Nature Today

Home

Bewoners van de Molenwijk te Heerhugowaard getrakteerd op gratis champignons

Nederlandse Mycologische Vereniging
De Molenwijk te Heerhugowaard is in het nieuws gekomen vanwege de massa's champignons die er al enige weken achtereen in de plantsoenen tevoorschijn komen. Oorzaak is de champignoncompost die als bodemverbeteraar in de plantsoenen werd toegepast. De compost werd betrokken uit de champignonteelt en bleek nog vol te zitten met levend mycelium waaruit de champignons tevoorschijn komen.
24.05.2017

Snoek weer toppredator nummer één

Stichting RAVON
De snoek is een belangrijke graadmeter voor de aanwezigheid van een goede waterkwaliteit. De soort nam in de tweede helft van de 20e eeuw sterk af als gevolg van watervervuiling waarbij zijn plaats werd ingenomen door de van oorsprong uitheemse snoekbaars. Op basis van 30 jaar verspreidingsgegevens kan worden vastgesteld dat de snoek weer helemaal terug is en de snoekbaars weer afneemt.
24.05.2017

Waar zijn alle insecten heen?

Natuurpunt
“We zien minder en minder vlinders”, “het gaat niet goed met de bijen”. Veel mensen merken dat insecten achteruit gaan. Maar hoeveel minder vlinders en bijen zijn er dan precies? En hoe zit het dan met die andere beestjes, zoals vliegen en kevers, die ook een belangrijke rol vervullen in de natuur? Een recente Duitse studie brengt een dramatische ontwikkeling aan het licht.
23.05.2017

Twintig wereldwijd bedreigde vogelsoorten in Nederland

Vogelbescherming Nederland
Acht in Nederland broedende en twaalf overwinterende vogels zijn wereldwijd bedreigd. Het betreft onder andere de grutto, scholekster en wulp. Dit blijkt uit een rapport van BirdLife International. Het rapport met wetenschappelijk gegevens legt bloot welke vogelsoorten het meest acuut bescherming nodig hebben. Dat zijn bij ons vooral vogels van het landelijk gebied en de kust.
23.05.2017

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Mei, de maand van de eendagsvlieg

EIS Kenniscentrum Insecten
In het Engels heten ze mayflies, in het Nederlands hebben we er twee namen voor: eendagsvliegen en haften. Al deze namen slaan op insecten uit de orde Ephemeroptera, een primitieve groep met larven in het water en gevleugelde adulten. Deze insecten zijn in mei goed waar te nemen.
22.05.2017

Advertentie

Scheefbloemwitje in opmars

De Vlinderstichting
Al eerder berichtte De Vlinderstichting over de opmars van het scheefbloemwitje. De vlinder is in acht jaar tijd in Duitsland 800 kilometer opgeschoven, dat is niet niks. Nu is Nederland aan de beurt.
22.05.2017

Zeer veel wespenkoninginnen, veel overlast verwacht

Biocontrole Onderzoek en Advies, De Natuurkalender, Wageningen University
Er worden momenteel in heel het land veel wespenkoninginnen waargenomen. Er zijn daarbij opvallend veel meldingen van grote aantallen koninginnen binnenshuis. Uitzonderlijk is dat er ook mannetjes worden gezien. Het lijkt er op dat wespen vorig jaar twee generaties gehad hebben. Veel koninginnen nu vergroot de kans op veel wespenoverlast in de zomer. We verwachten een langgerekte overlastperiode.
21.05.2017

Agenda

Schepjes rukken op in de westelijke Oosterschelde

Stichting ANEMOON
Precies een jaar geleden werden voor het eerst grote populaties van het Schepje levend in de Nederlandse kustwateren aangetroffen. Toen werden vele honderden levende dieren en hun eikapsels bij een klein aantal duiklocaties, uitsluitend in de oostelijke Oosterschelde waargenomen. In 2017 heeft het Schepje ook slibbodems in de noordwestelijke Oosterschelde bereikt en zich daar massaal gevestigd.
21.05.2017

Europese topnatuur viert 25e verjaardag

Natuurmonumenten
Op 21 mei viert de Europese topnatuur haar 25e verjaardag. Op die dag bestaat zowel het netwerk van beschermde gebieden binnen Europa, Natura 2000, als LIFE, het financieringsprogramma van de Europese Unie voor het beschermen en verbeteren van de natuur in Europa, 25 jaar.
20.05.2017

Klimaatverandering maakt schorren kwetsbaarder voor zeespiegelstijging

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Schorren langs de Middellandse Zeekust zijn belangrijk om de nadelige effecten op de kust van hogere golven bij zeespiegelstijging tegen te gaan. De schorrenplanten zorgen ervoor dat zand en slib makkelijker bezinkt waardoor deze schorren kunnen meegroeien met de stijging van de zeespiegel. Echter, langs de Adriatische kust verliest het vertrouwde plantenleven van vooral slijkgras terrein.
19.05.2017

Uitgelicht

Vergeet natuur niet

De Vlinderstichting, Stichting RAVON, Vogelbescherming Nederland

09.05.2017

Veel bereikt in eerste jaar Infranatuur

De Vlinderstichting

08.05.2017

Zeldzaam Getijdeslakje leeft nog steeds in de Biesbosch

Stichting ANEMOON

07.05.2017

Herintroductie Atlantische zalm in de Geul

ARK Natuurontwikkeling

30.04.2017

Financiers