Bosbrand landbouwgrond, Brazilië.

Ontbossing in Amazone blijft groot; in de Cerrado is de situatie kritiek

WWF Nederland
12-MEI-2023 - In de eerste vier maanden van 2023 is in het Braziliaanse Amazonegebied 38 procent minder ontbost dan in dezelfde periode vorig jaar. In de savannes van de Cerrado is in dezelfde periode echter 17 procent méér natuur verwoest door ontbossing dan in het jaar daarvoor. Dit blijkt uit gegevens van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE).

Als je alle ontbossing in Brazilië vanaf augustus 2022 bij elkaar optelt, is het de hoogste mate van ontbossing die ooit is geregistreerd. De daling in de Amazone die in januari inzette kan wijzen op een ommekeer in de tendens tot vernietiging van het regenwoud, maar het is nog te vroeg om te weten of dit een verandering is die zal doorzetten. De cijfers zijn nog steeds hoog we hebben het nog altijd over 1.132 vierkante kilometer in vier maanden. En het droge seizoen, doorgaans een tijd waarin veel ontbossing plaatsvindt, is nog niet eens begonnen.

Cerrado verdwijnt sneller dan de Amazone

In de Cerrado – het meest biodiverse savannegebied ter wereld – is de situatie duidelijk alarmerender. Volgens INPE is in de eerste vier maanden van dit jaar 17 procent meer natuur verloren gegaan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een gebied ter grootte van de provincie Limburg, en is het bijna de helft meer dan het historisch gemiddelde. 

“De verwoesting van de Cerrado is al jaren gaande: ruim de helft van dit unieke gebied is al vernietigd om plaats te maken voor de productie van soja waarvan ruim driekwart wordt gebruikt voor veevoer in Europa en China. De natuurvernietiging in Cerrado gaat twee keer zo snel als in de Amazone", zegt Edegar de Oliveira van WWF-Brazilië.

Landbouwgrond voor de productie van soja

Erfenis Bolsonaro

In beide landschappen houdt de explosieve toename van de ontbossing verband met verschillende maatregelen van de vorige regering onder Bolsonaro. Zoals de verzwakking van de milieubescherming in Brazilië, de inperking van de landrechten van de inheemse bevolking en de uitingen van de regering die ronduit opriepen tot illegaal landgebruik. Daarbovenop kwamen nog de vele bezuinigingen en de verzwakking van het toezicht op maatregelen, het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de bestrijding van ontbossing.

Premier Rutte op handelsmissie in Brazilië

Het bezoek van premier Rutte aan Brazilië deze week is een uitgelezen kans voor Nederland om te laten zien dat ons land president Lula wil helpen om ontbossing te stoppen. De uitvoering van de Europese Bossenwet staat hierbij centraal. Die wet moet ervoor zorgen dat er geen producten meer in ons boodschappenmandje liggen waarvoor natuur is vernietigd. 

Nederland heeft als belangrijk import- en doorvoerland van soja uit Zuid-Amerika een grote verantwoordelijkheid en kan de nieuwe regering helpen ontbossingsvrije handelsketens vanuit Brazilië voor elkaar te krijgen. Het is cruciaal dat niet alleen de bossen maar alle natuur in Brazilië wordt beschermd tegen vernietiging, zodat ook het natuurverlies in de Cerrado zo snel mogelijk een halt wordt toegeroepen.

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Day's Edge Productions, WWF-US (leadfoto: bosbrand landbouw); Peter Caton, WWF-UK