kennisdag kleurkeur - primair

Kennisdag Kleurkeur: aandacht voor biodiversiteit bij beheer van bermen en groenstroken

De Vlinderstichting
17-SEP-2021 - Er zijn vele duizenden kilometers wegberm en heel veel groenstroken in het stedelijk gebied. Dat zijn kansrijke plekken voor planten en dieren, als leefgebied, maar ook als verbindingsbaan. Sinds 2019 is Kleurkeur in werking. Opdrachtgevers kunnen in hun aanbesteding vragen om aannemers die aantoonbaar kennis hebben over het beheer van bermen en groenstroken met aandacht voor biodiversiteit.

Bij iedere maaibeurt blijven delen overstaanInmiddels zijn er al meer dan zevenhonderd mensen die de cursus Kleurkeur hebben gevolgd en die met succes het examen hebben afgelegd. Dat gaat om ecologen, toezichthouders, bestekschrijvers, voormannen, calculators, maar ook heel veel mannen (en wat minder vrouwen) die het beheer uitvoeren, de machinisten die dagelijks op de machines zitten om te maaien. Het is essentieel dat de kennis en de ervaring met ecologisch groenbeheer niet alleen in de kantoren blijft, maar juist ook in het veld, waar het werk wordt uitgevoerd. In bermen die onder Kleurkeur worden beheerd, wordt niet geklepeld (met uitzondering van eventuele meterstroken direct langs de weg) en bij iedere maaibeurt blijft 15 tot 30 procent ongemaaid. Dat geldt nadrukkelijk voor alle maaibeurten, dus ook die nu in het najaar worden uitgevoerd, want in die overstaande delen kunnen allerlei dieren de winter doorbrengen. Het maaisel moet binnen vijf dagen worden afgevoerd om te voorkomen dat een berm verruigt. Het laten liggen van maaisel of het te laat afvoeren zorgt voor een soort bemesting en daarvan profiteren de grassen en een paar andere ruigtesoorten wat ten koste gaat van de bloemrijkdom.

Bruin blauwtje (inzetje) is een typische soort van bloemrijke wegbermenEr zijn opdrachtgevers en aannemers die al vanaf het begin met Kleurkeur werken, maar er zijn er ook veel die net zijn begonnen of plannen hebben om met Kleurkeur te gaan werken. Daarom is een kennisdag georganiseerd waar vanuit diverse invalshoeken naar ecologisch bermbeheer wordt gekeken en met presentaties over allerlei onderwerpen die direct en indirect met Kleurkeur te maken hebben. Maar er is juist ook veel ruimte voor interactie en voor uitwisseling van ervaringen. Er wordt ingegaan op het beheer van groenstroken en bermen in Utrecht, waar ook het zelfbeheer van bewoners aan de orde komt en Jaap Mekel, die al vele jaren ervaring heeft met ecologisch bermbeheer zal uitleggen hoe hij het doet en waar hij tegenaan loopt. Ook is er een interactief deel over hoe je de betrokkenen mee krijgt in dit vaak nieuwe beheer. Er zijn mensen die zich ergeren aan het hoge gras en die rommel, maar anderzijds zijn er mensen die boos opbellen als een berm met bloemen al gemaaid wordt. Hoe ga je daarmee om en hoe kun je zoveel mogelijk mensen meekrijgen? Het beheer van IJsseldijken, hoe een hoogheemraadschap het beheer aanpakt en een nieuwe bestemming voor bermgras komen ook aan de orde. Een aannemer, die al vanaf 2019 bezig is met Kleurkeur, zal vertellen welke ervaringen er zijn, wat er meeviel en wat juist lastig blijkt.

De kennisdag ecologisch bermbeheer wordt gehouden in de Junushoff in Wageningen op 29 september van 10 tot 17 uur. Iedereen kan zich hier al aanmelden. Dat kan voor alleen het ochtend- of middagprogramma of voor de hele dag.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting