Bontbekplevier en strandganger

Help de strandbroeders

Vogelbescherming Nederland
28-JUN-2023 - Strandbroeders als strandplevier, bontbekplevier en dwergstern zitten in de verdrukking. Eigenlijk zijn onze stranden te druk voor deze vogels om in rust te kunnen broeden. En dat terwijl recreatie en broedvogels prima samen kunnen gaan, als de strandbroeders maar ruimte en rust krijgen. Vogelbescherming en andere natuurorganisaties proberen deze vogels daarom te helpen.

Charadrius alexandrinus. Strandplevier

Vogelbescherming Nederland en andere natuurorganisaties proberen deze vogels van het strand, zoals de strandplevier, bontbekplevier en dwergstern op verschillende manieren te helpen. Er zijn vrijwilligersgroepen die badgasten voorlichten over de broedvogels van het strand en actief broedplekken beschermen. En daarnaast is er Het Groene Strand – een collectief van groene organisaties die samenwerken om de natuur en natuurbeleving van onze Noordzeestranden haar plek terug te geven.

Help mee om informatie te verspreiden

Voorlichting aan medegebruikers van het strand is daarbij dus een belangrijk instrument. Verstoring van op het strand broedende vogels vindt namelijk nooit moedwillig plaats. Het is meestal uit onwetendheid dat men te dichtbij een nestje komt. En onbekend maakt onbemind. Daarom hebben we onderstaand filmpje gemaakt. Helpen jullie mee om het filmpje te verspreiden? Heel graag! Het is hier te downloaden en is goed bruikbaar om te delen via sociale media, (nieuws)websites etc. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er op de stranden weer rust en ruimte komt voor kwetsbare broedvogels zoals de strandplevier.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Tekst en film: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Charles Daniels (leadfoto: bontbekplevier en strandganger); Mark Zekhuis, Saxifraga