Nature Today

Home

‘Gestippelde’ invasie in de deltawateren

Stichting ANEMOON
Exotische soorten gedragen zich in nieuwe gebieden erg verschillend. Sommige exoten worden nauwelijks opgemerkt, andere zijn plotseling in hoge aantallen aanwezig. Een nieuwe exotische worm duikt nu plotseling massaal op in de deltawateren. Duikers zien vele tientallen vierkante meters van de bodem bedekt met hun leefkokers.
23.10.2016

Verlies van mondiale bosdiversiteit kan miljarden per jaar kosten

Wageningen University
Onderzoekers van onder andere Wageningen University & Research laten in het wetenschappelijke tijdschrift Science zien dat een hoge biodiversiteit in bossen een positief effect heeft op de productiviteit. Met andere woorden, als het aantal soorten toeneemt, neemt ook de hoeveelheid hout die geoogst kan worden toe.
22.10.2016

Vinken trekken massaal door

Sovon Vogelonderzoek Nederland
De Scandinavische bossen lopen leeg, en dat is te merken... In twee dagen tijd telden de Nederlandse trektellers circa 767.000 voorbijsuizende vinken. En dat zal nog niet alles zijn.
21.10.2016

Tien jaar tekenvangsten laat stijging aantal teken zien met grote lokale verschillen

De Natuurkalender, Wageningen University
Uit een langjarig onderzoek aan teken in Nederland blijkt dat het aantal nimfen is toegenomen, met een record aantal in 2015. De trends in de tijd variëren echter lokaal, afhankelijk van omgevingsfactoren. Op alle locaties zijn besmettingen met de Borrelia bacterie gevonden, variërend van 7,5 tot 25%.
21.10.2016

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Migrerende wespendieven profiteren maximaal van windrichting

Universiteit van Amsterdam
Migrerende wespendieven maken lange omwegen om maximaal gebruik te kunnen maken van de heersende windstromingen boven het noorden van Afrika. Dit tonen Wouter Vansteelant en andere onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam aan. Vansteelant voorzag wespendieven van kleine gps-rugzakjes om de trekroutes van de migrerende wespendieven te achterhalen.
21.10.2016

Tuinieren op ‘t slik: Zagers laten zaden ontkiemen voor een voedzamere maaltijd

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Zagers leven in de modderige zeebodem van getijdenplaten en schorren van de Delta en de Waddenzee en eten daar als basis alles wat maar voorhanden is. Tot grote verrassing van onderzoekers houden ze er echter ook een heel verfijnde manier van voedselbereiding op na: ze hamsteren de zaden van slijkgras in hun holen in het slik en laten ze daar eerst ontkiemen voordat ze deze opeten.
20.10.2016

Opvallende, harige rupsen

De Vlinderstichting
De vlindertijd loopt op haar eind. Bij mooi weer worden nog steeds dagvlinders doorgegeven, maar het aantal neemt snel af. Wel worden er nu rupsen gezien. Een paar daarvan zijn zeer opvallend en met name in oktober veel aanwezig. Over twee daarvan hier wat meer informatie.
20.10.2016

Planten belazeren altijd dezelfde schimmels

Naturalis Biodiversity Centre
In de oeroude samenwerking tussen plant en schimmel die in de loop van de evolutie is ontstaan, komt een opvallende uitzondering voor. Er zijn planten die niet netjes voedingsstoffen met bodemschimmels uitwisselen, maar die de schimmels belazeren en ze ‘opeten’. Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center hebben ontdekt dat steeds dezelfde schimmelsoorten hiervan de dupe zijn.
19.10.2016

Zwartvoetkrulzomen in overvloed ondanks slecht paddenstoelenseizoen

Nederlandse Mycologische Vereniging
Hoewel de gevolgen van het wispelturige weer van dit jaar slecht waren voor het verschijnen van veel soorten paddenstoelen, lijkt de Zwartvoetkrulzoom hier nauwelijks last van te hebben. Al enige maanden achtereen worden ze in flink aantal gezien op de bekende groeiplaatsen in onze naaldbossen. Een langdurige droogte schijnt deze paddenstoel vooralsnog niet te deren...
19.10.2016

Doelsoortsynchronisatie werpt vruchten af bij beheer Vliegenorchis

Orchideeën in Nederland
In 2011 startte Orchideeën in Nederland samen met Staatsbosbeheer en enkele vrijwiligers kleinschalig graslandbeheer waarbij doelsoortsynchronisatie werd toegepast. Het beheer begint nu zijn vruchten af te werpen.
19.10.2016

Advertentie

Uitgelicht

Gesteelde lakzwammen lust voor het oog

Nederlandse Mycologische Vereniging

29.09.2016

Invasie van Tweekleurige vleermuizen

Zoogdiervereniging

28.09.2016

Vogeltrek naar climax

Vogelbescherming Nederland

27.09.2016

Breng kleur in het groen!

De Vlinderstichting

26.09.2016

Financiers