witvleugelstern

Twee nieuwe vogelsoorten gerapporteerd op Bonaire in 2020

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
15-JUL-2021 - In 1983, toen de tweede editie van ‘Vogels van de Nederlandse Antillen’ door Dr. K.H. Voous werd gepubliceerd, was het aantal gerapporteerde vogels op Bonaire 181. Sindsdien is dit aantal gestaag gegroeid tot 237, gemiddeld drie nieuwe vogelsoorten om de twee jaar. Dit is de laatste jaren versneld, met alleen al in de afgelopen vijf jaar vijftien nieuwe vogels. Vorig jaar waren het er twee.

Updates over waarnemingen van lokale nieuwe vogelsoorten zijn de afgelopen jaren gepubliceerd in de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)’s gratis nieuwsbrief BioNews 11 (2017) (pdf: 3,0 MB), 19 (2018) (pdf: 2,7 MB) en 31 (2020) (pdf: 697 KB). Tussen 2016 en 2019 heeft Peter-Paul Schets de vogelsoortenlijsten op Bonaire jaarlijks bijgewerkt, inclusief een kort overzicht van elke nieuwe soort. In 2020 zijn er twee nieuwe vogels aan deze lijst toegevoegd: de gierzwaluw en de witvleugelstern.

Gierzwaluw

GierzwaluwIn mei 2020 zagen en fotografeerden lokale vogelaars Spike Stapert en Steve Schnoll een gierzwaluw (Apus apus). Met de hulp van verschillende experts, waaronder Peter-Paul Schets (reviewer voor eBird-Bonaire) werd dit individu geïdentificeerd als een gierzwaluw, algemeen en wijdverbreid in Europa, maar zeldzaam aan de andere kant van de Atlantische oceaan. Er is slechts één andere bevestigde waarneming in dit gebied: een record uit Suriname daterend uit 2012. De waarneming van 2020 betekende dus niet alleen een nieuwe soort voor Bonaire, maar ook voor ABC-eilanden en voor het Caribisch gebied!

Gierzwaluwen broeden in bijna heel Europa en Azië. Het is een bekende zomerbezoeker aan steden in West-Europa, waar ze eind april aankomen uit hun overwinteringsgebied en halverwege de zomer vertrekken. Het is bekend dat ze de winters doorbrengen in Afrika, ten zuiden van de evenaar.

Witvleugelstern

WitvleugelsternIn de vroege ochtend van 12 juni 2020 was Steve Schnoll vogels aan spotten bij het LVV terrain op Bonaire (pdf: 507 KB), toen hij een onbekende kleine stern opmerkte die boven de hoofdvijver zweefde. Deze stern was grotendeels zwart met een zwarte snavel, rode poten, witte vleugels en een witte staart. Dankzij enkele goed geschoten foto’s werd deze vogel later geïdentificeerd als een witvleugelstern (Chlidonias leucopterus) in broedkleed, een primeur voor zowel Bonaire als de ABC-eilanden. Hij bleef een week op dezelfde locatie, waardoor een paar andere vogelaars deze sierlijke vogel ook konden observeren.

Witvleugelsternen broeden tussen Midden-Europa en Oost-Azië. Elk voorjaar zijn ze in kleine aantallen te zien in Nederland. Deze soort overwintert vooral in Afrika en Zuidoost-Azië, Australië en zelfs tot in Nieuw-Zeeland. Net als de gierzwaluw is deze stern in Noord-Amerika te zien.

De witvleugelstern vertegenwoordigt soortnummer 237 voor Bonaire. Interessant is dat van de vijftien nieuwe soorten die sinds 2016 op Bonaire zijn gerapporteerd, er zeven zijn gezien zijn bij de LVV-vijvers, waarvan drie nieuwe soorten voor de ABC-eilanden. Dankzij deze zoetwatervijvers lijkt dit gebied een trekpleister voor zeldzame vogels.

Rapporteer uw waarnemingen

Heeft u vogels gezien? Meld uw natuurwaarnemingen en foto’s op de website DutchCaribbean.Observation.org of download de gratis apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)).

Het rapporteren van soorten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor natuurbehoud en bescherming. Daarnaast werken DCNA, Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een geautomatiseerde app voor soortidentificatie voor telefoons. Uw geüploade foto’s zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken. Neem voor vragen contact op met research@DCNAnature.org.

DCNA wil Peter-Paul Schets bedanken voor het schrijven van dit artikel en Steve Schnoll voor het delen van zijn gegevens en foto’s van beide soorten.

Tekst: Peter-Paul Schets
Foto's: Steve Schnoll