Ongevorkte geelvlekkameel

Eerste overzicht Nederlandse kameelhalsvliegen

EIS Kenniscentrum Insecten
18-JUL-2022 - Het is altijd bijzonder als je een kameelhalsvlieg ziet. De gaasvliegachtige insecten vallen meteen op door hun lange nek. Er is nu een overzicht van deze interessante groep verschenen. Dankzij het project Digitalisering Nederlandse Insecten van EIS en Naturalis kunnen voor het eerst verspreidingskaarten gepubliceerd worden.

De larven van kameelhalsvliegen hebben ook een lange nek. Ze leven achter schors waar ze op insecten jagen

In nummer 58 van Nederlandse Faunistische Mededelingen wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse kameelhalsvliegen, met voor het eerst een determinatiesleutel en verspreidingskaarten. Er zijn zes soorten kameelhalsvliegen uit ons land bekend.

Kameelhalsvliegen vormen een kleine insectenorde, met wereldwijd maar 240 soorten. Ze zijn nauw verwant aan gaasvliegen en elzenvliegen. De volwassen kameelhalsvliegen voeden zich voornamelijk met bladluizen, maar ze eten ook wel stuifmeel. Ze worden het meest waargenomen op bladeren, dode bomen en stronken. Het vrouwtje zet de eieren af onder schors en de larven leven daar ook. Het zijn rovers die achter de schors op andere insecten jagen.  

Verspreiding van de drukke zwartvlekkameel Phaeostigma notata

Hoe vind je kameelhalsvliegen? Dat is nog niet zo gemakkelijk, gezien het geringe aantal waarnemingen. De volwassen dieren vliegen vooral tussen half april en half juni. Op de binnenlandse zandgronden heb je de meeste kans. Je kunt ze tegenkomen bij het afspeuren van bosranden, weipaaltjes en dode bomen. De kans wordt vergroot als je lage takken bemonstert met een sleepnet of klopscherm.

De etiketgegevens uit de collectie van Naturalis vormen de bron van de historische verspreiding van de Nederlandse kameelhalsvliegen

De collectie van Naturalis Biodiversity Center bevat informatie over de historische verspreiding van insecten. Elk exemplaar is voorzien van een etiket met gegevens over de vindplaats, datum van verzamelen en verzamelaar. Binnen het project Digitalisering Nederlandse Insecten zijn de kameelhalsvliegen als een van de eerste groepen gedigitaliseerd. Willem Hogenes heeft als collectiebeheerder van Naturalis alle exemplaren gedetermineerd. De etiketgegevens zijn in een database opgenomen en van geografische coördinaten voorzien. Het artikel over de kameelhalsvliegen is een van de eerste publicaties binnen dit project.

Meer informatie

Tekst: Roy Kleukers & Daan Drukker, EIS Kenniscentrum Insecten
Afbeeldingen: Daan Drukker; Mario Renden; Jan van Leeuwen