Aan boord van onderzoeksschip Song of the Whale.

Belangrijk onderzoek om de ernstig bedreigde noordkaper te behouden

Stichting IFAW
13-MEI-2023 - Een uniek onderzoeksschip wordt momenteel ingezet om cruciaal onderzoek te doen voor het behoud van de noordkaper. Volgens onderzoek zijn er waarschijnlijk nog maar 72 vruchtbare vrouwtjes van deze walvissoort over. Deze vrouwtjes zijn cruciaal voor het herstel van de krimpende noordkaperpopulatie.

IFAW gebruikt het vaartuig, met de toepasselijke naam Song of the Whale, om de ernstig bedreigde walvissoort op zee te observeren en te onderzoeken. De Song of the Whale is uniek, want het is speciaal ontworpen voor walvisonderzoek. Het is een van de stilste onderzoeksschepen ter wereld, om zeedieren zo min mogelijk te verstoren. Met passieve akoestische monitoring worden walvissen gevonden in gebieden waar momenteeel weinig informatie over ze is. De crew van de Song of the Whale hoopt zo meer inzichten te krijgen, zodat de maatregelen om ze te beschermen aangescherpt kunnen worden.

Menselijk toedoen

In 2017 waarschuwde het National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) al dat er een ongewoon hoge sterfte plaatsvond onder de noordkaper (Eubalaena glacialis). Volgens het North Atlantic Right Whale Consortium zijn er nog 340 individuen over. Door slechte gezondheid en lage voortplanting blijft de soort kwetsbaar. Aan het begin van de vorige eeuw waren er nog tienduizenden noordkapers. Vooral door menselijk toedoen is de populatie ernstig teruggelopen. “Naar schatting zijn er ongeveer 340 noordkapers over. Daarom moeten we elke mogelijkheid om meer te leren over hoe we ze kunnen beschermen met beide handen aangrijpen. Met dit onderzoek vullen we belangrijke gaten in onze kennis op, van de geboortegronden in het zuiden tot de voedingsgronden in het noorden”, zei Kathleen Collins, Marine Campaigns Manager bij IFAW.

Noordkaper rust aan het oppervlak van de oceaan in de Baai van Fundy, New Brunswick, Canada

Scope van het onderzoek

Het onderzoeksteam volgt de migratie van noordkapers met kalf langs de oostkust van de Verenigde Staten, van Georgia in het zuiden tot de Canadese wateren in het noorden. Om continu onderzoek te kunnen verrichten, zelfs in ruwe wateren, werken zij samen met plaatselijke noordkaperonderzoekers. Het onderzoeksteam aan boord zal gegevens verzamelen over de aanwezigheid van walvissen, zangfrequentie, distributie, gebruik van leefgebied, en bedreigingen, waaronder onderwaterlawaai, aanvaringen en verstrikkingsgevaar.

Behoeden van uitsterven

Noordkapers baren kalveren tussen medio november en medio april. Het onderzoek zal zich vooral richten op de geboortegronden ten zuidoosten van de Verenigde Staten en de migratieroutes langs Noord- en Zuid-Carolina naar de wateren ten zuiden van New England. Song of the Whale vaart naar Tybee Island, Georgia, waarna het de kust volgt naar Massachusetts, door belangrijke overwinteringsgebieden bij Cape Cod en de nabijgelegen eilanden. Hier zullen IFAW en het onderzoeksteam samen met het team van het Stellwagen Bank National Marine Sanctuary onderzoek doen naar dimethylsulfide (DMS), een gas dat wordt uitgestoten door prooidieren van de noordkaper. Ze willen kijken of DMS invloed heeft op het samenscholingsgedrag van noordkapers. Dit kan worden gebruikt om het gedrag van noordkapers beter te voorspellen, zodat maatregelen kunnen worden genomen voordat de noordkapers in een gebied komen.

“Dat er nog maar zo weinig noordkapers zijn, laat zien dat de huidige maatregelen om de soort te beschermen niet toereikend zijn”, vertelt Collins. “We hopen dat we met de nieuwe gegevens van Song of the Whale onze maatregelen kunnen aanscherpen en de soort eindelijk van het randje van uitsterven kunnen redden.”

Voorlichting

Song of the Whale zal verder aanleggen in belangrijke gebieden, waaronder Savannah in Georgia en Washington DC, om voorlichtingsactiviteiten te houden. Het onderzoeksschip zal minstens tot medio 2023 op zee zijn voor dit onderzoek.

Song of the Whale aangemeerd bij de Wharf Marina in Washington, DC, Verenigde Staten

Tekst: International Fund for Animal Welfare
Foto's: IFAW (leadfoto: aan boord van onderzoeksschip Song of the Whale); Nick Hawkins