Tureluur

Natuurjournaal 12 maart 2022

Nature Today
12-MRT-2022 - Veel tureluurs te zien en sleedoorn bloeit.

Maart en april zijn goede maanden om de tureluur te zien. In Nederland broeden tureluurs voornamelijk op de waddeneilanden en in mindere mate ook op het platteland. Op dit moment zijn er extra veel te zien, want de voorjaarstrek is bezig. Vogels die in het zuiden hebben overwinterd trekken nu door Nederland, op weg naar hun broedgebieden in Scandinavië en Rusland. Het Waddengebied en polders met veel kruidenrijk grasland in West-Nederland zijn goede plekken om de tureluur te zien. Je herkent deze vogel aan de oranjerode poten en de witte achterrand van de vleugels, die in vlucht te zien is.

Sleedoorn

De sleedoorn valt na de winter direct op als eerste bloeiende struik met witte bloemen. Sleedoorns vallen nog eens extra op omdat ze nog geen bladeren hebben. Op dit moment staat de sleedoorn prachtig in bloei. De bloemen vormen voor veel insecten een belangrijke voedingsbron. Omdat er nog niet veel planten in bloei staan, zijn de soorten die nu wel bloeien extra in trek bij de insecten die nu uit hun winterslaap komen. Dagpauwoog is bijvoorbeeld een van de soorten die graag sleedoorn bezoekt.

Wil je meer planten dan de opvallende sleedoorn leren herkennen? Kijk dan eens naar de Basiscursus flora, die FLORON dit voorjaar organiseert. In veertien lessen leer je hierin op je eigen tempo alles over de planten van Nederland. Zo kun je nog beter voorbereid de natuur in! Opgeven kan nog tot morgenavond.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Jan van der Straaten, Saxifraga;Roel Meijer, Saxifraga