Grote zilverreiger Saxifraga Jan Nijendijk lead

Natuurjournaal 12 februari 2022

Nature Today
12-FEB-2022 - Grote zilverreiger goed te zien, kamsalamander trekt naar het water.

Op grijze dagen zoals in de afgelopen tijd is het soms moeilijk om schoonheid buiten te ontdekken. De bomen zijn nog kaal, het miezert en binnen blijven is aantrekkelijk. Maar wanneer je toch naar buiten gaat, kan je zomaar oog in oog komen te staan met een grote zilverreiger. Deze prachtige witte vogel fleurt zijn omgeving op met zijn stralende schoonheid. Je kunt grote zilverreigers in de winter goed zien, omdat ze hier overwinteren. Dat is ook te zien in de Nature Today-app: de soort staat bijna bovenaan in de landelijke soortenlijst. Ze blijven nog tot in maart goed te vinden, daarna verlaten veel grote zilverreigers ons land om ergens anders te broeden.

Kamsalamander, mannetje

De kamsalamander is de grootste watersalamander van Nederland. Het is ook de eerste soort die zijn winterverblijf verlaat en naar het water trekt. Watersalamanders overwinteren op het land en planten zich in de lente voort in het water. Hoewel de meeste salamanders in maart naar het water trekken, kan de kamsalamander bij zacht weer al in februari, of zelfs nog eerder, het water opzoeken. Ze hebben voorkeur voor grote plassen met stilstaand water, naar kleinere poelen trekken ze minder.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Jan Nijendijk, Saxifraga; Kees Marijnissen, Saxifraga