Nature Today

Home

Nog steeds veel bont zandoogjes

De Vlinderstichting
Het bont zandoogje is de afgelopen 20 jaar sterk in aantal toegenomen en komt nu in het hele land voor. Dit jaar is het een prima nazomer voor het bont zandoogje. Nog steeds worden er veel gemeld en dat kan ook de komende weken nog.
30.09.2016

Unieke ziektemonitoring aardappels zet nieuwe standaard

Wageningen University
Een team van Europese onderzoekers heeft in de afgelopen jaren de genetische variatie verspreiding van de veroorzaker van gevreesde aardappelziekte phytophthora in kaart gebracht. Dat gebeurde op een schaal die uniek is in de wereld: er zijn in dertig Europese landen monsters verzameld en gekarakteriseerd.
29.09.2016

Gesteelde lakzwammen lust voor het oog

Nederlandse Mycologische Vereniging
De Gesteelde lakzwam is een echte blikvanger. De glanzende oranjebruine tot purperbruine steel en hoed geven aan deze houtzwam een ietwat onnatuurlijke indruk. Alsof het niet uit levende materie bestaat, maar uit versteend en gepolijst hout uit een oerbos. De knokige steel vestigt des te meer de aandacht op het gelakte hoedje. In een moerasbosje aan de Jagersplas zijn er momenteel genoeg te zien.
29.09.2016

Nieuwe populatie van de zandhommel ontdekt langs het Haringvliet

ARK Natuurontwikkeling, EIS Kenniscentrum Insecten, Wereld Natuur Fonds
Tijdens de 1000-soortendag op 17 en 18 september werd een nieuwe populatie van de zandhommel ontdekt op de Korendijkse slikken. Deze bedreigde zandhommel kwam vroeger verspreid over heel Nederland voor, maar is in de tweede helft van de vorige eeuw zeer sterk achteruit gegaan. Sinds 2000 zijn alleen nog populaties bekend in enkele gebieden rond het Haringvliet.
28.09.2016

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Invasie van Tweekleurige vleermuizen

Zoogdiervereniging
In Nederland worden deze septembermaand overal Tweekleurige vleermuizen gemeld. Het gaat vooral om vondsten van nog levende dieren in en om woningen. De vrijwilligers van Vleermuiswerkgroep Nederland en vleermuisopvangen hebben er hun handen vol aan.
28.09.2016

Vogeltrek naar climax

Vogelbescherming Nederland
Een van de meest spectaculaire natuurfenomenen die we in Nederland kunnen zien nadert z’n hoogtepunt: de najaarstrek van vogels. Ons land stroomt momenteel vol met miljoenen trekvogels. Zeldzame soorten kunnen opeens overal opduiken en massale groepen zangvogels trekken door. Met een beetje geluk en op de juiste plek is het een ervaring om nooit te vergeten.
27.09.2016

Agenda

Go with the flow: over de opmars van Rivierfonteinkruid en Vallisneria

FLORON, Stichting RAVON
Voor het Project Haringvliet volgen sportduikers van de Nederlandse Onderwatersport Bond en stichting Anemoon de flora en fauna gedurende de verzilting van het Haringvliet (Kierbesluit). Tijdens een aantal monitoringsduiken, die werden gemaakt als onderdeel van de nulmeting van dit project, zijn twee zeldzame waterplanten aangetroffen: Rivierfonteinkruid en Vallisneria.
27.09.2016

Breng kleur in het groen!

De Vlinderstichting
Er is de laatste tijd een groeiende aandacht voor groen in de stad. Groen is gezond en groen speelt een rol bij klimaatadaptatie, waterberging en het afvangen van fijnstof. Maar groen in de stad kan ook belangrijk zijn voor biodiversiteit, alleen moet het dan niet helemaal groen zijn.
26.09.2016

Konikpaarden ontdekken nieuwe voedselbron in de Noordwaard

FREE Nature
Konikpaarden hebben in de natuur een gevarieerd menu tot hun beschikking. Bij het introduceren van dieren in een nieuw gebied is dat soms even omschakelen. De konikpaarden in de Noordwaard hebben sinds kort ontdekt dat lisdoddes een prima voedselbron zijn. En dat is fijn, want zo blijft de Noordwaard open, ontstaat er ruimte voor de rivier en houdt Gorinchem droge voeten.
26.09.2016

Chinese moerasslakken; grote exoten zonder pyjama

Stichting ANEMOON
In Nederland duiken steeds weer nieuwe exotische dieren en planten op. Niet zelden nemen deze nieuwkomers in korte tijd sterk in aantal toe. Andere exoten gedragen zich minder invasief. Na de eerste vondst in 2008, komt de Chinese moerasslak nu in tien afzonderlijke gebieden voor. Dat kunnen er best meer zijn: hoewel opvallend en groot, kunnen ze zich verstoppen. Het blijft dus goed uitkijken.
25.09.2016

Advertentie

Uitgelicht

Dramatisch jaar voor vlinders door temperatuurschommelingen

De Natuurkalender, De Vlinderstichting

13.05.2016

Alle vlinders en bijen weggemaaid!

De Vlinderstichting

12.05.2016

Fotomast brengt vegetatiestructuur Gelderse Poort in beeld

FREE Nature

09.05.2016

Een andere kijk op exoten

FLORON

03.05.2016

Financiers