Natuurberichten

Dossier: Vogeltrek

In het voorjaar en najaar is het weer raak, miljoenen vogels vliegen dan door Nederland op weg naar een broedplek, of een lekker warme winterbestemming. Nederland ligt vaak precies op de migratieroute van vogels en wordt vaak gebruikt als rustplaats voordat de vogels weer verder vliegen. Op honderden locaties door heel Nederland wordt precies bijgehouden welke vogels allemaal ons land passeren. Regelmatig worden er dan ook bijzondere soorten ontdekt. Lees hieronder alle natuurberichten over migratie en trekvogels in Nederland. De meest actuele berichten staan bovenaan.

Pagina 1 van 47 - 462 Resultaten

Kanoet lead NIOZ

Rond half mei verlaten alle kanoeten de Waddenzee en gaan op weg naar hun broedgebied in Canada. Dit jaar vliegen 32 van hen rond met kleine antennes op hun rug. Ze zijn gezenderd door Thomas Lameris, onderzoeker van het..


Lees verder 2 juni 2023   1 week oud
De Cleveringsluizen scheiden de Waddenzee (links) van het Lauwersmeer (rechts). Via deze sluizen stort er jaarlijks meer dan 1000-miljard liter zoet water in zee.

Tot 1969 was het huidige Lauwersmeer nog de Lauwerszee. Toen is het met dijken en sluizen afgesloten van de Waddenzee. Met enorme negatieve gevolgen voor vegetatie, vissen en vogels. Nu bekijken de betrokken partijen samen hoe het..


Lees verder 17 mei 2023   3 wkn oud
Rietzanger in baltsvlucht

Elk jaar is het weer spannend. Wanneer keren de zomergasten terug uit hun overwinteringsgebieden in Zuid-Europa of zelf Midden-Afrika? Dat verschilt per jaar, maar toch lijkt er per soort een structuur in te zitten. Hoe verloopt..


Lees verder 5 mei 2023   1 maand oud
Jan-van-gent

Bij de start van het broedseizoen zijn de zorgen over vogelgriep groot. Vorig jaar zorgde de ziekte voor een massale sterfte onder grote sterns; de eerste maanden van dit jaar vielen er al veel slachtoffers onder kokmeeuwen. Nu..


Lees verder 4 april 2023   2 mnd oud
Dwergmeeuwen richting noord langs de Zuidpier van IJmuiden, 16 april 2019

Dwergmeeuwen zijn trekvogels die vooral in voor- en najaar in Nederland voorkomen. De grootste aantallen bevinden zich veelal buiten het zicht op de Noordzee en grote wateren zoals het IJsselmeer. Op basis van een overzicht van..


Lees verder 11 maart 2023   2 mnd oud
Herten wandelen door open land bij Beremytske Biosphere tijdens de oorlog in Oekraïne.

Het is inmiddels precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Experts hebben in die tijd een enorme milieuschade vastgesteld, inclusief de vernietiging van ecosystemen. ..


Lees verder 25 februari 2023   3 mnd oud
Geringde scholeksters met GPS-zenders

Wereldwijd zijn tienduizenden dieren met GPS-zenders uitgerust. Onderzoekers gebruiken de gegevens om diergedrag te bestuderen, of om soorten te beschermen. Ook vertellen de zenders veel over de verspreiding van soorten. Een..


Lees verder 21 januari 2023   4 mnd oud
weerradar op Corfu, Griekenland

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben een model ontwikkeld waarmee nauwkeurig de actuele migratieroutes van trekvogels te voorspellen zijn. Dat biedt de mogelijkheid om op het juiste moment maatregelen te nemen..


Lees verder 7 december 2022   6 mnd oud
Tellers in Angola in actie

Iedere lente vliegen miljoenen watervogels van het zuiden, waar ze de winter doorbrengen, naar het hoge noorden om te broeden. Onze Waddenzee vormt een belangrijk knooppunt op deze trekroute die van het zuidelijkste puntje van..


Lees verder 2 december 2022   6 mnd oud
huiszwaluw

Dat zouden we allemaal wel willen waarschijnlijk: lekker overwinteren in een warm land. Voor de huiszwaluw is zo’n trip naar de zon geen luxe, maar nodig om te overleven: in de winter zijn er in ons kikkerlandje gewoon niet genoeg..


Lees verder 30 november 2022   6 mnd oud

Archief