 tot 300 soorten. Veel zijn gevoelig..


Lees verder 20 oktober 2021   1 dag oud
Grote modderkruiper

Niet alleen natuur op land is gevoelig voor een verhoogde aanvoer van stikstof; ook waternatuur en de daarin levende soorten hebben hier last van. Zo zijn er mogelijke (indirecte) effecten op de zeldzame en beschermde grote..


Lees verder 28 september 2021   3 wkn oud

In Natura 2000-gebied Stelkampsveld zijn de werkzaamheden al bijna twee jaar lang in volle gang. Momenteel wordt er flink gegraven. Doel: systeemherstel, om de natuur weer de goede kant op te sturen. Dat is meer dan wat grond..


Lees verder 17 september 2021   1 maand oud

Het lijkt erop dat de Fraaie gifgordijnzwam geprofiteerd heeft van de relatief natte zomer. In dit natuurbericht bespreken we deze paddenstoel en enkele andere fraaie, maar soms giftige, soorten paddenstoelen. Aan het eind van dit..


Lees verder 14 september 2021   1 maand oud

Het is alweer vele jaren geleden dat we een zomer hadden waar eind juli de eerste stekelzwammen zich lieten zien. Als gevolg van langere periodes met heerlijk strandweer lieten ze het de afgelopen jaren vaak helemaal afweten. Dit..


Lees verder 1 september 2021   1 maand oud

Het is maar 100 hectare groot, maar o zo bijzonder: Natura 2000-gebied De Bruuk bij Groesbeek behoort tot een van de rijkste natuurgebieden in Noordwest-Europa. Het gebied is ook kwetsbaar, vooral door stikstof, fosfaat en..


Lees verder 20 augustus 2021   2 mnd oud
heivlinder - primair

De heivlinder kent in Nederland twee verspreidingskernen: de drogere heidevelden op de zandgronden, en de droge delen van de duinen langs de hele kust. Al jaren weten we dat de heivlinder achteruitgaat. Vooral in het binnenland..


Lees verder 16 augustus 2021   2 mnd oud
Freshwater Watch

Nederlanders kunnen nu meedoen aan een internationaal project waarbij burgers de kwaliteit van oppervlaktewater meten. FreshWater Watch stelt deelnemers in staat om te zien waar watervervuiling plaatsvindt – en dus ook om er..


Lees verder 14 augustus 2021   2 mnd oud

De afgelopen week heeft het in grote delen van het land flink geregend. Vooral inktzwammen reageerden hierop en kwamen lokaal in grote aantallen tevoorschijn. Behalve de algemene inktzwamsoorten werden er ook een aantal bijzondere..


Lees verder 7 juli 2021   3 mnd oud

Stikstofdepositie beïnvloedt de natuurkwaliteit. Voor ieder habitattype dat gevoelig is voor stikstof is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de stikstofdepositie boven de KDW komt, wordt een negatief effect op de..


Lees verder 17 juni 2021   4 mnd oud

Archief