Natuurberichten

Pagina 2 van 1210 - 12096 Resultaten

scheefbloemwitje ei-afzet

Het scheefbloemwitje heeft een spectaculaire opmars gemaakt in Europa en ook in ons land. In tien jaar tijd is de soort in Europa duizend kilometer opgeschoven naar het Noorden. In Nederland is die uitbreiding ook te zien. Vanaf..


Lees verder 20 januari 2022   3 dgn oud
Bunzing

In Zuid-Holland is een bunzing aangetroffen met de zeer ziekmakende vogelgriepvariant H5N1. Elders in Nederland blijken ook vossen besmet te zijn met het virus, zo blijkt uit onderzoek van het Dutch Wildlife Health Centre, de..


Lees verder 20 januari 2022   3 dgn oud
Drieteenmeeuw Saxifraga

Drieteenmeeuw overwintert en meidoornspanner vliegt...


Lees verder 20 januari 2022   3 dgn oud
Ellen Weerman

Sinds 1 januari is Ellen Weerman lector ‘Klimaatrobuuste Landschappen: verbinden van landbouw en natuur’ bij het NIOO en HAS Hogeschool. Het gezamenlijke lectoraat richt zich op de vraag hoe alternatieve vormen van landbouw kunnen..


Lees verder 19 januari 2022   3 dgn oud

Het provinciebestuur van Utrecht stelt Provinciale Staten voor om 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het herstellen van schade die is ontstaan door de valwind in het gebied rondom Leersum, Valkenheide en Maarsbergen. De..


Lees verder 19 januari 2022   4 dgn oud

Nu het kouder is buiten, kunnen we weer vele verschillende soorten trilzwammen aantreffen. Wie goed oplet, kan op de vruchtlichamen van de Eikentrilzwam en de Zwarte trilzwam vreemde vervormingen aantreffen. Deze worden mogelijk..


Lees verder 19 januari 2022   4 dgn oud
Puntig buiswier EENMALIG GEBRUIK

Puntig buiswier goed te vinden en bever zoekt partner...


Lees verder 19 januari 2022   4 dgn oud
Hout in het bos

In de winter, buiten het broedseizoen, vinden er veel zaagwerkzaamheden plaats in het bos. Meestal gaat het om dunning, om de variatie en biodiversiteit in een bos te vergroten. Of om het verwijderen van takken of dode bomen langs..


Lees verder 18 januari 2022   4 dgn oud

Hoe kun je als vrijwilligersorganisatie invloed uitoefenen op het beleid van jouw gemeente? Sander Elzerman heeft daar veel ervaring mee. Als lid van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde heeft hij veel contact met de gemeente..


Lees verder 18 januari 2022   5 dgn oud

Jaar-tot-jaar schommelingen in zeewatertemperatuur zijn deels verantwoordelijk voor grootschaliger schommelingen in de stand van zeevissen. Dit blijkt uit een wereldwijde modelstudie door onder andere Wageningen University &..


Lees verder 18 januari 2022   5 dgn oud

Archief