Piet Spoorenberg van Vogelbescherming en Catharinus Wierda van Frykse.

Vogelbescherming bundelt krachten met kaasmaker de Fryske

Vogelbescherming Nederland
21-MRT-2023 - Kaasmaker de Fryske en Vogelbescherming Nederland gaan samenwerken om meer vogelvriendelijke zuivel in de supermarkt te krijgen. Samen willen ze ervoor zorgen dat meer zuivelproducenten vogelvriendelijk aanbod ontwikkelen en dat retailers daar flink meer ruimte in de schappen voor maken. Want vogelvriendelijke zuivel leidt tot meer biodiversiteit op het platteland.

Kaasmaker de Fryske en Vogelbescherming hebben hetzelfde doel: een einde maken aan de stille lente op het boerenland. Dat kan alleen als melkveehouders meer ruimte aan de natuur gaan geven, waardoor weidevogels kunnen terugkeren.

Zulke boeren zijn er wel, maar nog veel te weinig: minder dan vijf procent van alle zuivel in de supermarkt is ‘vogelvriendelijk’, dus op een manier geproduceerd die rekening houdt met het de vogels op het boerenland. Dat percentage moet omhoog!

De enige manier om dat voor elkaar te krijgen, is als alle partijen in de zuivelsector samenwerken. Vogelbescherming en de Fryske willen er samen voor zorgen dat meer zuivelproducenten vogelvriendelijk aanbod ontwikkelen en dat retailers daar flink meer ruimte voor maken. Want alleen dan kan de consument een natuurvriendelijke keuze maken in de supermarkt.

Grutto 

Wat is vogelvriendelijke zuivel en waarom is het nodig?

Deze zuivel komt van boeren die rekening houden met de weidevogels op hun land. En dat hebben deze vogels hard nodig, want het gaat niet goed met ze. Als je vogelvriendelijke zuivel koopt, help je de weidevogels, de boeren, de natuur en het landschap. In plaats van uitgestrekte, eentonige graslanden waar geen bloem, insect of vogel te vinden is, grazen de koeien die de vogelvriendelijke melk leveren in een landschap van gevarieerde, kruidenrijke plasdras graslanden vol bloemen, insecten, weidevogels en andere dieren. Kortom, vogelvriendelijke zuivel leidt tot meer biodiversiteit in het boerenlandschap!

Meer vogelvriendelijke zuivel in de winkel: wat is het plan van aanpak?

De Fryske is als pionier in de vogelvriendelijke zuivel bekend met uitdagingen in de keten en de afzet. De kaasmaker heeft als missie het zuivelsysteem duurzaam te veranderen en helpt daarom Vogelbescherming graag met haar kennis en netwerk. Vogelbescherming is initiatiefnemer van de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer en al tien jaar aanjager van vogelvriendelijke zuivel. Zuivel die aan het keurmerk voldoet, is te vinden op Zuivelwijzer.nl. Ook de Fryske staat met hun kaas in de zuivelwijzer.

Samen gaan ze supermarkten bezoeken en het zuivelschap analyseren. Ook gaan ze kennisbijeenkomsten organiseren en partijen in de zuivelketen bijeenbrengen. Alles om maar te zorgen dat iedereen doordrongen raakt van het feit dat het anders moet. En snel.

Supermarktbezoek

Gisteren, op 20 maart, bezochten de Fryske en Vogelbescherming een aantal winkels ter introductie van hun samenwerking, waarbij ze constateerden dat er vrijwel geen vogelvriendelijke zuivel te vinden was. Niet bij kaas, niet bij verse zuivel en ook niet bij andere producten waar melk in is verwerkt, zoals bijvoorbeeld chocola.

Er is dus nog een wereld te winnen voordat de grutto’s weer een nieuwe lente zullen aankondigen. Maar de tijd is er meer dan rijp voor.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Hugo Weenen (leadfoto: Piet Spoorenberg van Vogelbescherming en Catharinus Wierda van de Fryske); Piet Munsterman, Saxifraga