Huiszwaluw

Natuurjournaal 3 september 2022

Nature Today
3-SEP-2022 - Huiszwaluwen gaan ervandoor en ransuil zoekt gezelschap.

De huiszwaluw gaat nu – net als de boerenzwaluw – in grote groepen op weg naar het zuiden. Ook de noordelijker broedende huiszwaluwen vliegen nu door ons land. Over een paar weken zijn ze bijna allemaal weggetrokken, en dan kom je tot half oktober alleen af en toe nog een laatkomer tegen. De huiszwaluw komt de laatste jaren in het voorjaar steeds eerder aan in Nederland, en trekt in het najaar ook eerder weg.

Ransuilen

De ransuil is een van de weinige uilen die samenleven met soortgenoten. Na het broedseizoen zoekt de ransuil zijn soortgenoten op, dit is ongeveer rond deze tijd van het jaar. In groepjes van zes tot acht uilen zoeken ze nu loofbomen op die hun blad nog niet verloren hebben. Daarna verplaatsen ze zich naar naaldbomen, waar ze hun definitieve rustplaats vinden. Dit rusten in bomen noemen we 'roesten'. In zo'n definitieve roestplaats kunnen soms wel dertig ransuilen zitten, een indrukwekkend gezicht!

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Nienke Lameris en Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Juan de Vojníkov, Wikimedia Commons; Mark Zekhuis, Saxifraga