Nature Today

Home

Rode bremrapen bloeien in de Gelderse Poort

ARK Natuurontwikkeling
Bremrapen zijn rotzakken! Het zijn planten die parasiteren op andere planten. In de Gelderse Poort bloeien nu verschillende soorten bremrapen in gebieden die het hele jaar begraasd worden door runderen en paarden. Waar sikkelklaver groeit kan nu de zeer zeldzame rode bremraap worden gevonden.
29.05.2016

Op zoek naar de mysterieuze kwartelkoning

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Altijd spannend: nachtelijke tochten om op zoek te gaan naar kwartelkoningen. Sinds de eeuwwisseling worden de 'crexen' ieder voorjaar geteld én beschermd. Zo’n 150 waarnemers gaan in juni ’s nachts het veld in, maar elke (aanvullende) waarneming is welkom en nodig voor de bescherming. Ook dit voorjaar kun je een bijdrage leveren.
28.05.2016

Zo krijgen bloemen hun kleur

Rijksuniversiteit Groningen
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, dat weet iedereen maar hoe komt dat nou? Plantenkwekers kennen inmiddels verschillende genen die een rol spelen bij bloemkleur, maar er bestond nog geen kwantitatief onderzoek naar de manier waarop verschillende pigmenten rode, blauwe of gele bloemen opleveren. Casper van der Kooi deed dat wel, door biologie en natuurkunde te combineren.
27.05.2016

Groene burgerinitiatieven dragen bij aan natuurbeleid buiten Natuurnetwerk Nederland

Alterra, Wageningen UR
Georganiseerde burgers leveren een belangrijke bijdrage om het landelijk gebied en de stad te vergroenen. Weinig initiatieven zijn echter actief binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat is opvallend, want groene burgerinitiatieven zijn vaak meer gericht op de ecologische waarde van de natuur dan op recreatief gebruik. Teruglopende overheidssubsidies bedreigen echter de initiatieven.
27.05.2016

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Help mee kiekendieven met een 'rugzakje' op te sporen

Werkgroep Grauwe Kiekendief
Bruine en Grauwe Kiekendieven zijn recentelijk teruggekeerd uit hun Afrikaanse wintergebieden. De vogels met GPS-loggers dragen juweeltjes van tracks van hun reizen bij zich. Het is belangrijk dat deze vogels gevonden worden, zodat we de loggers kunnen uitlezen. De gegevens zijn belangrijk voor onderzoek en bescherming. Wij roepen iedereen met scherpe ogen op om te helpen deze vogels op te sporen.
26.05.2016

Een netelige kwestie

De Vlinderstichting
Brandnetel is niet de meest geliefde plant. Hij kan vervelende jeukende bultjes veroorzaken, bovendien komt hij zeer algemeen voor, vooral op verstoorde plekken met veel voedsel in de bodem. Ook botanisten worden dus niet opgewonden van deze plant, maar er is wel een heel aantal vlinders die er gek op zijn en zelfs helemaal ervan afhankelijk. Zonder brandnetel kunnen ze zich niet voortplanten.
26.05.2016

Overlast van eikenprocessierupsen in komende periode te verwachten

Kenniscentrum Eikenprocessierups
Eikenprocessierupsen in het zuiden en midden van Nederland beginnen brandharen te krijgen waardoor er bij contact risico op overlast is. Het zijn vooral de bomen die het eerst in het blad stonden waarop nu de rupsen met brandharen voorkomen. De ontwikkeling van de rupsen in het noorden van het land ligt hier nog enkele dagen op achter. Voor een structurele oplossing is meer biodiversiteit nodig.
25.05.2016

Waddenonderzoek op theaterfestival Oerol

Externe organisatie
Het theaterfestival Oerol op Terschelling (10-19 juni) wordt vooraf gegaan door een ‘veldseminar’. Onder het thema ‘Bird senses of places’ zullen onderzoekers van het programma Metawad, van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Rijksuniversiteit Groningen, de resultaten presenteren van vijf jaar onderzoek aan rotgans, lepelaar, kanoet, drieteenstrandloper en rosse grutto.
25.05.2016

Agenda

Judasoren bij droogte onherkenbaar

Nederlandse Mycologische Vereniging
De afgelopen weken werden er judasoren waargenomen, maar door de droogte in een allerbelabberdste toestand. Ze waren verschrompeld, hard, dun en verkleurd en daardoor nauwelijks te herkennen. Nu er een regenfront passeert kun je goed zien hoe veerkrachtig judasoren zijn. Binnen korte tijd hebben ze hun oorspronkelijke vorm en kleur terug en neemt de sporenproductie weer een aanvang.
25.05.2016

Advertentie

Enorme aantallen broedende grote sterns op Texel

Natuurmonumenten
In twee natuurgebieden van Natuurmonumenten op Texel broeden op dit moment enorme aantallen grote sterns. De nesten zijn 1 voor 1 geteld aan de hand van drone-beelden. In natuurgebied het Wagejot zijn 4343 nesten van grote sterns geteld en in het verderop gelegen Utopia 3115 nesten.
24.05.2016

Uitgelicht

Dramatisch jaar voor vlinders door temperatuurschommelingen

De Natuurkalender, De Vlinderstichting

13.05.2016

Alle vlinders en bijen weggemaaid!

De Vlinderstichting

12.05.2016

Fotomast brengt vegetatiestructuur Gelderse Poort in beeld

FREE Nature

09.05.2016

Een andere kijk op exoten

FLORON

03.05.2016

Financiers