De Houtakker

Groene Gelderse bedrijventerreinen: dit zijn de kansen

Provincie Gelderland
5-AUG-2022 - Bedrijventerreinen en biodiversiteit een gekke combinatie? Of juist een kans? In opdracht van provincie Gelderland onderzocht NL Greenlabel twee bedrijventerreinen, in Apeldoorn en Barneveld. Hoe kunnen we groen en duurzaamheid een boost geven? En hoe zorgen we ervoor dat dit ook aantrekkelijk wordt voor ondernemers? Er is nu ook een subsidieregeling beschikbaar.

Brede wegen, verharde parkeerplaatsen, strakke blokkendozen, een hek om elk kavel, misschien een snippertje gras. Uitzonderingen daargelaten: traditioneel blinken bedrijventerreinen niet uit in groen en duurzaamheid. Terwijl ze hiervoor wel van belang zijn. Veel planten en dieren hebben het moeilijk. Daarom is provincie Gelderland op zoek naar mogelijkheden om hier wat aan te doen. Zo liggen er al veel kansen in steden en dorpen om de biodiversiteit te helpen. Dat geldt ook voor bedrijventerreinen.

Provincie Gelderland wilde wel eens weten: hoe staat het met bedrijventerreinen in Gelderland? En wat kunnen we nog meer doen als provincie om bedrijventerreinen te helpen vergroenen?

Slim combineren

In opdracht van de provincie maakte NL Greenlabel een uitgebreide scan van twee bedrijventerreinen (Ecofactorij in Apeldoorn en Harselaar-Oost in Barneveld). Van de biodiversiteit, maar ook van bijvoorbeeld klimaatbestendigheid (zoals hittestress), gezondheid en duurzame mobiliteit. NL Greenlabel doorliep samen met de ondernemers en beide gemeenten een uitgebreid proces om te kijken naar de huidige duurzaamheid en de kansen voor verduurzaming. Vervolgens werd nog een verdieping gemaakt op vier bedrijfskavels voor concrete kansen.

Algemene conclusie: er zijn heel veel mogelijkheden voor verdere vergroening. Vaak helpt het al om het aanwezige groen anders in te richten of alleen maar extensiever te beheren. Omdat de ruimte vaak beperkt is, pleit NL Greenlabel voor oplossingen die meer doelen dienen. Zo is het ontwikkelen van een stuk kruidenrijk grasland een betaalbare optie die veel winst oplevert: wateropvang, verkoeling én aantrekkelijkheid voor mens en dier. In menukaarten staan die oplossingen uitgewerkt voor bedrijventerreinen en bedrijfskavels, zie onderstaande figuur.

Menukaart voor vergroening van bedrijventerreinen. Klik op de figuur voor een groter formaat Menukaart voor vergroening van bedrijfskavels. Klik op de figuur voor een groter formaat

 

Ondernemer aanspreken

En wat kan de provincie met deze analyse? Ondernemers hebben vaak in de eerste plaats andere belangen dan biodiversiteit. Bovendien kosten maatregelen (vaak) geld, terwijl de baten niet direct zichtbaar zijn. Veel geld uitgeven om te vergroenen voor minder hittestress, terwijl de hete dagen snel weer vergeten zijn? Dat spreekt misschien niet aan. Maar een ondernemer is wellicht wel te porren voor meer groen als blijkt dat zijn werknemers er vrolijker, gezonder (dus minder ziektedagen) en productiever van worden.

Subsidieregeling beschikbaar

Provincie Gelderland heeft al een subsidieregeling beschikbaar: Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Ondernemers en gemeenten kunnen met behulp van deze subsidie aan de slag met vergroening en andere maatregelen om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Ook onderzoeken we hoe we ondernemers hier verder nog bij kunnen ondersteunen.

En goed nieuws: de twee bedrijven uit de scan lieten weten aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Bedrijventerrein de Ecofactorij uit Apeldoorn heeft inmiddels vergevorderde plannen om het terrein verder te vergroenen. De gemeenten gaan de opgedane kennis en inzichten bovendien gebruiken op andere bedrijventerreinen.

Meer informatie

Tekst en foto: Provincie Gelderland
Figuren: NL Greenlabel