Nature Today

Home

Chinese moerasslakken; grote exoten zonder pyjama

Stichting ANEMOON
In Nederland duiken steeds weer nieuwe exotische dieren en planten op. Niet zelden nemen deze nieuwkomers in korte tijd sterk in aantal toe. Andere exoten gedragen zich minder invasief. Na de eerste vondst in 2008, komt de Chinese moerasslak nu in tien afzonderlijke gebieden voor. Dat kunnen er best meer zijn: hoewel opvallend en groot, kunnen ze zich verstoppen. Het blijft dus goed uitkijken.
25.09.2016

Suzuki-fruitvlieg kan leiden tot voedseltekort voor vogels

Biocontrole Onderzoek en Advies, De Natuurkalender, Wageningen University
De suzuki-fruitvlieg blijkt inmiddels op grote schaal vruchten in de natuur aan te tasten. De afgelopen zeer warme periode stimuleerde de verdere uitbreiding van deze schadelijke fruitvlieg. Doordat de vruchten van soorten als vlier, bramen en vuilboom versneld verrotten kan de aantasting grote gevolgen gaan hebben voor vogels die de vruchten gebruiken om op te vetten voor de wintermaanden.
25.09.2016

Natuurbeheer door boeren moet minder vrijblijvend en beter beloond

Wageningen University
Natuurbeheer door boeren komt niet vanzelf tot stand. Deelname aan het stelsel van agrarisch natuurbeheer waarbij de overheid beheersovereenkomsten met boeren afsluit maar ook aan andere initiatieven vanuit de markt en vanuit NGO’s zoals de Vogelbescherming dient minder vrijblijvend te worden.
24.09.2016

Nederland, Populierenzwamland

Nederlandse Mycologische Vereniging
Lintvormige elementen in ons landschap, zoals kanaaloevers, dijken, wegbermen et cetera, beplant met lange rijen Populieren zijn beeldbepalend voor grote delen van het Nederlandse landschap. Hier maak je de meeste kans om Populierenmelkzwammen te zien. De Populierenmelkzwam is één van de grootste paddenstoelen van Nederland, die je in groepen in het open landschap al van verre kan zien staan.
23.09.2016

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Eerste resultaten zoogdieren uit Jaarrond Tuintelling

Jaarrond Tuintelling
Met de Jaarrond Tuintelling worden nu ruim een jaar waarnemingen verzameld van wilde dieren en planten in de Nederlandse tuinen. En met succes, want inmiddels geven ruim 7000 tellers regelmatig waarnemingen door. Ook zoogdieren worden geregeld gespot, zo blijkt uit een artikel in het tijdschrift Zoogdier.
23.09.2016

Bijzonder krabbenduet

Ecomare, Stichting ANEMOON
Een strandkrabmannetje verstrengeld met een breedpootkrabmannetje, dat is een unieke waarneming. Drie ervaren strandonderzoeksters waren dan ook stomverbaasd toen ze dit op 15 september zagen op het Texelse strand bij paal 9.
22.09.2016

Massa’s atalanta’s

De Vlinderstichting
De afgelopen weken zijn er veel atalanta’s gezien. Deze trekvlinder is massaal binnengekomen vanuit de ons omringende landen. De meesten zullen hier de komende tijd, samen met onze autochtone vlinders, ook weer verdwijnen, op weg naar het zuiden.
22.09.2016

Bijzonder veel mosselzaad in westelijke Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee
Er is dit najaar een ongekende hoeveelheid mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale mosselbanken is in totaal 95 miljoen kilogram mosselzaad in kaart gebracht.
21.09.2016

Usutu-virus, de “merel-ziekte” in Nederland

Vogelbescherming Nederland
We kregen bij Vogelbescherming al zeer veel meldingen van dode merels binnen en waren dus al bang dat het Usutu-virus zou gaan toeslaan in Nederland. Onderzoek aan dode vogels heeft nu definitief uitgewezen dat het Usutu-virus Nederland heeft bereikt. Hoe kunt u zieke vogels herkennen, en wat betekent het voor u?
21.09.2016

Advertentie

Laatste waarnemingen

Agenda

Nieuwe vlindersoort plant zich voort

De Vlinderstichting
Vorig jaar waren de eerste waarnemingen van het scheefbloemwitje in Nederland. Ook dit jaar zijn ze gezien en de afgelopen week is op minimaal twee plaatsen voortplanting geconstateerd. Er zijn eitjes afgezet en de rupsen zijn nu aanwezig. Ook zijn er plaatselijk meer dan tien exemplaren gemeld.
20.09.2016

Uitgelicht

Dramatisch jaar voor vlinders door temperatuurschommelingen

De Natuurkalender, De Vlinderstichting

13.05.2016

Alle vlinders en bijen weggemaaid!

De Vlinderstichting

12.05.2016

Fotomast brengt vegetatiestructuur Gelderse Poort in beeld

FREE Nature

09.05.2016

Een andere kijk op exoten

FLORON

03.05.2016

Financiers