Nature Today

Home

Ontluikende lente al op meer dan 1250 locaties vastgelegd met de GrowApp

De Natuurkalender, GLOBE, Wageningen University
Sinds de lancering afgelopen zondag van de GrowApp hebben al vele honderden mensen de GrowApp geïnstalleerd. Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 1250 fotolocaties aangemaakt. Veel bomen en tuinen zijn nog kaal maar dat zal de komende weken snel veranderen. Maak daarom nu de eerste foto’s zodat je de ontluikende lente volledig vast kunt leggen.
24.03.2017

Als broedgebied van Grutto's verloren gaat

De Levende Natuur
Wat gebeurt er met weidevogels die hun broedgebied verliezen? Kunnen ze een alternatief broedgebied vinden? In de afgelopen jaren zijn daarover waarnemingen verzameld aan gekleurringde Grutto’s in Friesland. In reactie op de ruimtelijke ingrepen bleek een deel van de vogels zich elders te kunnen vestigen. Dit compenseerde echter niet volledig het negatieve effect van de ingrepen op de vogels.
24.03.2017

Gagelbier voor rupsen grote vos

De Vlinderstichting
De grote vos was eind vorige eeuw vrijwel verdwenen uit ons land. De laatste jaren wordt hij weer vaker gezien en er zijn ook eitjes afgezet. In 2010 en 2011 zijn rupsen gevonden, maar de jaren daarna niet meer. Nu staat er een beloning van heerlijk gagelbier voor de eerste rupsenvondst in 2017.
23.03.2017

De das: warm welkom in Utrecht, zwaar belaagd in Limburg

Zoogdiervereniging
Deze week trekt de das veel mediabelangstelling. In Amelisweerd wordt een bewoonde dassenburcht naast de A27 gevonden en met gejuich ontvangen, terwijl Das&Boom in Limburg constateert dat bijna de helft van 68 bezochte dassenburchten is verstoord. Wat is er aan de hand met de das in Nederland? Is er reden voor een feestje of juist voor grote zorg?
23.03.2017

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Let op Peer-jeneverbesroest

Nederlandse Mycologische Vereniging
Met de eerste lentedagen zullen binnenkort de struiken en bomen weer gaan uitlopen en dan ziet de wereld er weer een stuk vriendelijker uit. Als het eerste blad aanwezig is, kan je na een zachte lenteregen in tuinen en parken op de gekweekte, platgroeiende jeneverbessen vreemde oranje geleiklonten zien zitten. Ze zijn erg opvallend, maar verdrogen snel en verdwijnen binnen enkele dagen.
22.03.2017

Advertentie

Moord en doodslag aan de waterkant

Stichting RAVON
De jaarlijkse amfibieëntrek en de voortplanting van gewone pad, bruine kikker en heikikker bereikt in de tweede helft van maart de jaarlijkse piek. De afgelopen weken zijn er relatief veel meldingen binnengekomen van dode dieren, met name padden, die massaal dood op oevers gevonden worden. Boosdoener is ditmaal eens niet het autoverkeer, maar de bruine rat.
22.03.2017

Sterk verband tussen arctische kabeljauw en het zee-ijs van de Arctische Oceaan

Wageningen University
Arctische kabeljauw vervult een sleutelrol in de arctische voedselketen, omdat het een belangrijke voedselbron vormt voor zeehonden, walvissen en zeevogels. Jonge kabeljauw, van onder het zee-ijs van de centrale Arctische Oceaan, is indirect erg afhankelijk van algen die in het zee-ijs leven. Als het zee-ijs verdwijnt kan dat dan ook vergaande gevolgen hebben voor de voedselketen.
21.03.2017

Agenda

Overheid komt eindelijk over de brug met plan om weidevogels te redden

Vogelbescherming Nederland
Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de industrialisering van de landbouw. Daardoor is sinds 1960 meer dan 60% van onze weidevogels verdwenen. Grutto’s, veldleeuweriken, kieviten, scholeksters… het is stil op het platteland. Maar er gloort hoop: er ligt nu een Nationaal Plan van Aanpak Weidevogels op tafel.
21.03.2017

Geweldige voorjaarsvlinderweek

De Vlinderstichting
Veel zon, een temperatuur van 12 tot zelfs plaatselijk 18 graden, dat is prima vlinderweer. Als het dan ook nog eens half maart is, worden de vlinders volop actief. Er zijn dan ook duizenden dagvlinders gemeld de afgelopen week. De citroenvlinder was de absolute koploper.
20.03.2017

Nieuwe app brengt ontwikkeling lente in ‘achtertuin’ in beeld

De Natuurkalender, GLOBE
Morgen begint de lente, maar de natuur ligt twee weken voor op schema door de hoge temperaturen. Vanaf vandaag kan iedereen met de GrowApp animaties maken van hoe de lente zich ontwikkelt door foto’s te maken van bomen, tuinen of complete landschappen. De GrowApp maakt direct na het nemen van een nieuwe foto een timelapse-video waarmee de seizoensveranderingen vastgelegd en zichtbaar worden.
19.03.2017

Uitgelicht

Bever rukt op naar Rotterdam

ARK Natuurontwikkeling

22.01.2017

De Bakelse Aa: Vismagneet door beekherstel

Stichting RAVON

18.01.2017

De roep van de koekoek verstomt

Vogelbescherming Nederland

17.01.2017

Wild van Vlinders

ARK Natuurontwikkeling

15.01.2017

Financiers