Natuur voor Elkaar - zie wat jij kan doen, ga voor groen!

De nieuwe plannen van Natuur voor Elkaar: zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Provincie Overijssel
12-JUL-2020 - Mooie voorbeeldtuinen aanleggen midden in de stad, om zo inwoners van Overijssel te inspireren zelf vaker aan de slag te gaan in de tuin. Het is één van de projecten die Natuur voor Elkaar de komende tijd gaat opzetten, want er is door Provinciale Staten opnieuw geld uitgetrokken om Overijssel groener te maken. Wat gaan we doen met tien miljoen? De ambities zijn hoog.

Natuur voor Elkaar is ruim twee jaar actief in de provincie en alle betrokken partners kijken terug op een succesvolle eerste periode. Mede daarom hebben Provinciale Staten opnieuw geld uitgetrokken om nieuwe projecten op te zetten en lopende projecten verder uit te voeren. En er zijn hoge ambities. Zo willen we dat binnen vijf jaar alle Overijsselse schoolpleinen een groene metamorfose hebben gekregen. Groene schoolpleinen hebben allerlei voordelen. Zo draagt het bij aan de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Onderzoek wijst uit dat op een groen schoolplein minder conflicten zijn. Daarnaast hechten we belang aan een gevarieerde natuur met voldoende soorten planten en dieren. Niet alleen omdat we een verantwoordelijkheid voelen om de biodiversiteit op peil te houden, maar ook omdat deze belangrijk is voor onze voedselvoorziening.

150 pleinen

Het uitrollen van het plan om alle schoolpleinen groener te maken gaat niet van de één op de andere dag. Toch schieten we een aardig eind op. In de afgelopen periode hebben al 100 pleinen een groen uiterlijk gekregen. Het komende jaar verwachten we dat daar nog 150 pleinen bijkomen. Daarvoor is een subsidie van 10.000 euro per school beschikbaar. Speciale aandacht hebben we in de komende periode voor schoolpleinen in sociale aandachtswijken.

Een andere stevige ambitie is het planten van 1,1 miljoen bomen in Overijssel. Voor elke inwoner een boom. Via www.iedereeneenboom.nl is precies te volgen hoe ver we zijn en nog belangrijker: hoe inwoners zelf een boom kunnen planten om de teller verder te laten oplopen. Ook bij dit project is een belangrijk doel om de biodiversiteit te vergroten. Dat geldt eigenlijk voor alle projecten van Natuur voor Elkaar. Een andere eigenschap is dat Natuur voor Elkaar de Overijsselse natuur dichter bij de inwoners wil brengen en hún initiatieven ondersteunt. Want het landschap om ons heen is van ons allemaal. Ons motto is dan ook: zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Gezondheid

Nieuw is de ruimere aandacht voor gezondheid. Omdat een groene omgeving een positief effect heeft op de gezondheid van mensen willen we bijvoorbeeld zorginstellingen helpen met het groener maken van hun omgeving. Ook willen we meer jongeren betrekken bij onze projecten. Natuur voor Elkaar wil verder nauwer samenwerken met gemeenten. Het liefst heeft straks elke gemeente een eigen ‘Natuur voor Elkaar-plan’. Verder willen we projectonwikkelaars, architecten en woningcorporaties helpen en inspireren om natuur nadrukkelijker een rol te laten spelen bij hun bouwontwerpen.

15 projecten

Onder de groene paraplu van Natuur voor Elkaar vallen inmiddels zo’n 15 projecten. Kijk op www.natuurvoorelkaar.nl voor een actueel overzicht. Samenwerkende partners zijn: Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, Het Oversticht, IVN Overijssel, OPG, VNO-NCW, VHG (Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners), Bouwend Nederland, Waterschap Vechtstromen, Vlinderstichting, Soorten NL, VNG Overijssel, Gemeente Zwolle, Collectief midden Overijssel en de provincie Overijssel.

Tekst: provincie Overijssel
Foto: Hart voor Natuur