Internationale lobby DCNA voor meer draagvlak voor natuurbehoud in Caribisch Nederland

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
20-AUG-2022 - DCNA is dit jaar heel actief met het promoten van een agenda die focust op de natuur binnen Caribisch Nederland en daarbuiten. Of het nu gaat om het verdedigen van het Yarari zeezoogdier- en haaienreservaat, het aangaan van nieuwe partnerschappen of het aandringen op een Klimaat Actieplan, 2022 is een uitstekend jaar voor verbeterde inspanningen op het gebied van natuurbehoud.

Een van de vele doelstellingen van DCNA is het promoten van haar activiteiten op het gebied van beleid en belangenbehartiging, zowel in Nederland als daarbuiten. Samen met DCNA-bestuursleden heeft de netwerkorganisatie voor natuurbehoud actief politici en beleidsmakers betrokken om het belang van natuurbehoud binnen de Nederlandse Cariben te benadrukken. Hieronder volgen een paar hoogtepunten van de afgelopen maanden van dit belangrijke werk.

Uitvoeringswet Yarari-reservaat

Op vrijdag 8 juli is de uitvoeringswet voor het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary definitief goedgekeurd in de Nederlandse ministerraad. Dit was een belangrijke volgende stap in de bescherming van haaien, walvissen en dolfijnen in de wateren van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Sinds de stichting van het Yarari-reservaat in 2015 is DCNA actief betrokken geweest bij het opstellen van de implementatiewet en de organisatie is verheugd dat de bestuursstructuur van het reservaat eindelijk is ingevoerd.

Nieuwe samenwerkingen

Rif in Caribisch Nederland

In juni heeft partnerorganisatie Blue Marine Foundation DCNA uitgenodigd in Londen om Lord Zach Goldsmith (minister voor de Stille Oceaan en Milieu) te ontmoeten om het Britse Blue Belt-Programma te bespreken. Dit is een ondersteuningsprogramma voor de overzeese gebieden van het Verenigd Koninkrijk om te helpen bij visserijmonitoring en -controle. Samen met de Blue Marine Foundation onderzoekt DCNA nu of een dergelijk programma navolging kan krijgen in de Nederlandse Cariben.

Klimaat actieplan

In mei hebben DCNA-directeur Tadzio Bervoets en DCNA-voorzitter Hellen van der Wal als onderdeel van het werkbezoek van DCNA aan Nederland, het Klimaat Actieplan voor Caribisch Nederland gepresenteerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en aan het ministerie van Klimaat. Dit bevat een pleidooi voor de Nederlandse regering om actief samen te werken met belanghebbenden aan het klimaatbestendig maken van Caribisch Nederland. Het plan is ook gepresenteerd aan de Tweede Kamerleden Jorien Wuite en Lammert van Raan tijdens een Masterclass in de Pulchri Studio in Den Haag.

DCNA zal zich actief blijven inspannen om een meer gestructureerde ondersteuning van het natuurbehoud binnen Caribisch Nederland voort te zetten. Er zijn een aantal kansrijke nieuwe projecten, zoals het meewerken aan de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan BES en de aanstaande Wetenschappelijke en Technische Adviescommissie (STAC) van het Specifiek Beschermde Natuurgebieden en Wildernis (SPAW) protocol. U kunt op de hoogte blijven van al het laatste DCNA-nieuws door u aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief BioNews.

Van links naar rechts: DCNA-directeur Tadzio Bervoets en DCNA-voorzitter Dr. Hellen van der Wal presenteren het Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch gebied aan de directeur-generaal Koninkrijksrelaties dhr. Henk Brons

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto's: Y. en T. Kühnast, Naturepics; Irene Kingma