Disclaimer

Vrijwaring

  • Het is iedereen toegestaan titel en lead van de natuurberichten over te nemen, onder voorwaarde dat u hierbij duidelijk de bron (Nature Today) vermeldt en een actieve hyperlink opneemt naar het desbetreffende natuurbericht op de website van Nature Today.
  • Het is iedereen toegestaan incidenteel een compleet bericht (dit geldt niet voor het beeldmateriaal) over te nemen, onder voorwaarde dat u hierbij duidelijk de bron (Nature Today) vermeldt en een actieve hyperlink opneemt naar het desbetreffende natuurbericht op de website van Nature Today.
  • Voor het structureel/regelmatig overnemen van natuurberichten is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig van de Stichting voor Duurzame Ontwikkeling.
  • Bovengenoemde toestemming voor het overnemen van (delen van) natuurberichten geldt niet voor enig beeldmateriaal (foto’s, films, grafieken, kaarten, illustraties, etc) dat in de berichten getoond wordt.
  • Voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, films, grafieken, kaarten, illustraties, etc) dat in de natuurberichten wordt getoond, is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig van de maker of fotograaf.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De geboden informatie is zorgvuldig samengesteld en afgestemd met professionals. Desondanks is de kans op onvolledige of onjuiste informatie niet uitgesloten. De makers van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie op deze internetsite of gelinkte externe websites of door de tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen.

De makers van de site zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op de website.

De makers van de site kunnen informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.