Nature Today

Home

Dubbelstipsnuituil al in 2006 in ons land

De Vlinderstichting
Vorig jaar op 8 februari verscheen een natuurbericht over de vondst van de dubbelstipsnuituil in een bunker in Zuid-Holland. Het was een nieuwe soort voor ons land die nog niet eerder was gemeld. Echter, inmiddels zijn er foto’s opgedoken uit 2006 waarop de soort te zien is.
11.02.2016

Echte vuurzwam veel zeldzamer dan gedacht

Nederlandse Mycologische Vereniging
De winter is het jaargetijde bij uitstek om naar grote meerjarige houtzwammen uit te kijken. Tot voor kort werd de Echte vuurzwam als een in Nederland vrij algemene houtzwam beschouwd. Volgens recente bevindingen kan het echter in veel gevallen niet gaan om de Echte vuurzwam. Maar om welke soorten gaat het dan wel? En hoe vaak komt de Echte vuurzwam dan nog voor?
10.02.2016

Experimentele winterverblijven voor de ringslang

Stichting RAVON
Afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat groot onderhoud uitgevoerd op een aantal delen van de dijk van het voormalige eiland Marken. Omdat de ringslang in deze dijken overwintert heeft de gehele operatie plaatsgevonden in nauw overleg met ringslangdeskundigen. Hierdoor kon de noodzakelijke dijkverbetering zonder schade voor deze beschermde diersoort doorgang vinden.
10.02.2016

Europese natuurorganisaties trekken aan alarmbel: “catastrofe dreigt voor salamanders”

Stichting RAVON
Een agressieve schimmelziekte die volledige salamanderpopulaties dreigt uit te roeien, rukt via Nederland, Duitsland en België op in Europa. In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie dringen natuurorganisaties en wetenschappers aan om onmiddellijk middelen vrij te maken voor monitoring, noodplannen en onderzoek. Daarnaast moet de handel in besmette salamanders stopgezet worden.
09.02.2016

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

100ste plas-draspomp voor weidevogelboer Jelte Bakker

Vogelbescherming Nederland
In het Friese Ginnum is bij weidevogelboer Jelte Bakker de 100ste zonnepomp voor plas-dras in gebruik genomen. Een plas-dras is een stuk nat grasland waar weidevogels veel voedsel kunnen vinden en hun jongen in alle rust kunnen grootbrengen.
09.02.2016

Advertentie

Populaties van de Vliegenorchis verder gedaald naar vijf

Werkgroep Europese Orchideeën
De afgelopen jaren hebben Eric Hartgers, Mark Engels, Mark Meijrink en Menko van der Leij de verspreiding in kaart gebracht van de Vliegenorchis. In dit onderzoek zijn de resultaten van de huidige populaties vergeleken met die van andere perioden. Daaruit blijkt dat het aantal populaties een historisch dieptepunt heeft bereikt. Op dit moment zijn er nog vijf populaties over.
09.02.2016

Negen nieuwe watermijten in Nederland

EIS Kenniscentrum Insecten
Watermijten zijn kleine, spinachtige waterdiertjes. In Nederland wordt deze groep goed onderzocht, omdat ze als indicator voor waterkwaliteit wordt gebruikt. Het is daarom opmerkelijk dat in de afgelopen jaren maar liefst negen nieuwe soorten watermijten voor Nederland gevonden zijn. Hiermee komt het totaal aantal soorten voor ons land op 267.
08.02.2016

Monitoring gevolgen gewasbeschermingsmiddelen voor bestuivers hoognodig

De Vlinderstichting
Gewasbeschermingsmiddelen, gebruikt in land- en tuinbouw, blijken negatieve effecten te hebben op mens, milieu en biodiversiteit. De middelen zijn op één of enkele schadelijke soorten gericht, maar zijn slecht voor andere soorten, waaronder voor ons ‘nuttige’ insecten. Het is van groot belang om op korte termijn een meetnet op te zetten om de gevolgen voor wilde bestuivers in kaart te brengen.
08.02.2016

Natuur ligt anderhalve maand voor op schema

De Natuurkalender, Wageningen University
Afgelopen 15 jaar was het groeiseizoen gemiddeld bijna een maand langer dan 50 jaar geleden door de sterk gestegen temperaturen. Dat zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University en coördinator van De Natuurkalender vandaag in het radioprogramma Vroege Vogels. Het voorjaar van 2016 is anderhalve maand eerder begonnen dan normaal en zet de trend naar een langer groeiseizoen krachtig door.
07.02.2016

Bevers in Limburg, een succesverhaal: van zeldzaam knuffeldier naar bevermanagement

ARK Natuurontwikkeling
Zo’n 20 jaar geleden doken de eerste bevers in Limburg op. Het ging om exemplaren uit Duitsland. Tussen 2002 en 2004 werd een dertigtal bevers bijgeplaatst. Inmiddels is de bever met 500 exemplaren terug in vrijwel heel Limburg. In de natuur vervult hij een sleutelrol. Daarbuiten doet zijn succesvolle terugkeer stof opwaaien. Stof die aanzet tot nadenken over beverbeheer.
07.02.2016

Uitgelicht

Gezocht: de laatste Pallas’ eekhoorns van Limburg

Zoogdiervereniging

02.02.2016

Webcams Vogelbescherming aan op Valentijnsdag

Vogelbescherming Nederland

02.02.2016

Exotische varens verwilderen vanuit tuinen

FLORON

31.01.2016

Vulpenstekel strandbeerdiertje: nieuw Nederlands zeediertje

Stichting ANEMOON

31.01.2016

Partners