Bosmuis

Natuurjournaal 1 september 2021

Nature Today
1-SEP-2021 - Bosmuis krijgt laatste jongen, goudplevier arriveert in Nederland.

De bosmuis is een muis die je ‘s nachts redelijk gemakkelijk kunt zien, want het is een erg actieve soort. Je zou het aan de naam niet zeggen, maar bosmuizen komen ook voor in open terrein, zoals heide, duin- en landbouwgebieden. Op dit moment krijgen veel bosmuizen hun laatste nestje van het jaar. De voortplanting van bosmuizen gaat snel; bosmuizen die nu al hun eigen nestje krijgen, kunnen eerder dit jaar zelf geboren zijn. Als er veel eten te vinden is, of de winter is erg mild, kan hun voortplanting nog tot in de winter doorgaan. Daar staat tegenover dat bosmuizen gemiddeld niet zo oud worden. Veel roofdieren, zoals wezel en bosuil, eten graag bosmuizen.

Het gros moet nog komen, maar er zijn al flink wat goudplevieren gespot in Nederland. Deze plevier broedt in Scandinavië, maar overwintert onder andere in Nederland. Op vakantie in Scandinavië kun je meemaken hoe de goudplevier luid zijn territorium verdedigt in rotsachtige bergen. In Nederland is de soort een stuk minder territoriaal en kan je grote groepen zien. Het zomerkleed van de goudplevier is prachtig gedetailleerd en opvallend. De rui is nog niet volledig begonnen. Wie nu gaat zoeken kan de goudplevier dus nog snel in dat mooie zomerkleed zien! Met name het Waddengebied en open boerenland in Friesland zijn goede plekken om overwinterende goudplevieren te zien.

Goudplevier in de rui

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst:Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Rudmer Zwerver, Saxifraga; Peter Stein, Saxifraga