Hemelboom

Veldgids invasieve houtige planten in Nederland

OBN Natuurkennis
2-MEI-2023 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een veldgids uitgebracht die het terreinbeheerders makkelijker maakt om de meest risicovolle invasieve planten in bossen te kunnen herkennen. Daarnaast geeft de gids advies over beheerstrategieën voor deze schadelijke plantensoorten.

Veel terreinbeherende organisaties hebben er mee te maken: invasieve planten. Het gaat om uitheemse planten die geïmporteerd worden of hier gekweekt zijn en – bedoeld of onbedoeld – in de Nederlands natuur terechtkomen.
Niet alle planten kunnen hier overleven, maar sommige uitheemse soorten doen het juist heel goed. Door het ontbreken van de natuurlijke reguleringsmechanismen uit hun oorspronkelijke leefgebieden kunnen deze uitheemse soorten ongeremd toenemen ten koste van inheemse soorten.

De NVWA heeft in samenwerking met het Naturalis Biodiversity Center en Staatsbosbeheer een veldgids gemaakt waarin 45 soorten uitheemse bomen en struiken beschreven staan die in bospercelen prioriteit hebben bij het voorkomen van schade. De gids bevat onder andere kenmerken, foto’s en bestrijdingsmaatregelen. Beheerders van bossen en andere geïnteresseerden kunnen met behulp van deze gids de planten op naam brengen.

De gids geeft geen uitputtende opsomming van alle uitheemse planten die in bossen en struwelen voorkomen, maar richt zich op houtige soorten die in de bospercelen schade kunnen veroorzaken. Niet-houtige uitheemse planten hebben in een gesloten, opgaand bos immers meestal weinig impact. Er is echter een uitzondering gemaakt voor drie uitheemse Fallopia-soorten (invasieve duizendknoopsoorten) aangezien die onder bosbedekking wel tot dominantie kunnen komen.

Per invasieve soort geven de auteurs een advies voor beheer. Achter in de gids staat informatie over algemene beheerstrategieën van invasieve exoten in bossen.

Veldgids downloaden

De gids is gratis te downloaden op de site van de NVWA.

Tekst: Kennisnetwerk OBN
Foto: Piet Zomerdijk, Saxifraga (leadfoto: hemelboom)