Oesterbaby’s gevangen in Haven van Rotterdam

ARK Rewilding Nederland
12-SEP-2021 - ARK Natuurontwikkeling heeft oesterlarfjes weten te vangen in de Haven van Rotterdam. In juli dit jaar plaatste ARK lege oesterschelpen in de haven, in de hoop dat de daar aanwezige larfjes zich eraan zouden hechten. Met succes: honderden oesterbaby's hebben zich inmiddels op de schelpen vastgezet. ARK gaat deze gebruiken om een nieuw schelpdierrif tot ontwikkeling te laten komen in de Voordelta.

De riffen die schelpdieren als oesters vormen, zijn letterlijk de basis voor een gezonde Noordzee: vissen en andere dieren gebruiken ze als kraamkamer om in te schuilen en om van te eten. Bovendien breken de riffen golven, en zo beschermen ze onze kust. ARK is al een aantal jaar bezig om uit te vinden hoe je met platte oesters - die van oorsprong veel voorkwamen in de Noordzee - wilde schelpdierriffen terug kan brengen. Het blijkt dat je hiervoor het beste oesterlarfjes kunt gebruiken die zich nét vastgezet hebben op lege schelpen.

Schelpdierriffen zijn onmisbaar voor de Noordzee-natuur

Bijzondere bijvangst

Projectleider Karel van den Wijngaard: “We wisten dat er oesterlarfjes aanwezig waren in de haven. Maar of ze zich ook daadwerkelijk zouden hechten aan de door ons geplaatste schelpen was nog maar de vraag. We waren dan ook blij verrast toen we de tassen optakelden en daadwerkelijk larfjes aantroffen. Hoeveel het er precies zijn weten we pas over een tijdje, als ze wat groter zijn. Maar het gaat naar verwachting om honderden larfjes. Een mooie hoeveelheid om een eerste kickstart te geven aan een nieuw schelpdierrif.”

Naast de oesterlarfjes was ook de bijvangst om vrolijk van te worden. Op de opgetakelde oesterschelpen trof ARK onder andere muiltjes, mosdiertjes en palingen aan. Van den Wijngaard: "Het was niet ons doel om deze soorten aan te trekken met de lege schelpen. Maar deze bijzondere bijvangst maakt wel opnieuw duidelijk hoe belangrijk structuur is voor allerlei soorten. Schelpdierriffen bieden die structuur in zee en zijn daarmee onmisbaar voor allerlei dieren die in de Noordzee leven."

Op de geplaatste schelpen hebben zich naast oesterlarfjes ook muiltjes en mosdiertjes vastgezet

Nog even doorgroeien

In de haven zelf is het te druk om oesterriffen te laten ontstaan. Daarom verplaatst ARK de schelpen met aangehechte larfjes straks naar de Voordelta: een plek die wel geschikt is voor het ‘kickstarten’ van riffen. Voor nu zijn de opgetakelde oestertassen na deze eerste, veelbelovende inspectie terug het water van de Rotterdamse Haven in gelaten. Van den Wijngaard: “De larfjes moeten nog even doorgroeien. Als alles goed gaat, kunnen we de schelpen met aangehechte larven in oktober verplaatsen naar de Voordelta. In de hoop dat daar op termijn een prachtig nieuw schelpdierrif ontstaat.”

Oestertassen worden te water gelaten in de Haven van Rotterdam

Meer informatie

Tekst: Marije Schuurs, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Karel van den Wijngaard en Gijs van Zonneveld, ARK Natuurontwikkeling; Goofy Aquavideo