Nature Today

Home

Wilde kat aangereden in Zuid-Limburg

Zoogdiervereniging
Op woensdag 15 februari is een dode wilde kat aangetroffen in Zuid-Limburg. Dit zeer zeldzame dier is sinds een paar jaar aan een gestage opmars bezig in ons land.
18.02.2017

Gaat het mis met broedvogels van de toendra?

Vogelbescherming Nederland
Negenendertig vogelsoorten staan op een nieuwe 'Rode Lijst' voor vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker. Deze Rode Lijst is opgesteld aanvullend op de Rode Lijst van broedvogels. Vogelbescherming zal de lijst gebruiken voor haar beschermingswerk. Uit de lijst blijkt dat vooral vogels die broeden op de toendra en bij ons overwinteren het zwaar hebben.
18.02.2017

Opmerkelijke onderbrekingen in de dagelijkse vluchten van trekkende Grauwe Kiekendieven

Werkgroep Grauwe Kiekendief
Tot voor kort was er weinig bekend over hoe trekvogels hun reizen precies indelen. Het is pas sinds de recente ontwikkeling van zenders en loggers dat vogels in detail gevolgd kunnen worden, wat vaak tot nieuwe en onverwachte inzichten leidt. Toen de GPS-tracks van trekkende Grauwe Kiekendieven werden bestudeerd, bleek dat deze ranke roofvogels hun dagelijkse vluchten regelmatig onderbreken.
17.02.2017

Ooit uitgestorven zalmachtige paait in Westeinderplassen

Stichting RAVON
De zeldzame houting wordt dankzij een herintroductieprogramma in het Duitse stroomgebied van de Rijn al weer twee decennia aangetroffen in de Nederlandse rivieren, het IJsselmeer, de Waddenzee en de Voordelta. Opmerkelijk is het recent aantal toenemende vangstmeldingen in vier meren van Hoogheemraadschap van Rijnland. In de Westeinderplassen nabij Aalsmeer plant de soort zich nu ook voort.
17.02.2017

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Bruin blauwtje verovert Nederland

De Vlinderstichting
Sinds de jaren negentig breid het bruin blauwtje zich sterk uit in Nederland. Vanuit het rivierengebied tussen Nijmegen, Arnhem en Wageningen ging hij westwaarts richting Rotterdamse haven. En vervolgens worden nu ook Veluwe, Brabant en het Groene Hart veroverd. In het binnenland komt de vlinder nu drie keer zoveel voor als in de jaren negentig.
16.02.2017

Er zijn de laatste weken veel molshopen. Hoe komt dat?

Zoogdiervereniging
Elke winter vallen de grote aantallen molshopen op, maar zeker nu, na de wat stevigere vorstperiodes. Iedereen kent ze wel, de aarden bulten in tuinen, weilanden, uiterwaarden maar ook in stadsparken en middenbermen van wegen.
16.02.2017

Nederlandse paddenstoelennamen meer gewaardeerd

Nederlandse Mycologische Vereniging
Elfenbankje, kabouterwasplaat, heksenschermpje, paddenstoelennamen kunnen onze verbeelding prikkelen. Toch is de reden dat Nederlandse paddenstoelen (bijna) allemaal een Nederlandse naam hebben gekregen vooral praktisch. Wetenschappelijke namen van paddenstoelen veranderen zo regelmatig dat het voor paddenstoelendeskundigen bijna niet bij te benen is. De Nederlandse namen zijn hun houvast.
15.02.2017

Milde winters leiden tot explosieve groei invasieve waterplanten

FLORON
Nederland krijgt steeds meer te maken met invasieve waterplanten. Deze planten profiteren sterk van stijgende temperaturen als gevolg van klimaatverandering. De zachte winters van de afgelopen jaren leiden tot een sterke toename in de verspreiding van deze soorten waardoor de benodigde inspanning voor bestrijding ook sterk toe lijkt te nemen.
14.02.2017

Advertentie

Gouden Grutto Award voor beste natuurboer van Nederland

Vogelbescherming Nederland
De vogelstand in het landelijk gebied holt achteruit. Maar er zijn ook boeren die laten zien dat natuur en landbouw kunnen worden gecombineerd. Zij doen hun uiterste best om de natuurbelangen te combineren met een financieel gezond bedrijf. Negen boeren zijn genomineerd voor de Gouden Grutto.
14.02.2017

Agenda

Nu een vlinder zien? Zou zo maar kunnen!

De Vlinderstichting
Terwijl ik dit schrijf ligt Nederland onder een witte sneeuwdeken en wijst niets erop dat het voorjaar eraan komt. Toch gaat de temperatuur de komende dagen flink omhoog en belangrijker nog, er komt zon. Het zou zo maar kunnen dat u komende dagen de eerste dagvlinder te zien krijgt.
13.02.2017

Uitgelicht

Bever rukt op naar Rotterdam

ARK Natuurontwikkeling

22.01.2017

De Bakelse Aa: Vismagneet door beekherstel

Stichting RAVON

18.01.2017

De roep van de koekoek verstomt

Vogelbescherming Nederland

17.01.2017

Wild van Vlinders

ARK Natuurontwikkeling

15.01.2017

Financiers