Nature Today

Home

Aanpak hooikoortsplant ambrosia succesvol maar lange adem noodzakelijk

De Natuurkalender, FLORON, LUMC, NVWA, Pollennieuws/Flora van Nederland, Wageningen University
De hooikoortsplant en akkeronkruid alsemambrosia is sinds begin deze eeuw sterk toegenomen met hotspots in steden, natuur en agrarisch gebied. Uit een experiment met mechanische bestrijding in een akker blijkt dat het aantal zaden in de bodem terug te brengen is maar het kost vele jaren. Het aantal ambrosiazaden in zaadmengsels is door normering en controle sterk teruggebracht.
28.08.2016

Exhibitionistische boksertjes massaal langs de kust

Stichting ANEMOON
Het is een recordzomer op het gebied van de sport. Op televisie en in andere media, buiten op de sportvelden of binnen: overal is het sport wat de klok slaat. Ook langs het strand is het raak. Massaal komen ook dit jaar weer tienduizenden boksertjes naar de Nederlandse kust. Waarom? Nou: voornamelijk om hier schaamteloos, voor het oog van de badgasten, de liefde te bedrijven...
28.08.2016

Grond van soortenrijke plantengemeenschappen beste voor elke soort

Wageningen University
Voor een voorspoedige groei creëren planten een netwerk van nuttige bodemorganismen zoals schimmels en bacteriën rond hun wortelstelsel. Toch blijken ook planten die hun eigen goede organismen huisvesten nog beter te groeien in grond die bodemorganismen herbergt van vele verschillende plantensoorten.
27.08.2016

Visarenden nu op doorreis

Sovon Vogelonderzoek Nederland
De komende twee maanden kunnen we waarnemingen van Visarenden verwachten. Want het is de tijd van (al dan niet geringde) visarenden op doorreis naar Afrika.
27.08.2016

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Veel waarnemingen rups windepijlstaart

De Vlinderstichting
De afgelopen tijd krijgt De Vlinderstichting opvallend veel meldingen binnen van de rups van de windepijlstaart. Deze grote nachtvlinder is in Nederland vrij zeldzaam. In 2015 echter, werden er veel meer windepijlstaarten gezien dan normaal. En dat zien we nu terug in het nageslacht: er zijn erg veel rupsen.
26.08.2016

Advertentie

Zuiden Nederland meer muggen en meer overlast

Muggenradar, Wageningen University
Uit de eerste twee maanden van muggenoverlastmeldingen via Muggenradar.nl komt naar voren dat deze zomer de zuidelijke helft van het land beduidend meer muggenoverlast heeft ervaren dan de noordelijke helft. Ook werd in het zuiden 80 procent vaker aangegeven dat men meer dan 20 muggen zag. De categorie ‘0 muggen’ gezien lag in het zuiden juist 70 procent lager. Meldingen zijn nog steeds welkom.
26.08.2016

Agenda

Zomersneeuw is er weer

ARK Natuurontwikkeling
Momenteel worden zeer grote aantallen eendagsvliegen langs de Waal en Nederrijn gezien. In deze dichtheden levert het spectaculaire beelden op en spreekt men over zomersneeuw. De schoraas, zoals het beestje heet, laat zich niet elk jaar in deze aantallen zien. Het verschijnsel duurt maar een paar dagen.
25.08.2016

Glazenmakers en paardenbijters

De Vlinderstichting
Wie kent ze niet, die grote libellen die als helikopters door de lucht suizen. Vooral in de tweede helft van de zomer kom je ze veel tegen. Er zijn diverse soorten in ons land, maar ze zijn niet altijd eenvoudig te herkennen. Ze vliegen vaak snel en gaan maar zelden goed zichtbaar zitten. Met hulp van een herkenningskaart blijkt het toch niet zo moeilijk.
25.08.2016

Franjehoeden determineren, een vak apart

Nederlandse Mycologische Vereniging
In eens waren ze er, massa's Franjehoeden op een plek waar laat in de winter snoeiwerkzaamheden hadden plaatsgevonden. De gesnoeide takken werden toen versnipperd met de versnippermachine, maar in plaats van de snippers af te voeren, werden ze aan hun lot overgelaten. Dat tot genoegen van een aantal paddenstoelenliefhebbers die de plek goed in de gaten hielden vanwege de verwachtte paddenstoelen.
24.08.2016

Verwant aardappelziekte bedreigt herstel van zeegrassen

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlandse onderzoekers hebben ontdekt dat de aan de bekende aardappelziekte verwante waterschimmels, Phytophthora gemini en Halophytophthora sp. Zostera, de zaadkieming van zeegras belemmeren. De aanwezigheid van deze waterschimmels bedreigt het herstel van zeegrasvelden wereldwijd, omdat veel herstelprojecten worden uitgevoerd met behulp van zaad.
24.08.2016

Uitgelicht

Dramatisch jaar voor vlinders door temperatuurschommelingen

De Natuurkalender, De Vlinderstichting

13.05.2016

Alle vlinders en bijen weggemaaid!

De Vlinderstichting

12.05.2016

Fotomast brengt vegetatiestructuur Gelderse Poort in beeld

FREE Nature

09.05.2016

Een andere kijk op exoten

FLORON

03.05.2016

Financiers