Biodiversiteit op sportvelden

Provincie Gelderland wil de natuur laten bloeien in de sport

Provincie Gelderland
1-APR-2022 - Gemeenten en sportclubs stimuleren om hun sportparken meer natuurinclusief en klimaatadaptief in te richten. Dat is het doel van het inspiratiedocument ‘Natuurinclusief sporten en bewegen’ van de provincie Gelderland, NOC*NSF en de Gelderse Sport Federatie. "Een natuurinclusief sportpark is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de sporters", zegt Bob Thomassen van NOC*NSF.

Oplossing ligt in de natuur

"Op veel sportparken krijgt de natuur steeds minder de ruimte vanwege het onderhoudsgemak. Dat levert allerlei problemen op zoals hittestress en wateroverlast. De oplossing voor deze problemen ligt in de natuur, door bijvoorbeeld meer bomen te planten", legt Bob, projectleider sportinfrastructuur bij NOC*NSF, uit. "Ook voor de biodiversiteit is dit een grote kans, aangezien één procent van het grondoppervlak in Nederland sportveld is. Bovendien blijkt uit onderzoek dat sporten in een natuurlijke omgeving beter is voor je mentale gezondheid."

"Gelderland is koploper als het gaat om natuurinclusief sporten en de verduurzaming van sportaccommodaties", zegt Bob. "Samen met de provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie werken we aan meer biodiversiteit op de sportparken."

Subsidie voor vergroening sportpark

Gemeente Nijmegen ontving recent een subsidie van de provincie voor het vergroenen van Sportpark Oscar Carré. "Mede daardoor kunnen we dit sportpark omtoveren tot een fijne, groene plaats om te sporten en te bewegen", vertelt Peter Hendriks, manager buitensport bij de gemeente Nijmegen. "En wat ik heel mooi vind: studenten van de naastgelegen mbo-school Yuverta gaan ons helpen met het inzaaien en planten van het groen."

Peter vertelt dat het tien jaar oude kunstgras op Sportpark Oscar Carré inmiddels vervangen is door het milieuvriendelijkere non-infill kunstgras (zonder ‘infill’ van bijvoorbeeld plastics of kurk). "Sinds vorig jaar (2021) maken we bij elke renovatie zelf ook budget vrij voor biodiversiteit. Een stadsecoloog maakt vervolgens een plan dat bij de omgeving past. Hierbij worden overlevingskansen voor doelsoorten vergroot en ontstaat ook meer ruimte voor nieuwe soorten. Met de subsidie van de provincie kunnen we nóg meer doen aan biodiversiteit langs de velden en bij het clubhuis. We realiseren bijvoorbeeld bloemenweides, bosschages, gevelbegroeiing en we planten solitaire bomen en boomgroepen."

Verder verduurzamen

"We werken ook op andere manieren aan het verduurzamen van onze sportparken. Zo sproeien we onze natuurgrasvelden niet meer met leidingwater. En we sproeien laag over de grond, zodat er veel minder water verloren gaat. Daarnaast kijken we ook naar de mogelijkheden voor zonnepanelen en zonnetapijten. Dat zijn tapijten met oprolbare zonnepanelen die je over het kunstgras kunt uitrollen als er niet wordt gespeeld", legt Peter uit. "We krijgen enthousiaste reacties van de sportverengingen en de sporters én we helpen het klimaat een handje. Een win-winsituatie dus."

Inspirerende voorbeelden en subsidie aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden of op zoek naar meer inspirerende voorbeelden? Bekijk het inspiratiedocument Natuurinclusief sporten en bewegen (pdf; 48,3 MB). Ook kunnen Gelderse gemeenten subsidie aanvragen bij provincie Gelderland om de biodiversiteit op de sportparken in hun gemeente te vergroten. Bijvoorbeeld voor het planten van bomen, het zaaien van inheemse bloemenmengsels en het ophangen van nestkastjes voor vogels. Je kunt een subsidieaanvraag indienen via de subsidieregeling Biodiversiteit en landschap.

Tekst en foto: provincie Gelderland