Sovon viert vijftigjarig bestaan met symposium 'Vogelkennis breed toegepast'

Sovon Vogelonderzoek Nederland
27-JAN-2023 - Laat u op 15 maart bijpraten over belangrijke toepassingen van vogelkennis. We staan stil bij de kwaliteit van de natuur in Nederland, transities in de landbouw en de energievoorziening, vogelziekten en innovaties in vogeltellingen. Met verhalen uit de praktijk en verkenningen van de toekomst door sprekers vanuit onderzoeksinstellingen, universiteiten, adviesbureaus en beschermingsorganisaties.

In 2023 bestaat Sovon Vogelonderzoek vijftig jaar. Dankzij het uitgebreide netwerk van waarnemers en een goede samenwerking met verschillende andere instituten en organisaties heeft Sovon in die vijftig jaar kennis opgebouwd over de jaarlijkse veranderingen in aantallen en verspreiding van de in Nederland voorkomende vogelsoorten. Deze kennis vindt zijn weg in het natuurbeleid en -beheer in ons land en wordt inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt.

In het symposium 'Vogelkennis breed toegepast' staan we uitgebreid stil bij deze toepassingen. De dag vindt plaats op woensdag 15 maart in De Werelt in Lunteren en is bedoeld voor studenten, onderzoekers en professionals, afkomstig van beschermingsorganisaties, ecologisch adviesbureaus, onderzoeksinstituten en universiteiten, provinciale en landelijke overheden en terreinbeherende organisaties. Daarnaast zijn wetenschappelijk geïnteresseerde vogelliefhebbers nadrukkelijk welkom op deze dag.

Programma

Op het symposium kunt u onder andere de onderstaande bijdragen verwachten. Meer sprekers worden nog bekend gemaakt:

 • Vijftig jaar toepassing van vogelkennis - Ruud Foppen en Julia Stahl (Sovon)
 • Het herstel van complete landschappen - Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen)
 • Habitatselectie door weidevogels - Tim Visser (Wageningen Environmental Research)
 • Gaat de landbouwtransitie meer weidevogels opleveren? - Andrea Vos-Kuiper (Vogelbescherming Nederland)
 • Impact van hoog-pathogene vogelgriep op vogelpopulaties - Roy Slaterus (Sovon)
 • Insleeproutes van vogelgriep op pluimveebedrijven - Franciska Velkers (Universiteit Utrecht) en Armin Elbers (Wageningen UR)
 • Toepassing van vogelgegevens voor EU-biodiversiteitsdoelen en landelijk gebiedenbeleid - Suzanne Lubbe (Ministerie van LNV)
 • Bespiegeling op de dag - Nienke Beintema (Wetenschapsjournalist / NRC)

Deelname en kosten

 • Deelname aan het symposium kost 75 euro. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en een borrel na afloop. Aanmelden kan op de website van Sovon.

Korting voor studenten en vrijwilligers

 • Studenten (MBO, bachelor, master, PhD) kunnen gebruik maken van een aantrekkelijke korting op de toegangsprijs. Voor een studententicket betaal je slechts 10 euro.
 • Voor vrijwilligers die niet aan een professionele organisatie zijn verbonden, is een beperkt aantal tickets met korting beschikbaar. Kijk voor informatie hierover en mogelijkheid tot aanmelden op de website van Sovon

Tekst en foto: Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Marcel van Kammen (leadfoto: watervogeltelling Grote Wielen)