Bloeiend sportpark

Is jouw sportpark óók goed voor biodiversiteit? Test het maar!

De Vlinderstichting, Provincie Gelderland
14-OKT-2022 - Sportparken zijn gezond: een plek om lekker te bewegen en mooie herinneringen te maken met elkaar. Sportparken zijn óók groene plekken in stad en dorp. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan biodiversiteit. Hoe staat het er met jouw sportpark voor? Bekijk de brochure en doe de test!

Misschien groeit en bloeit er al van alles op jouw sportterrein. Wemelt het er van de kwikstaarten, die op de parkeerplaats langpootmuggen vangen? Of heb je lang geleden de bestrijdingsmiddelen in de ban gedaan?

Goede ontwikkelingen! Veel planten- en diersoorten hebben het moeilijk. Dat komt mede doordat natuurgebieden in Nederland klein en versnipperd zijn. Terwijl planten en dieren een leefgebied van enige omvang nodig hebben: om jaarrond voldoende voedsel te vinden bijvoorbeeld, of om voort te planten. Daar kunnen stapstenen een rol spelen: kleine stukjes natuur die een brug tussen natuurgebieden vormen. En laten sportterreinen in potentie nou geweldige stapstenen zijn: er is al veel groen en dat vormt juist in een versteende omgeving een veilige haven voor planten en dieren.

En zeg nou zelf: een gonzende, kleurige en levendige omgeving sport ook veel lekkerder!

Niet ingewikkeld

Natuurvriendelijk beheer van het sportpark is helemaal niet ingewikkeld, als je weet waar je op moet letten. Als je bomen plant of bloemen zaait, is het belangrijk dat het inheemse soorten zijn: soorten die oorspronkelijk hier thuis horen. Daarvan profiteren onze bijen en vlinders het meest. Wil je een stuk afsluiten voor fietsers en auto’s, kies dan niet voor een hek maar voor boomstammen: dood hout is een feestmaal voor insecten. Hang eens wat nestkasten op en laat de bladblazer in de kast. En heb je al eens aan een groen dak gedacht?

Een natuurlijke afscheiding zorgt voor voedsel voor allerlei insectensoorten

Aan de slag? Doe eerst de test

Meten is weten, dus hoe staat het er op jouw sportpark voor? De Vlinderstichting maakte in opdracht van de provincie Gelderland een EcoCheck Sportparken. Zo weet je in vijf stappen hoever je op weg bent. Meteen krijg je praktische handvatten om meer te doen op jouw terrein. Al deze tips en tricks kun je nalezen in de brochure Sport en Natuur (pdf; 1,6 MB).

Ter inspiratie stelde provincie Gelderland eerder samen met NOC*NSF een inspiratiedocument op. De nieuwe brochure gaat meer de diepte in en draagt concrete maatregelen aan.

De Pas in Elst ging je voor

Een natuurvriendelijke plek waar je op alle manieren wordt uitgenodigd om te bewegen: dat is Vitaal Sportpark De Pas in Elst (Gelderland). Hoe dat eruitziet? Kinderen kunnen terecht in de waterspeeltuin, klimtoren, obstakelrun en speelboom. Er is een calisthenicspark, een parcours met oefentoestellen om je spieren te trainen. Over een nieuw pad wandel of ren je het hele terrein over. Onderweg geniet je van de ingezaaide bloemen, het voedselbos en de visvijver met natuurvriendelijke oevers. Toegankelijk bovendien voor iedereen.

De gemeente Overbetuwe bokste het voor elkaar, sámen met sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, De Vlinderstichting en provincie Gelderland.

Vitaal Sportpark De Pas zaaide bloemen in en realiseerde een speelboom

Tekst: Provincie Gelderland
Foto’s: De Vlinderstichting