Nature Today

Home

Migrerende wespendieven profiteren maximaal van windrichting

Universiteit van Amsterdam
Migrerende wespendieven maken lange omwegen om maximaal gebruik te kunnen maken van de heersende windstromingen boven het noorden van Afrika. Dit tonen Wouter Vansteelant en andere onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam aan. Vansteelant voorzag wespendieven van kleine gps-rugzakjes om de trekroutes van de migrerende wespendieven te achterhalen.
21.10.2016

Tuinieren op ‘t slik: Zagers laten zaden ontkiemen voor een voedzamere maaltijd

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Zagers leven in de modderige zeebodem van getijdenplaten en schorren van de Delta en de Waddenzee en eten daar als basis alles wat maar voorhanden is. Tot grote verrassing van onderzoekers houden ze er echter ook een heel verfijnde manier van voedselbereiding op na: ze hamsteren de zaden van slijkgras in hun holen in het slik en laten ze daar eerst ontkiemen voordat ze deze opeten.
20.10.2016

Opvallende, harige rupsen

De Vlinderstichting
De vlindertijd loopt op haar eind. Bij mooi weer worden nog steeds dagvlinders doorgegeven, maar het aantal neemt snel af. Wel worden er nu rupsen gezien. Een paar daarvan zijn zeer opvallend en met name in oktober veel aanwezig. Over twee daarvan hier wat meer informatie.
20.10.2016

Planten belazeren altijd dezelfde schimmels

Naturalis Biodiversity Centre
In de oeroude samenwerking tussen plant en schimmel die in de loop van de evolutie is ontstaan, komt een opvallende uitzondering voor. Er zijn planten die niet netjes voedingsstoffen met bodemschimmels uitwisselen, maar die de schimmels belazeren en ze ‘opeten’. Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center hebben ontdekt dat steeds dezelfde schimmelsoorten hiervan de dupe zijn.
19.10.2016

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Zwartvoetkrulzomen in overvloed ondanks slecht paddenstoelenseizoen

Nederlandse Mycologische Vereniging
Hoewel de gevolgen van het wispelturige weer van dit jaar slecht waren voor het verschijnen van veel soorten paddenstoelen, lijkt de Zwartvoetkrulzoom hier nauwelijks last van te hebben. Al enige maanden achtereen worden ze in flink aantal gezien op de bekende groeiplaatsen in onze naaldbossen. Een langdurige droogte schijnt deze paddenstoel vooralsnog niet te deren...
19.10.2016

Doelsoortsynchronisatie werpt vruchten af bij beheer Vliegenorchis

Orchideeën in Nederland
In 2011 startte Orchideeën in Nederland samen met Staatsbosbeheer en enkele vrijwiligers kleinschalig graslandbeheer waarbij doelsoortsynchronisatie werd toegepast. Het beheer begint nu zijn vruchten af te werpen.
19.10.2016

Advertentie

Europese Unie komt op voor Nederlandse natuur en milieu

Vogelbescherming Nederland
Nederland produceert te veel mest. Met desastreuze gevolgen voor natuur, milieu en grondgebonden melkveehouders. Staatsecretaris Van Dam van het ministerie van Economische Zaken probeerde om met een stelsel van fosfaatrechten de groei van de melkveehouderij in te perken. De Europese Commissie schiet dit voorstel nu af en eist van Nederland dat sneller hardere maatregelen worden getroffen.
18.10.2016

Gedrag van nano- en microplastic in rivieren verklaard

Wageningen University
Piepkleine plastic deeltjes zijn extreem lastig te meten in het milieu, waardoor het vaststellen van de risico’s vrijwel onmogelijk is. Onderzoekers van Wageningen University & Research leveren nu voor het eerst een mechanistische modelstudie van het gedrag van nano- en microplastics in oppervlaktewater.
18.10.2016

Warme zondag wekt citroenvlinder

De Vlinderstichting
Het was een heerlijke zonnige zondag op 16 oktober en de temperatuur steeg op sommige plekken in het land tot boven de 20 graden. Dat heeft gezorgd voor flink wat vlinderwaarnemingen en met name de citroenvlinder werd opvallend veel gemeld.
17.10.2016

Bosmieren vogelvrij in nieuwe Wet natuurbescherming

EIS Kenniscentrum Insecten
Rode bosmieren zijn de bouwers van de welbekende koepelnesten. Deze nesten kunnen decennialang op dezelfde plek voorkomen en vele honderdduizenden mieren herbergen. De mieren en hun nesten zijn tot nu toe beschermd door de Flora- en Faunawet. In de nieuwe Wet natuurbescherming vallen ze echter buiten de boot en vervalt de beschermde status. Dat kan negatief uitpakken voor het bosecosysteem.
17.10.2016

Uitgelicht

Gesteelde lakzwammen lust voor het oog

Nederlandse Mycologische Vereniging

29.09.2016

Invasie van Tweekleurige vleermuizen

Zoogdiervereniging

28.09.2016

Vogeltrek naar climax

Vogelbescherming Nederland

27.09.2016

Breng kleur in het groen!

De Vlinderstichting

26.09.2016

Financiers