winlocatie Cascade

Delfstofwinners aan de slag voor bestuivers

De Vlinderstichting
9-FEB-2023 - Cascade, de branchevereniging voor delfstofwinnende bedrijven, heeft samen met De Vlinderstichting een routekaart ontwikkeld om op winlocaties meer leefgebied te creëren voor bestuivers zoals vlinders, bijen en zweefvliegen. Deze routekaart biedt de leden van Cascade handelingsperspectief om een nog grotere bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel.

Het is van groot belang voor Cascade dat oppervlaktedelfstoffen, zoals zand of grind, duurzaam worden gewonnen. De winningen gaan dan ook vaak gepaard met landschapsontwikkeling en het realiseren van maatschappelijke doelen. De bedrijven zijn vooral actief langs grote rivieren, waar de delfstoffen gedurende tien tot dertig jaar worden gewonnen. Door de ligging en de lange looptijd bieden deze locaties een mooie kans voor de natuur. Uit onderzoek dat Cascade heeft laten uitvoeren door De Vlinderstichting en Wageningen Universiteit op de winlocaties, bleek dat deze een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Naar aanleiding van dit positieve resultaat besloot Cascade nog meer bij te dragen aan de biodiversiteit door de winlocaties anders in te richten. Daarom heeft de branchevereniging afgelopen jaar samen met De Vlinderstichting een praktische handreiking ontwikkeld om een ideaal leefgebied te creëren voor de bestuivers: 'Het pad naar een bestuiversparadijs.'

Viltvlekzandbij, een van de bestuivers die zal profiteren van de routekaart

Groot dikkopje

 

Deze handreiking is een routekaart om delfstofwinnende bedrijven te begeleiden bij het inrichten van de winlocaties voor bestuivers. Met deze routekaart kan voor elke locatie een inrichtingsplan op maat worden gemaakt. De eerste stappen op de route zijn het bepalen van een ambitieniveau, het samenstellen van een team en het opstellen van randvoorwaarden voor de locatie. Deze voorbereidingen zijn van essentieel belang om een succesvol inrichtingsplan op te kunnen stellen in de volgende stap. Deze eerste fase levert een overzicht op van maatregelen die uitgevoerd kunnen worden om een geschikter leefgebied te creëren voor bestuivers. De maatregelen zijn ingedeeld per ambitieniveau, en beginnen bij laagdrempelige en eenvoudige toepassingen, zoals het plaatsen van een insectenspiraal en waardevolle planten. Vervolgens wordt per ambitieniveau een element toegevoegd voor het verhogen van de biodiversiteit. In het hoogste ambitieniveau wordt een paradijs voor bestuivers gecreëerd. Wanneer het inrichtingsplan is opgesteld, kan het worden uitgevoerd.

Eind 2022 was de routekaart af. Cascade is nu begonnen met de volgende stap: het selecteren van projecten om de kaart op toe te passen. In het voorjaar van 2023 beginnen deze projecten met een nulmeting waarna het effect van de routekaart kan worden getest.

Tekst: Nora Thierry, De Vlinderstichting
Foto’s: Albert Vliegenthart; Kars Veling