Nature Today

Home

Drie soorten grote grazers in één gebied

ARK Natuurontwikkeling
Voor het eerst sinds mensenheugenis leven in één gebied wild rund, wisent en wild paard weer samen. Door het verschil in begrazing tussen deze soorten ontstaat vaak een zeer afwisselend landschap waar telkens andere planten- en diersoorten een plek vinden. In De Maashorst worden Exmoorpony's, wisenten en Taurossen daarom samen gebracht.
01.05.2016

Kievitkuikens in de kou

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Uitgerekend in de week dat er massaal kievitseieren uitkomen, is het erg koud, winderig en valt er veel neerslag. Op 26 april was het zelfs historisch koud. De pas uitgekomen kuikens van de kievit beleven een zware week. Onderzoek in het Jaar van de Kievit moet nog uitwijzen hoeveel kuikens er overleven. Maar ook bij mooi weer is overleven lastig.
30.04.2016

Volkstuinen in Noord-Nederland: toevluchtsoord voor akkerplanten

FLORON
Recente planteninventarisaties van 120 volkstuincomplexen en honderden akkers in Groningen en Drenthe tonen aan dat volkstuinen een belangrijk toevluchtsoord zijn geworden voor Akkerandoorn en andere eenjarige akkerkruiden. Veel van deze soorten kunnen zich niet meer handhaven in de intensief bewerkte akkers.
29.04.2016

Ploegende Schepjes voor het eerst in Nederlandse kustwateren

Stichting ANEMOON
Diep onder de waterspiegel bij Bruinisse kruipen momenteel over de slibhelling vele Schepjes rond. Dit is bijzonder want duikers zagen deze merkwaardige slakjes nog niet eerder levend in onze kustwateren. De Schepjes komen vooral ten zuiden van Nederland voor. Dat ze nu in de Nederlandse kustwateren gezien worden, en gelijk massaal, komt waarschijnlijk door de zeer warme winter.
29.04.2016

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Visarenden bouwen verder aan nest in Biesbosch

Staatsbosbeheer
De boswachters van de Biesbosch hebben goede hoop dat dit jaar voor het eerst een visarend in Nederland gaat broeden. Sinds 2014 overzomerden meerdere visarenden in Nationaal Park De Biesbosch. Ze bouwden er diverse nesten, maar tot broeden kwam het nog niet. De afgelopen weken zagen boswachters voor het eerst vogels paren. Ook is er nestbouw en er zijn gevechten in de lucht gezien.
28.04.2016

Veranderende patronen in voorkomen van bestuivers

De Vlinderstichting
Insecten zoals bijen, zweefvliegen en vlinders zijn belangrijk voor bestuiving van wilde planten en landbouwgewassen. Daarom is het belangrijk te begrijpen hoe bestuivende insecten worden beïnvloed door klimaatverandering en landgebruik. Recent onderzoek laat zien hoe veranderingen in verspreiding van bestuivers gedurende de laatste 60 jaar samenhangen met hun specifieke eigenschappen.
28.04.2016

Ondanks koud voorjaar schitterende voorjaarspaddenstoelen

Nederlandse Mycologische Vereniging
Afgelopen zaterdag was het feest in recreatiepark Geestmerambacht iets ten noorden van Alkmaar. Ondanks het koele weer van maart en april werden er massa's puntgave voorjaarspaddenstoelen aangetroffen. Door het koele weer blijven de paddenstoelen langer staan dan normaal. Er werden ook paddenstoelensoorten gevonden die onbekend waren voor het gebied. Zo'n nieuweling is de Populierenschijfzwam.
27.04.2016

Kanoet moet vechten voor z’n kostje in een zee van voedsel

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Elk jaar trekken kanoeten van hun Arctische broedgebieden via onze Waddenzee naar het zuiden. Kanoeten beschikken over een uniek zintuig in de punt van hun snavel waarmee ze schelpen in drooggevallen wadplaten extra snel kunnen vinden. Maar op de Mauritaanse voedselrijke wadplaten “verstopt” het zeegras de schelpdierprooien voor kanoeten.
26.04.2016

Alle zwaluwen zijn er op Koningsdag

Vogelbescherming Nederland
'Vroeger' vierden we op 30 april Koninginnedag. Het was traditioneel de dag waarop de meeste Nederlanders hun eerste gierzwaluw van het jaar zagen. Intussen vieren we op 27 april Koningsdag. De eerste gierzwaluwen zijn op tijd terug om dat te markeren. Daarmee zijn alle zwaluwsoorten nu terug in Nederland.
26.04.2016

Oranjetipjes op Koningsdag?

De Vlinderstichting
Eind april is de tijd voor oranjetipjes en ze worden nu dan ook al regelmatig gemeld. Van oudsher was 30 april, koninginnendag, een topdag voor deze voorjaarsvlinder, maar de laatste jaren vliegt hij dagen eerder. Als het een beetje zonnig is op koningsdag dan zullen we er dan volop van kunnen genieten.
25.04.2016

Uitgelicht

Boomkikkers, ze zijn er weer

Stichting RAVON

20.04.2016

Drones helpen onderzoek veenbesblauwtje

De Vlinderstichting

18.04.2016

Wat vergroot de kans dat u een tekencheck doet?

Wageningen University

17.04.2016

Koolmees en pimpelmees legden in 2015 weer minder eieren

Sovon Vogelonderzoek Nederland

15.04.2016

Partners