Glasaal Team De Noord

Kom 19 mei glasaal spotten langs de kust

Stichting RAVON, World Fish Migration Foundation
11-MEI-2022 - In het kader van de World Fish Migration Day (WFMD) op 21 mei, waarbij wereldwijd aandacht wordt geschonken aan het belang van vrije migratieroutes voor vissen, kun je op donderdag 19 mei langs de hele kust plaatsen bezoeken waar glasaal wordt geteld.

Sinds 2014 trotseren honderden vrijwilligers jaarlijks van februari tot juni weer en wind om langs de Nederlandse kustlijn intrekkende glasaaltjes (jonge palingen) te tellen. Belangrijk werk, want deze data geven ons een goed beeld over hoe het gaat met de paling. Vind je het leuk om te kijken hoe dit in zijn werk gaat? Dat kan! Op 19 mei kun je op verschillende locaties een kijkje nemen. Kijk hier voor de locaties of ga naar ravon.nl/glasaal voor meer informatie.

Kruisnetten langs de kustlijn

Locaties kruisnetmonitoring

De glasalen worden op tientallen locaties en in verschillende samenwerkingsverbanden geteld met behulp van kruisnetten, voor een groot deel door vrijwilligers. Dit gebeurt bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. Hiermee worden de migratieknelpunten voor glasaal en andere soorten, zoals de driedoornige stekelbaars, in beeld gebracht. Zo kunnen waterbeheerders maatregelen nemen om de intrekmogelijkheden te verbeteren. Dankzij de verzamelde gegevens kunnen we ook trends volgen en zien of de soort zich herstelt.

Aanmelden

World Fish Migration Day

De World Fish Migration Day (WFMD) wordt elke twee jaar georganiseerd om wereldwijd bewustzijn te creëren van het belang van trekvissen en vrij stromende rivieren. Deze internationale evenementendag wordt gecoördineerd door de World Fish Migration Foundation. Op World Fish Migration Day coördineren organisaties van over de hele wereld hun eigen evenement rond het gemeenschappelijke thema: 'Connecting fish, rivers and people'. En dit jaar draait het allemaal om loskomen: breaking free.

World Fish Migration Day 2022

Steun

Het project glasaalmonitoring wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Projectpartners

Hoogheemraadschap van Rijnland, Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland, World Fish Migration Foundation, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Groningen Drenthe, Nationale Postcode Loterij, Waddenfonds, Hogeschool van Hall Larenstein.

Tekst: RAVON en World Fish Migration Foundation
Afbeeldingen: Arthur de Bruin (leadfoto: Glasaal Team De Noord); RAVON; World Fish Migration Foundation